Twee bouwvakkers duwen een zonnepaneel

Bouw van

Natuurlijke Zonneparken

Begin van de bouw

Zodra de financiering is georganiseerd en alle contracten met leveranciers gesloten zijn, kan de bouwfase beginnen. De netbeheerder legt de netaansluiting aan, de onderconstructie voor de panelen wordt geplaatst en de zonnepanelen worden gemonteerd. Onze gespecialiseerde monteurs installeren de elektrotechnische infrastructuur (transformatoren, omvormers en bekabeling). De landschappelijke inpassing en groenvoorzieningen worden parallel gerealiseerd.

Stikstof vrij bouwen

Wij laten onze parken maximaal stikstof neutraal bouwen. Maximaal stikstof vrij bouwen betekent in de praktijk dat het benodigd materieel met verbrandingsmotoren zoveel mogelijk vervangen wordt door elektrisch materieel. Voor een deel is dit materieel al beschikbaar (minigravers, verreikers) en voor een deel nog niet (heistellingen, mobiele kranen). Belangrijk voor de toepassing is natuurlijk voldoende beschikbaarheid van voldoende stroom. Dat kan middels een tijdelijke bouwstroomaansluiting, vervangbare accu’s of trafostations van het aan te leggen zonnepark.