Sunvest organiseert digitale inloopavond voor Zonnepark Aardbrandsven

Op woensdagavond 13 januari 2021 van 19:30 tot 21:00 uur organiseert Sunvest een digitale inloopbijeenkomst voor de inwoners van Cranendonck.

Het initiatief Zonnepark Aardbrandsven is een natuurlijk zonnepark op een plangebied van bijna 50 hectare. Het ligt ten zuiden van de snelweg A2 in een hoek tussen de Boschloop en de Randweg Oost in Budel. Het bijzondere aan het plan is dat bijna 13 hectare vrijgehouden wordt van zonnepanelen en
ingericht wordt met een plas dras gebied, heide, struwelen rondom het park en kruidenrijk grasland. Het natte natuurgebiedje aan de noordkant is straks bereikbaar via een vlonderpad. De verwachting is dat het zonnepark groene stroom zal opwekken voor bijna 20.000 huishoudens.

Initiatief Zonnepark Aardbrandsven is een van de vier plannen die van de gemeente toestemming heeft gekregen om een vergunningaanvraag te doen. Het zonnepark is genoemd naar het vlakbij gelegen Aardbrandsven van Staatsbosbeheer.

Op de digitale bijeenkomst presenteert Sunvest haar plan en kunt bezoekers via de chat vragen en reacties geven op het plan. Er zit een team van specialisten klaar om vragen te beantwoorden of te reageren op opmerkingen. Een verslag van de avond inclusief het chatverkeer met de deelnemers
wordt na de bijeenkomst op de website van Sunvest gepubliceerd. De feedback wordt benut om het plan op onderdelen te verbeteren en bij te stellen en zo de vergunningaanvraag aan te passen.

Op de avond zullen onder andere de volgende thema’s besproken worden:

  • Plangebied
  • Landschappelijke inpassing
  • Ecologische meerwaarde
  • Omgevingsparticipatie
  • Meeprofiteren door de omgeving

U kunt zich nog steeds aanmelden voor de informatieavond via het onderstaande formulier. Of u kunt direct de informatieavond digitaal bijwonen op woensdag 13 januari aanvang 19.30 uur via deze link.

 

Het plangebied
Het zonnepark krijgt aan de noordzijde een klein natuurgebiedje.
Rondom het park komt een breed en dicht struweel van 5-8 meter breed, die het zicht op de panelen wegneemt. Er worden soorten gebruikt die aantrekkelijke zijn voor struweelvogels, zoals meidoorn.