Maarssenbroeksedijk 37, Utrecht
info@sunvest.nl

Blijven boeren met verticale zonnepanelen op je land

Grote kans dat u nog jaren vooruit wil met uw bedrijf en zoekt naar stabiele, extra inkomstenbronnen. Misschien heeft u ooit al zonnepanelen overwogen, maar wilt u niet dat dit ten koste gaat van uw huidige bedrijfsvoering. In dat geval is de ontwikkeling van verticale zonnepanelen zeer interessant voor u. Zo kunt u gewoon blijven boeren én tegelijk de zon voor u laten werken.

Een oogst kan mee- of tegenvallen, net als de prijzen die u krijgt voor uw product. Een zonnepark op uw perceel met ruimtebesparende verticale panelen levert u de garantie op van een zekere opbrengst voor de komende 25 jaar. Door te kiezen voor verticale panelen benut u hetzelfde perceel optimaal. Tussen de rijen met rechtopstaande panelen zit tussen de acht tot twaalf meter ruimte. Dat is voldoende om te blijven boeren.

Hogere opbrengst

Nog een voordeel van verticale panelen? Omdat ze dubbelzijdig zijn, ligt de opbrengst ongeveer 15 procent hoger dan standaard panelen. Ook vangen onze bi-faciale panelen de maximale hoeveelheid zonlicht op, omdat ze gericht worden op het oosten en westen.

Voorsprong

Een zonnepark met verticale panelen op landbouwgrond kan een goede oplossing zijn in gemeenten waar normaal gesproken ‘klassieke’ zonneparken niet meer worden toegestaan. In gemeenten waar u met anderen om een zonnepark op het land moet concurreren heeft u automatisch een voorsprong: elke gemeente heeft in haar beleid dubbel ruimtegebruik voorop staan.

Groen en installaties

Niet iedereen vindt zonneparken mooi. Door te kiezen voor verticale panelen van ongeveer 3 meter hoog ontstaat er een hybride landschap van groen en installaties. Ook geeft dit ruimte om meer natuurwaarde te creëren met kruidenrijke groenstroken aan de randen van het perceel. Op die manier krijgt de biodiversiteit een positieve prikkel.

Smaakt dit naar meer?

Sunvest zoekt agrarische ondernemers met percelen vanaf 36 hectare. Wij bieden u een vergoeding per ha die begint bij € 1250 en kan oplopen tot € 2000, afhankelijk van de locatie; dit komt bovenop de bestaande inkomsten. Wij verzorgen de ontwikkeling van een zonnepark met verticale panelen, inclusief vergunningsaanvraag, aansluiting, omgevingscommunicatie, financiering, bouw en exploitatie van het park.

Meer weten? Neem dan contact met ons op met: 030 341 0999 of Lennart@sunvest.nl

Altijd de natuurwaarde verhogen

Ecoloog Martin Heinen:

‘Zonneparken moeten altijd de natuurwaarde verhogen’

Van Aalten tot Roermond en van Noordwest-Overijssel tot Noord-Brabant. Vaak krijgt Martin Heinen de vraag om mee te werken aan plannen voor nieuwe zonneparken van Sunvest. Als adviseur ecologie bij Ecogroen in Amersfoort is hij zeer deskundig op het gebied van flora en fauna. Maar hoe kijkt hij eigenlijk naar de opkomst van zonneparken de laatste jaren?

Wie plannen maakt om in de buitenruimte aan de slag te gaan, loopt al snel tegen diverse spelregels aan. Eén daarvan is de verplichting om vóór de realisatie een grondige natuurtoets te laten doen voor de Wet natuurbescherming en daar benader je een ecoloog voor. Hij of zij beoordeelt of er geen beschermde planten, dieren of gebieden aantast kunnen worden.
Wat niet verplicht is? Een ecoloog in de arm nemen om, zoals in het geval van Sunvest, zo groen mogelijke zonneparken te bouwen. En dus werkt Sunvest op twee fronten samen met adviseur ecologie Martin Heinen en zijn collega’s van advies- en ingenieursbureau Ecogroen. Een adviesbureau met vestigingen in Zwolle en Amersfoort, waar ruim vijftig mensen met passie voor natuur enthousiast werken aan de groene leefomgeving.

Dat vergroenen van plannen past in de tijdgeest, maar dat kun je ook alleen voor de bühne doen. Proef je dat bij Sunvest ook?

Heinen: “Om eerlijk te zijn was ik bij de kennismaking met Sunvest wel enigszins sceptisch. Het zou kunnen dat het bedrijf vanuit commercieel oogpunt zoveel mogelijk munt wilde slaan uit het bouwen van zonneparken. Ik zie namelijk best veel partijen een groen sausje over hun plannen gooien en dan makkelijk denken te scoren. Gelukkig ontdekte ik na gesprekken al gauw dat Sunvest uit een ander hout is gesneden, al kan dat soms lastige consequenties hebben. Bijvoorbeeld als wij adviseren dat bij een voorstel de kwetsbare flora of fauna in het gedrang komt, terwijl zij een mooie kans zien. Dat is lastig, maar gelukkig nemen ze ons advies altijd ter harte of zoeken we naar alternatieven.”

Hoe kijk je als ecoloog überhaupt naar zonneparken?
“We kunnen er niet omheen dat we alternatieven moeten zoeken voor fossiele brandstoffen. Wind en zon zijn dan goede alternatieven; ik zie dat als een noodzakelijke ontwikkeling. Tegelijk vind ik het enorm belangrijk dat we meer doen dan alleen het volleggen van gebieden met PV-systemen. Er moet wat mij betreft altijd sprake zijn van een verrijking door de natuurwaarde te verhogen. Is die bereidheid er niet dan verbind ik mijn naam niet aan het plan.”

Verbindende functie

Het liefst zie Heinen alleen maar parken in het stedelijk gebied bij bijvoorbeeld bedrijfsterreinen, zodat je het landschap zo weinig mogelijk aantast. Ook de grote hoeveelheid platte daken zijn geschikt voor zonnepanelen. Tegelijk is hij realist genoeg om te weten dat dit niet altijd kan. Dus richt hij zijn pijlen op het verhogen van de natuurwaarde, bijvoorbeeld in een gebied met verarmde grond door intensieve landbouw. “Neem maïsland of raaigrasland,” vervolgt de ecoloog. “Daar is de natuurwaarde meestal erg laag en kun je al beginnen door bijvoorbeeld langs de randen van een zonnepark stroken groen aan te leggen. Die stroken krijgen vervolgens een verbindende functie van het ene natuurgebied naar het andere. Dat hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Je past je maaibeheer aan, waardoor er meer inheemse en streekeigen flora ontstaat of plaats bijvoorbeeld insectenhotels en nestkasten.”

Dat klinkt inderdaad eenvoudig, levert dat echt direct meerwaarde voor de natuur op?

“Zeker, zolang het maar body heeft. Dus niet een schaamstrookje van een meter of twee. Dat doet weinig voor het gebied. Je moet dan zeker aan een breedte van vijf tot tien meter of meer denken en dat is een bewuste keuze, want daardoor verlies je ruimte voor panelen.”

Tegelijk heb je ook weldegelijk een vakman als Heinen nodig om doordachte keuzes te maken. Dat betekent dus bijvoorbeeld dat als je gaat zaaien je weet wat voor zaad je in die groene stroken inzaait. Heinen: “Ik zie te vaak dat er soorten groeien die niet in dat gebied voorkomen, soms helemaal niet in Nederland thuishoren. Hoewel het er lekker kleurrijk uitziet, sla je toch de plank mis als het wemelt van de honingbijen. Ja, dat klinkt misschien goed, maar niet als je weet dat juist de wilde bijen en hommels hierdoor enorm in de verdrukking raken. Met die soorten gaat het juist zo slecht, terwijl ze zo’n cruciale rol spelen in het behoud van onze biodiversiteit. Dus kies ik altijd voor inheemse en lokale plantensoorten en niet voor het kleurrijke bloemenmengsel van het tuincentrum. Op die manier kunnen zonneparken een herstellende rol spelen in kwetsbare natuur.”

Uiteraard klinken er soms vooroordelen over zonneparken. Eentje luidt dat er niets groeit onder de panelen. Klopt dat?

“Ik snap die gedachte wel en natuurlijk halen panelen een flink deel van het zonlicht weg. Tegelijk kun je door de panelen in een gunstige hoek te plaatsen, of door te variëren met de hoogte, echt nog veel doen met de bodem. Dus nee, het klopt niet dat alles doodgaat onder panelen. Sterker nog, hier en daar wat schaduw levert juist extra ruimte aan schaduw minnende planten- of diersoorten.”

Duisternis

Naast plantensoorten die het gebied van een zonnepark verrijken, kunnen ook dieren de nieuwe inrichting als een veilig toevluchtsoord gaan zien. Of is de wens dan vooral de vader van de gedachte? “Nee zeker niet, want een groot voordeel van zonneparken is de relatieve rust, de vele schuilmogelijkheden en de duisternis ’s nachts.”

Maar er zijn voorbeelden te bedenken. Heinen: “Van een groene struikenrij of haag als broed- en foerageerplek voor vogels tot het plaatsen van torenvalkenkasten. Of wat denk je van kruidenrijke vegetatie om muizen en kleine marterachtigen aan te trekken of door nest- en vleermuizenkasten te verwerken in de transformatorhuisjes? Ook pleit ik er altijd voor om eventuele hekwerken niet volledig op de bodem te plaatsen, zodat er onderin ruimte ontstaat voor bijvoorbeeld egels of marterachtigen als das en hermelijn.”

Minder panelen

Wat je ook toevoegt aan natuurwaarde, alles begint bij de bestaande en historische situatie, meent Heinen. “Ik vind het erg jammer als een gebied eerst volledig kaal gekapt wordt en alle inheemse soorten daarmee verdwijnen. Die soorten waren daar al heel lang aanwezig en dat moet in mijn optiek ook na de exploitatieperiode van een zonnepark zo blijven. Ik pleit ervoor om vanuit het huidige landschap en de historische structuur te kijken hoe je daarbinnen je plan kan realiseren en de landschapselementen zoveel mogelijk hun plek te laten houden of versterken. Dus zoek ik altijd naar ideeën die op de lange termijn goed zijn voor het gebied. Betekent dit dat er dus iets minder panelen geplaatst kunnen worden, of dat ze om een bestaand stukje natuur heen gebouwd moeten worden? Dan is dat maar zo, want daar is de natuur me veel te lief voor.”

Tekst: Maarten Nota

Nieuwsgierig naar meer informatie over zonneparken en natuur?

https://zoninlandschap.nl/nieuws/i168/literatuurstudie-ecologische-inrichting-zonneparken

Meer lezen over de concurrentie tussen honingbijen en wilde bijen?

https://www.bestuivers.nl/concurrentie

Informatieavond Zonnepark Lanakerveld

Beste bewoner(s),

Zoals u wellicht via de media heeft vernomen, heeft de gemeente Maastricht de aanbesteding voor de aanleg van een zonnepark op het Lanakerveld gegund aan ons bedrijf Sunvest. Graag willen we u uitnodigen voor een digitale informatieavond op 10 december (19:30-21:00).

Deze informatie avond is een vervolg op de eerdere informatiebijeenkomst van 2 september. De afgelopen maanden is het project verder uitgewerkt en zullen wij , via een online sessie, een update geven over de huidige status van het project. Daarbij krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen via de chat en ideeën aan te dragen.

Tijdens de informatieavond zullen de volgende onderwerpen besproken worden

 • Landschap
 • Techniek
 • Participatie en omgevingsfonds
 • Gemeentelijk beleid
 • Archeologie en onderwijs
 • Proces en planning

Op 10 december kunt u via https://sunvest.nl/lanakerveld/ het webinar volgen. Indien u zich wilt aanmelden om een herinnering te ontvangen kan dat ook via deze website.

Koos Iestra - Haver Droeze

Veel mensen gaan genieten, als ik mijn werk goed doe

Landschapsontwerper Koos Iestra over zonneparken:

‘Veel mensen gaan genieten van een project als ik mijn werk goed doe’

Voordat een nieuw zonnepark klaar is, moet er eerst nog heel wat water door de Rijn. Een cruciale rol in dat proces speelt de landschapsontwerper die een landschappelijk inpassingsplan maakt. Sunvest werkt graag en veel samen met Koos Iestra van landschapsarchitectenbureau Haver Droeze. Wat is zijn rol precies en waar haalt hij zijn inspiratie vandaan?

Of het nu gaat een stedenbouwkundige uitbreiding, de ontwikkeling van een snelweg of het ontwerpen van een tuin rondom een grote villa. Als landschapsontwerper werkt Koos Iestra voor heel diverse opdrachtgevers, waaronder Sunvest. Het is zijn taak om nieuwe parken zo logisch mogelijk in het landschap te laten passen. “Veel burgers vinden dat er te veel in het landschap aangetast wordt,” zegt de ontwerper van het in Amersfoort gevestigde Adviesbureau Have Droeze. “Het is dus heel belangrijk om te zoeken naar plekken waar een zonnepark echt meerwaarde heeft voor alle betrokkenen. Ik geef daar ook advies over vanuit mijn onafhankelijke rol.”

Is het verplicht om een landschapsarchitectenbureau in de arm te nemen voor een nieuw project?
“Wil je iets ontwikkelen in het landelijk gebied dan heb je meestal een omgevingsvergunning nodig. Ook hoort daar vaak een bestemmingsplanwijziging bij. In die gevallen eist de gemeente en de provincie betrokkenheid van een landschapsarchitectenbureau, omdat ze willen dat het plan netjes in het landschap past en recht doet aan bijvoorbeeld de geschiedenis ervan. Dat geldt uiteraard ook voor een nieuw zonnepark.”

Kun je daar een voorbeeld van geven?
“Neem het zogenaamde slagenlandschap. Dat kenmerkt zich door smalle kavels en kom je veel in het rivierengebied tegen. Maak je daar out of the blue vierkante kavels van dan begrijp je dat dit niet past in dit gebied. Dus kijk ik nauwkeurig naar de ontwikkeling van het gebied in de loop der tijd en zoek ik daarbinnen naar passende oplossingen om een zonnepark zogezegd goed te laten hechten. Dit beschouw ik als een erg belangrijke tak van mijn werk en levert veel voldoening op als het lukt.”

 

Zonnepanelen omgeven door een houtsingel, met begrazing door schapen
Zonnepanelen omgeven door een houtsingel, met begrazing door schapen
Struinpad: multifunctioneel gebruik singel met plukfruit
Struinpad: multifunctioneel gebruik singel met plukfruit
Wild spotten vanuit de singel
Wild spotten vanuit de singel

Wat maakt het tot zo’n mooi vak?
“Lang niet alles in ons landschap verdient de schoonheidsprijs. Soms is het te eenzijdig of te weinig gelaagd. Soms ook zie je dat er te weinig is ingespeeld op de krachten die het landschap maken. Ik probeer dat wat mensen misschien als lelijk ervaren om te buigen door iets toe te voegen, waardoor het landschap voor een langere periode mee kan. Als ik mijn werk goed doe door een zonnepark mooi in te passen, weet ik dat daar heel veel mensen van gaan genieten, terwijl ze soms vooraf niet zo enthousiast waren. Dat geeft mij veel voldoening.”

Je kunt ook roepen: ‘Ik vind die zonnepanelen maar lelijk, daar is toch geen eer aan te behalen?’
“Over smaak valt natuurlijk niet te twisten. Toch vind ik er wel degelijk eer aan te behalen als ik een verhaal kan bedenken waarbinnen het nieuwe plan zich voegt. Tegelijk weten we met z’n allen dat we op zoek moeten naar andere energievormen. Die keuze maken we als samenleving en dat betekent ook dat we nieuwe dingen moeten gaan doen. In die zoektocht beschouw ik zonlicht als een heel positieve energiebron. De tweede stap is dan: Hoe ga je dat doen? En waar ga je dat doen? Dat is zoeken met elkaar, terwijl we nog maar net op weg zijn in dat proces. Toch vind ik het heel goed dat we nu al zo kritisch nadenken over bijvoorbeeld de inpassing in het landschap.”

Toch botsen belangen vaak bij nieuwe plannen. Hoe gaat een landschapsontwerper hier mee om?
“Zeker kunnen belangen botsen! Bij elke verandering in het landschap heb je partijen die bang zijn dat ze er de dupe van worden. En soms is dat ook echt zo; daar moet je eerlijk in zijn. Want niemand staat te juichen als er een snelweg voor zijn vrijstaande huisje in het buitengebied komt te liggen. Heb je daar nu je hele leven voor geploeterd? Natuurlijk kan dit ook gelden voor een nieuw zonnepark. Dus gaan we vanaf het begin uitvoering in gesprek met de betrokkenen. We plannen inspraakavonden en voeren keukentafelgesprekken om ruimte te geven aan bezwaren, boosheid en soms zelfs tranen. Dit betekent vaak ook dat wij de plannen op bepaalde punten aanpassen. Ook komt het voor dat een directbetrokkene zich neerlegt bij de nieuwe situatie en ontstaat er op termijn zelfs acceptatie.”

Hoe kun je die acceptatie stimuleren?
“Eerst kijk ik hoe een park goed ingepast kan worden in een landschap. Vervolgens denk ik na hoe ik iets kan toevoegen om de kwaliteit van het gebied significant te verbeteren. Ik merk dat betrokkenen dat waarderen en zo niet het gevoel hebben dat we alleen met de makkelijkste oplossingen komen.

Ook geven we mensen altijd de kans om betrokken te raken. Dat kan in de ontwerpfase, bijvoorbeeld als mensen hun uitzicht willen behouden en wij de panelen vrij laag bij de grond plaatsen. Of door omwonenden te laten investeren in een park en op die manier van de opbrengst te gaan profiteren.”

Je zei dat je iets wil toevoegen aan het landschap. Op welke manier bijvoorbeeld?
“Vaak zijn houtsingels bijvoorbeeld verdwenen uit ons landschap doordat boeren anders gingen werken. Juist door dit terug te brengen, herstel je het oorspronkelijke landschap en voeg je meer groen toe. Een ander mooi voorbeeld vind ik een project in Groenlo. Ooit liep daar een verdedigingswal uit de tijd van Frederik Hendrik (1584-1647). De loop van die linie liep precies door het nieuw te bouwen zonnepark. Dus hebben we die weer zichtbaar gemaakt en onderdeel gemaakt van het plan. Zo voeg je iets toe door een stukje geschiedenis te mengen met een duurzaam project van nu.”

Vergroenen

Naast het toevoegen van zulke historische lagen werkt de landschapsontwerper ook nauw samen met ecologen om de biodiversiteit een boost te geven. Juist in gebieden met veel boeren is dat erg urgent. Koos: “Veel landbouwgronden lijken bijna op een woestijn door het intensieve gebruik. Komt er op zo’n perceel een zonnepark dan vergroenen we dit met akkerranden of maken we de oevers van een beekje natuurvriendelijker. Door groen toe te voegen, stijgt de levenskwaliteit voor insecten, vogels, vleermuizen en kleine zoogdieren als dassen of muizen. Op die manier verrijken we het landschap en brengen het terug in de oorspronkelijke staat.”

Wanneer ben je tevreden als je een project hebt afgerond?
“Iedereen weet dat zonneparken niet voor eeuwig meegaan. In principe gaan we van 25 jaar uit. Mijn wens is dat we na die periode zullen ontdekken dat er een wezenlijk verschil is gemaakt voor het gebied. Dat na het verdwijnen van de panelen bijvoorbeeld die houtwal of die verrijkte oever zullen blijven bestaan. Blijkt dat het geval, en heeft het zonnepark ook nog de gewenste opbrengst gebracht, dan heb ik mijn werk goed gedaan.”

Tot slot. Nederland kent een heel divers landschap. Waar kom je zelf het liefst?
“Ik kom sowieso heel graag buiten. Dat is voor een landschapsarchitect een must om inspiratie op te doen. Dus ik ken het Nederlandse landschap heel goed. Start ik met een nieuw project in – ik noem maar iets – Limburg, dan ga ik van tevoren zeker een weekendje die kant op om de omgeving op me in te werken en te proeven aan de sfeer van het gebied. Zoiets kun je niet vanachter je bureau ervaren. Je moet erop uit.

Maak ik zo vlug een scan door ons land dan ben ik het meest enthousiast over onze kust. Het water, de duinen en het land erachter inspireren me enorm, omdat het zo’n haast eeuwige situatie is. Wij in 2020 herkennen ons daarin, maar mensen tien eeuwen geleden ook, net als generaties na ons. Prachtig en kwetsbaar tegelijk. Laten we er zuinig op zijn.”

 

Tekst: Maarten Nota

Zonneweide lanakerveld

Informatiebijeenkomst Zonnepark Lanakerveld

Beste bewoner(s),

Zoals u wellicht via de media heeft vernomen, heeft de gemeente Maastricht de aanbesteding voor de aanleg van een zonnepark op het Lanakerveld gegund aan ons bedrijf Sunvest. Om elkaar te leren kennen nodigen wij u uit voor een kennismakings- en informatiesessie op woensdag 2 september.

Kennismaking

Tijdens de informatiesessies kunt u spreken met diverse specialisten over de volgende onderwerpen:

 • Gemeentelijk beleid & procedures door Gemeente Maastricht
 • Landschappelijke inpassing door Haver Droeze
 • Techniek door Profi NRG
 • Archeologie en onderwijs door Centrum voor Natuur- en Milieueducatie
 • Maatschappelijke & financiële participatie door EMEC en INNAX
 • Over Sunvest en de planning door Sunvest

Uw wensen

We willen het plan verbeteren en horen daarom graag wat u belangrijk vindt aan de inrichting van het gebied. Enkele van onze vragen hierover zijn:

 • Het fietspad langs de zuidoostrand van het zonnepark kan worden ingericht met verschillende doorkijkjes
 • en themapunten. In hoeverre moet alles toegankelijk gemaakt worden of juist beschermd?
 • Hoe kan de historie van het landschap het beste worden gevisualiseerd?
 • Is er behoeft e aan recreatiemogelijkheden?
 • Wat voor bomen en planten ziet u graag terug langs de rand van het zonnepark?

We willen u graag ontmoeten om uw vragen te beantwoorden en uw ideeën voor het zonnepark te bespreken. Wij nodigen u hierbij uit om op woensdag 2 september naar de informatiemiddag (15:00-17:00) of -avond (19:00-21:00) te komen.

Vanwege de coronabeperkingen is aanmelden via onze website www.sunvest.nl/lanakerveld nodig. Na verwerking van uw inschrijving ontvangt u per email een bevestiging. Wij adviseren u tijdig in te schrijven vanwege de beperkte capaciteit.

Biodiverse zonneparken

In het klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland meer grootschalige duurzame energie gaat opwekken. Het doel is 35 TWh in 2030. Daar horen ook zonneparken bij. Te vaak gaat de aanleg van zonneparken ten koste van natuur en dat is helemaal niet nodig. Steeds meer gemeenten en grondeigenaren vragen gelukkig om een ecologische plus.

Alle gerealiseerde en geplande projecten voor grootschalige zonne-energie zijn goed voor ongeveer 8,5 TWh energie. Tel daar bovenop alle (geplande) projecten voor windenergie, dan blijft er nog een opgave van 9 TWh voor 2030 over. Zou je dat volledig invullen met grootschalige zonne-energie, dan is er nog 9.000 tot 13.500 hectare aan zonneparken nodig (bron: factsheet NP RES).

Regie ontbreekt

Het opwekken van grootschalige duurzame energie is een flinke opgave met een harde deadline, die gestaag dichterbij komt. Tegelijk vragen steeds meer mensen zich af of we überhaupt land op moeten offeren voor zonne-energie. Ook zijn er zorgen over de wildgroei aan zonneparken. Er is weinig sturing vanuit overheden, schreef het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in 2019. Zo schrijven vijf provincies in de ruimtelijke verordening niets over grootschalige zonne-energie. Zij die dat wel doen hebben het vooral over locatie en duur, niet over inpassing en omvang. Projectontwikkelaars wachten wetgeving en beleid niet af en zijn al volop aan de slag gegaan.

Conceptontwerp zonnepark Oudheusden - Sunvest
Zonnepanelen in grasland
Zonnepanelen in grasland
Schapenbegrazing bij zonnepanelen
Schapenbegrazing bij zonnepanelen

Niet: ten koste van bestaande natuur

Soms gaan de parken ten koste van de aanwezige biodiversiteit: panelen versnipperen het leefgebied van soorten of veranderen het microklimaat door zon en regen tegen te houden. Het is echter heel goed mogelijk om rekening te houden met de natuur. Bestem in ieder geval geen grond voor zonneparken waar natuurwaarden op dit moment al hoog/hoger zijn. Een biodivers hooiland waar veel insecten en vogels leven, is minder wenselijk dan een soortenarme maïsakker.

Wél: waar mogelijk natuur versterken

Gelukkig zijn er vaak voldoende mogelijkheden om de biodiversiteit op een zonnepark te vergroten. Een zonnepark vormt een bijzonder biotoop: het is niet of beperkt toegankelijk voor publiek, waardoor het er rustig en stil is. Dat is een interessant uitgangspunt voor de ontwikkeling van natuurwaarden. Steeds meer gemeenten en grondeigenaren vragen ontwikkelaars dan ook iets te doen voor flora en fauna, al dan niet in combinatie met de belevingswaarde. Dat is niet alleen een makkelijke manier om iets te doen voor de natuur, het zorgt ook voor meer draagvlak in de omgeving.

Wij denken graag met u mee

In ons advies kijken we allereerst naar de historie van een gebied, de (potentiële) natuurwaarden en het landschap. Met die kennis kijken wij naar het conceptontwerp en doen wij voorstellen om een ‘groene plus’ te realiseren. Denk hierbij aan de aanleg van struwelen en hagen die niet alleen zorgen voor landschappelijke inpassing, maar ook leef- en foerageergebied vormen voor kleine zoogdieren en vogels. Het aanbrengen van natuurvriendelijke oevers of het graven van een poel biedt weer mogelijkheden voor watergebonden flora en fauna. Door het lokaal afgraven van de voedselrijke bovenlaag kan een interessante, soortenrijke vegetatie ontstaan in het terrein. Ook in het beheer is meerwaarde te creëren. Zonneparken lenen zich vaak goed voor begrazing, dat tot mooie en streekgebonden vegetaties kan leiden. Kleinschalige elementen als nestkasten, bijenhotels en vleermuisvoorzieningen zijn eveneens toepasbaar bij zonneparken. Door informatieborden te plaatsen over de faunavoorzieningen en het beheer wordt het publiek geïnformeerd. Ook kunnen historische landschapselementen worden teruggebracht. Zij geven een extra belevingswaarde aan het gebied.

Kortom; bent u op zoek naar landschappelijke inpassing en ecologische meerwaarde? Wij denken graag met u mee om tot een praktisch en haalbaar ontwerp te komen.

Dit artikel is met toestemming overgenomen van onze partner advies & ingenieursbureau EcoGroen. Samen voor een betere toekomst!

Digitale inloopavond Zonnepark De Zomereiken

Focus op lokale participatie en eigendom door initiatiefnemers

Sunvest en Agem werken samen aan de plannen voor het Zonnepark De Zomereiken. De initiatiefnemers zijn van plan om het zonnepark te vestigen op de hoek van de Vredenseweg en de Berkenhofweg, naast de Klootschietveldbaan. Op woensdag 8 juli wordt er een digitale inloopavond georganiseerd van 19.30 uur tot 21.30 uur waarin omwonenden en betrokkenen worden bijgepraat over de plannen.

Agem en Sunvest presenteren het plan dat wordt ingediend bij de gemeente Oost Gelre. Hierbij wordt het doorlopen planproces toegelicht met de input uit eerdere bewonersavonden en de gesprekken met belanghebbende organisaties. Adviesbureau Haver Droeze neemt de online aanwezigen mee in het ontwerp van De Zomereiken en laat zien op welke wijze de feedback van omwonenden en belanghebbenden is geïntegreerd in het zonnepark. Er wordt getoond hoe de daadwerkelijke locatie van de Linie is geïntegreerd in het ontwerp en hoe de Grolse Linie zichtbaar en beleefbaar wordt gemaakt door middel van het reconstrueren van de Linie en een redoute.

Marleen Brus van gemeente Oost Gelre zal de ambitie van de gemeente presenteren. De gemeente wil in 2030 energieneutraal zijn. Hiervoor is grootschalige opwek van hernieuwbare energie nodig. Het beleid en de visie van de gemeente evenals de procedure nadat de aanvraag is ingediend, worden toegelicht. En tot slot presenteert Agem de mogelijkheden van financiële deelname aan de bouw en exploitatie van het Zonnepark De Zomereiken.

De avond is bedoeld om te informeren en een laatste check te doen op wat we indienen als aanvraag voor een omgevingsvergunning. Deze inloopavond is digitaal en wordt live uitgezonden. Het is rechtstreeks te volgen vanaf uw computer, tablet of mobiele smart telefoon. Zowel een inhoudelijke presentatie als de spreker(s) zijn in beeld te zien en te horen. U kunt zich aanmelden via www.agem.nl/zomereiken. Mocht digitale deelname een probleem zijn, faciliteert Agem fysieke aanwezigheid. Dit kan afgestemd worden met Cato Moens via projecten@agem.nl of (0314) 820388.

Zonnewoud Zeewolde wordt educatief speelpark. Item van omroep Flevoland

Het toekomstige Zonnewoud in het bos Horsterwold in Zeewolde wordt een educatief speelpark. Er komen niet alleen duizenden zonnepanelen maar ook uitkijktorens, een kabelbaan én een picknickplek. Staatsbosbeheer geeft de 7,5 hectare grond de komende 25 jaar in bruikleen aan Sunvest.

De combinatie van recreatie en het opwekken van zonne-energie is uniek in Nederland zegt Jeroen Schmaal van Sunvest, het bedrijf dat het park gaat aanleggen. De zonnepanelen komen op verschillende hoogtes te staan, zodat je er niet alleen langs kunt wandelen, maar ook onderdoor kunt lopen. Het zonnewoud gaat volgens Sunvest energie opwekken voor 3-duizend huishoudens.

Een meerderheid van de gemeenteraad van Zeewolde stemde eind mei voor het plan. Sunvest hoopt in 2022 of 2023 het zonnewoud te openen.

Lees hier meer over het project.

Bron: Omroep Flevoland

Arnhem kiest voor zon – profiteert u financieel mee?

Gemeente Arnhem wil verduurzamen en zet een grote stap in de goede richting met Zonnepark Koningspleij Arnhem: het eerste grote zonnepark van Arnhem dat wordt ontwikkeld door Sunvest in samenwerking met shareNRG. Belangrijk criterium voor de gemeente Arnhem bij dit soort initiatieven is een natuurlijke landschappelijke inpassing.

Dit project begint binnenkort. Vrijblijvend voorinschrijven om bij start op de hoogte gesteld te worden? Regel binnen een minuut de voorinschrijving. Inwoneners van regio Arnhem hebben voorrang bij de inschrijving!

button voorinschrijving zonnepark arnhem

Lees meer >