ALLE SEINEN OP GROEN VOOR ZONNEPARK KONINGSPLEIJ ARNHEM

De ontwikkeling van Zonnepark Koningspleij Arnhem is bijna afgerond: het bestemmingsplan en de vergunning zijn onherroepelijk en Sunvest heeft de financiering afgerond. Begin 2021 is gestart met voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het eerste grote zonnepark in Arnhem. In de zomer van 2021 wordt de eerste paal geslagen. Naar verwachting wordt in de winter van 2021 de eerste stroom aan het net geleverd.

De gemeente Arnhem wil dit jaar veertien procent van haar energiebehoefte duurzaam opwekken. Zonnepark Koningspleij Arnhem levert hieraan een grote bijdrage. Het nieuwe zonnepark vormt een onderdeel van diverse plannen om de stad te verduurzamen. Belangrijk criterium hierbij voor de gemeente Arnhem is een natuurlijke landschappelijke inpassing van de initiatieven.

Tezamen met de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap is er een plan opgesteld om de biodiversiteit in en bij het park te versterken. Er wordt verder samengewerkt met de Imkersvereniging Arnhem-Velp om op het projectterrein bijenkorven en insectenhotels voor wilde bijen en insecten te realiseren. Het project heeft een primeur: ProfiNRG zal het zonnepark met een grote reductie in stikstof gaan bouwen, onder meer met behulp van electrisch materieel.

Wilde bijen, insecten en schapen

Sunvest ontwikkelt natuurlijke zonneparken en combineert voor Zonnepark Koningspleij Arnhem een hoge energieproductie met een goede landschappelijke inpassing. Bij dit zonnepark treedt shareNRG op als adviseur. Samen met lokale partijen maakt Sunvest plannen om wilde bijen en insecten een thuis te bieden op het terrein van ruim 8 hectare waar Zonnepark Koningspleij Arnhem wordt gerealiseerd. Daarnaast zorgt Sunvest voor dubbelgebruik van de locatie: er kunnen schapen grazen onder de zonnepanelen. Bovendien is Sunvest met Vereniging Nederlands Cultuurlandschap in gesprek om nog meer passende inrichtingsmaatregelen te vinden om bij te dragen aan de biodiversiteit op en rond Zonnepark Koningspleij Arnhem.

Voor Zonnepark Koningspleij Arnhem geldt dat het zeer beperkt zichtbaar zal zijn voor omwonenden en het verkeer op de N325. De zonnepanelen liggen straks in het gebied dat wordt ingeklemd tussen het Industriepark Kleefse Waard, de Pleijroute (N325) en de Nieuwe Haven.

Rendement

In vol bedrijf levert het park voldoende stroom voor meer dan 3.500 huishoudens in Arnhem. Door de zonnepanelen in een oost-west-opstelling te plaatsen, moet er zo’n 13 MWp opgewekt kunnen worden, met een verwachte opbrengst van zo’n 10.563 MWh per jaar. De gemeente Arnhem, Sunvest en shareNRG hebben de ambitie om zoveel mogelijk inwoners van Arnhem financieel te laten participeren in dit groene project. Dat betekent dat particulieren – via crowdfunding – een concrete bijdrage kunnen leveren aan duurzame energie in hun stad en daarnaast een goed rendement kunnen verwachten op hun inleg.

Hoe doen inwoners van regio Arnhem mee?

De gemeente Arnhem en Sunvest hebben als doel om iedereen de mogelijkheid te geven om te profiteren van het zonnepark. Omwonenden, relaties en alle andere mensen die duurzaamheid belangrijk vinden, konden meedoen door ZonneDelen te kopen. Dat betekent dat particulieren – via crowdfundingsplatform ZonnepanelenDelen – een concrete bijdrage kunnen leveren aan duurzame energie in hun stad en daarnaast een goed rendement kunnen verwachten op hun inleg.

Met een ZonneDeel profiteer je direct van de - op het zonnepark opgewekte - duurzame energie. Net zoals bij een zonnepaneel op je eigen dak beweegt het rendement van je ZonneDeel mee met de stroomprijs en de hoeveelheid opgewekte zonne-energie.

De mogelijkheid tot investeren voor inwoners van de gemeente Arnhem liep tot 5 januari 2021, daarna is het project gesloten en vindt de toewijzing van de ZonneDelen plaats. Inwoners van gemeente Arnhem hebben voorrang bij de toewijzing van de ZonneDelen.

Contact

Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen over het zonnepark? Stel uw vraag middels het contactformulier op deze pagina.