Recente berichten

Meer weten over Sunvest?​

Op deze website vindt u veel informatie over ons en onze groene strategie. Zijn uw vragen na het bekijken van de site nog niet beantwoord, neem dan contact op via onderstaande e-mail optie.

Grazende schapen in het zonnepark
Het Nationaal consortium heeft in de brochure Zonnepanelen & Natuur laten zien dat natuur ontwikkelen met zonneparken veel mogelijkheden biedt. Mits goed ingepast met bijvoorbeeld natuurlijke hagen en mits goed beheerd door niet meer te ontwateren, bemesten en geen pesticiden te gebruiken kan een zonnepark tot verbetering leiden van de biodiversiteit. Dit komt omdat de flora en fauna zich ongestoord kan ontwikkelen in en rond een zonnepark. Omdat de waterstand hoog gehouden kan worden dan bij landbouw, blijft het organische materiaal in de bodem beter behouden en wordt er ook meer CO2 in de bodem gebonden.Het Nationaal Consortium heeft een handreiking geschreven hoe een zonnepark deze maximale natuur- en klimaatwinst kan boeken. Belangrijke punten die hierin naar voren komen:

  • Er moet wel zonlicht op de bodem kunnen vallen
  • Bodem met al een hoge natuurwaarde is niet gebaat bij een zonnepark
  • Gebruik schroefpalen en andere composieten voor de draagconstructies
  • Versteen de ondergrond niet
  • Onderzoek de mogelijkheid van mobiele installaties

Holland Solar is verheugd dat er veel mogelijkheden zijn voor de combinatie natuur en zonnepanelen. Een extra element is dat met natuur op zonneparken en goed beheer van de gronden, extra CO2 emissies worden voorkomen.  Holland Solar ontwikkelt momenteel een ‘Handreiking zon op land’ waarin de sector aangeeft hoe de sector zelf zal werken rond onder andere natuur en landbouw en wat overheden en grondeigenaren kunnen doen. In dit document zal de aanbevelingen van het Nationaal Consortium zeker meenemen.

Download de brochure hier.

Tags :
Delen: