Waarom Sunvest

Waar we voor staan

Natuurlijke zonneparken

Natuurlijke Zonneparken worden gekenmerkt door een zorgvuldige landschappelijke inpassing met veel aandacht voor de bevordering van streekeigen flora en fauna op en rondom het park. In elk Natuurlijk Zonnepark nemen we concrete maatregelen om de lokale biodiversiteit te verbeteren. Essentieel voor de ontwikkeling van biodiversiteit en het in stand houden van de bodemkwaliteit is zorgvuldig groenbeheer in de 25 tot 30 jaar dat het park staat. Ook daar dragen we zorg voor. Wij werken samen met onderzoeksinstellingen, ecologen en lokale groenpartijen om ervoor te zorgen dat de biodiversiteit op onze parken ook daadwerkelijk tot bloei komt.

Lokale samenleving

Wij delen de lusten en lasten van het zonnepark eerlijk met de lokale gemeenschap en zijn hierin transparant. Waar mogelijk werken we samen met een lokale energiecoöperatie, waarbij we afspreken dat het profijt uit het park zoveel mogelijk bij mensen lokaal terecht komt.

Agrarische roots

Zonneparken komen veelal tot stand in het (agrarisch) buitengebied. Wij begrijpen de agrarische sector, kennen de uitdagingen en de waarde van het land en bodem. Wij hebben vele agrarische daken van zonnepanelen voorzien en meer dan 500 ha aan grondgebonden zonneparken in ontwikkeling waarvan reeds 100 ha gerealiseerd.

Geïntegreerde aanpak

Wij ontwikkelen, financieren, bouwen en beheren onze projecten gedurende de hele exploitatieperiode zelf. De benodigde kennis hiervoor hebben we in huis. Ook betrekken we externe specialisten en experts in de realisatie van onze Natuurlijke Zonneparken. Hierbij kunt u denken aan landschapsarchitecten, ecologen en wetenschappers.

Natuurlijke Zonneparken

Zorgvuldige landschappelijke inpassing en veel aandacht voor streekeigen flora en fauna.

Geïntegreerde aanpak

Wij ontwikkelen, bouwen en beheren onze projecten gedurende de hele exploitatieperiode zelf.