Maarssenbroeksedijk 37, Utrecht
info@sunvest.nl

Digitale inloopavond Zonnepark De Zomereiken

Focus op lokale participatie en eigendom door initiatiefnemers

Sunvest en Agem werken samen aan de plannen voor het Zonnepark De Zomereiken. De initiatiefnemers zijn van plan om het zonnepark te vestigen op de hoek van de Vredenseweg en de Berkenhofweg, naast de Klootschietveldbaan. Op woensdag 8 juli wordt er een digitale inloopavond georganiseerd van 19.30 uur tot 21.30 uur waarin omwonenden en betrokkenen worden bijgepraat over de plannen.

Agem en Sunvest presenteren het plan dat wordt ingediend bij de gemeente Oost Gelre. Hierbij wordt het doorlopen planproces toegelicht met de input uit eerdere bewonersavonden en de gesprekken met belanghebbende organisaties. Adviesbureau Haver Droeze neemt de online aanwezigen mee in het ontwerp van De Zomereiken en laat zien op welke wijze de feedback van omwonenden en belanghebbenden is geïntegreerd in het zonnepark. Er wordt getoond hoe de daadwerkelijke locatie van de Linie is geïntegreerd in het ontwerp en hoe de Grolse Linie zichtbaar en beleefbaar wordt gemaakt door middel van het reconstrueren van de Linie en een redoute.

Marleen Brus van gemeente Oost Gelre zal de ambitie van de gemeente presenteren. De gemeente wil in 2030 energieneutraal zijn. Hiervoor is grootschalige opwek van hernieuwbare energie nodig. Het beleid en de visie van de gemeente evenals de procedure nadat de aanvraag is ingediend, worden toegelicht. En tot slot presenteert Agem de mogelijkheden van financiële deelname aan de bouw en exploitatie van het Zonnepark De Zomereiken.

De avond is bedoeld om te informeren en een laatste check te doen op wat we indienen als aanvraag voor een omgevingsvergunning. Deze inloopavond is digitaal en wordt live uitgezonden. Het is rechtstreeks te volgen vanaf uw computer, tablet of mobiele smart telefoon. Zowel een inhoudelijke presentatie als de spreker(s) zijn in beeld te zien en te horen. U kunt zich aanmelden via www.agem.nl/zomereiken. Mocht digitale deelname een probleem zijn, faciliteert Agem fysieke aanwezigheid. Dit kan afgestemd worden met Cato Moens via projecten@agem.nl of (0314) 820388.

Zonnewoud Zeewolde wordt educatief speelpark. Item van omroep Flevoland

Het toekomstige Zonnewoud in het bos Horsterwold in Zeewolde wordt een educatief speelpark. Er komen niet alleen duizenden zonnepanelen maar ook uitkijktorens, een kabelbaan én een picknickplek. Staatsbosbeheer geeft de 7,5 hectare grond de komende 25 jaar in bruikleen aan Sunvest.

De combinatie van recreatie en het opwekken van zonne-energie is uniek in Nederland zegt Jeroen Schmaal van Sunvest, het bedrijf dat het park gaat aanleggen. De zonnepanelen komen op verschillende hoogtes te staan, zodat je er niet alleen langs kunt wandelen, maar ook onderdoor kunt lopen. Het zonnewoud gaat volgens Sunvest energie opwekken voor 3-duizend huishoudens.

Een meerderheid van de gemeenteraad van Zeewolde stemde eind mei voor het plan. Sunvest hoopt in 2022 of 2023 het zonnewoud te openen.

Lees hier meer over het project.

Bron: Omroep Flevoland

Arnhem kiest voor zon – profiteert u financieel mee?

Gemeente Arnhem wil verduurzamen en zet een grote stap in de goede richting met Zonnepark Koningspleij Arnhem: het eerste grote zonnepark van Arnhem dat wordt ontwikkeld door Sunvest in samenwerking met shareNRG. Belangrijk criterium voor de gemeente Arnhem bij dit soort initiatieven is een natuurlijke landschappelijke inpassing.

Dit project begint binnenkort. Vrijblijvend voorinschrijven om bij start op de hoogte gesteld te worden? Regel binnen een minuut de voorinschrijving. Inwoneners van regio Arnhem hebben voorrang bij de inschrijving!

button voorinschrijving zonnepark arnhem

Lees meer >

Sunvest wint tender Wijkerbroek

2 juni digitale inloopavond Wijk bij Duurstede

Sunvest, EWEC en LCEnergy organiseerden dinsdag 2 juni digitale inloopavond Wijk bij Duurstede

2 juni 2020 organiseerden Sunvest samen met EWEC en LCEnergy een digitale inloopavond. Onderwerp van de avond was de ontwikkeling van twee zonneparken in Wijkerbroek, te Wijk bij Duurstede. De ruim dertig geïnteresseerden uit Wijk bij Duurstede konden via een live stream een presentatie bijwonen via hun laptop. Ze konden via chats vragen stellen die live beantwoord werden en enquête vragen ter plekke beantwoorden over het zonnepark. Op die manier haalden we input op uit de omgeving om onze plannen te verbeteren.
 
In deze link vind u een conceptverslag van de avond. Als u daar opmerkingen of aanvullingen op heeft, stuurt u dan een mail naar jeroen@sunvest.nl.

Hoe werkt een zonnepaneel?

De populariteit van zonnepanelen neemt het laatste decennium erg toe. Maar hoe werkt een zonnepaneel eigenlijk? Om daar antwoord op te geven, gaan we eerst terug in de tijd en wel naar 1839.

Opwekking elektriciteit

In dat jaar ontdekt de Franse natuurkundige Alexandre-Edmond Becquerel dat het mogelijk is om elektriciteit op te wekken uit zonlicht met een wel heel eenvoudig stofje: zand. Of specifieker, het hoofdbestanddeel van zand, silicium. Zijn ontdekking heet het fotovoltaïsch effect en betekent letterlijk ‘van licht naar elektriciteit’. Een kleine vijftig jaar ná de ontdekking van Becquerel ontwikkelt Charles Fritts de eerste zonnecel.

Toch duurt het nog lang voordat de eerste PV-cellen (Photo-Voltaic) toegepast kan worden. Pas in de jaren vijftig ontwikkelt de ruimtevaartindustrie bruikbare cellen die als een ‘mobiele’ energiebron dienen tijdens een missie. Aangejaagd door de oliecrises groeit in de jaren zeventig de interesse in alternatieven voor fossiele brandstoffen. De echte doorbraak volgt uiteindelijk in het kielzog van de kredietcrisis van 2008.

Zonnepaneel werkt met flinterdunne laagjes

Inmiddels zijn zonnepanelen niet meer weg te denken en liggen er systemen op ongeveer één op de acht daken van huishoudens*. Om energie op te wekken, maakt een paneel simpel gezegd gebruik van twee schijven of lagen van silicium. Deze kristallen worden in flinterdunne laagjes gesneden en in een paneel verwerkt in twee schijven. Als de zon op een paneel schijnt, ontstaat er elektrische stroom tussen de positieve lading bovenop de cel en de negatieve lading eronder via een zilveren geleider. Hierdoor ontstaat het eerdergenoemde fotovoltaïsche effect van Becquerel.

Elektronen

Silicium is een grondstof die je in heel veel toepassingen tegenkomt. Van keramiek tot computerchips en van staal tot lasers. Siliciumkristallen voor chips moeten van de zuiverste kwaliteit zijn. Voor zonnepanelen worden de lagen kristal ‘gedoteerd’, door bewust zeer specifieke onzuiverheden aan te brengen in het silicium. Vallen er volgens lichtdeeltjes (fotonen) op deze laag dan schieten elektronen uit hun baan door de ontstane energie. Het resultaat is dat ze door het materiaal gaan stromen en er de stroom wordt opgewekt.

Werking zonnepaneel

In de meeste zonnepanelen zitten zestig zonnecellen, verdeeld over zes kolommen van tien zonnecellen. Ongeveer 95 procent van alle zonnepanelen die we in Nederland gebruiken zijn van monokristallijn silicium (zwarte panelen) of polykristallijn silicium (blauwe panelen). De opbrengst van beide types ligt nagenoeg gelijk.

Hoe meer de zon schijnt, hoe beter zonnepanelen werken. Als je de cellen in serie aan elkaar klikt, dan krijg je een hogere spanning en dus meer stroom. Door het samenspel tussen de zon en de panelen ontstaat gelijkstroom, die eerst nog geschikt gemaakt moet worden voor gebruik. Een omvormer zet vervolgens gelijkstroom om naar wisselstroom (230 Volt) zodat het geschikt is voor het Nederlandse elektriciteitsnet.

* Bron: Dutch New Energy Research (DNER)

 

Bekijk hier de TEDx-video ‘How do solar panels work?’

https://www.youtube.com/watch?v=xKxrkht7CpY

 

 

Geeft een zonnepark schittering en krijg ik daar last van?

Een veel gestelde vraag van toekomstige omwonenden van zonneparken is: ‘Heb ik straks geen hinder van de weerkaatsing van de zon tegen de zonnepanelen in huis?’ Maar ook: ‘Kan die reflectie ook gevaarlijk zijn als ik er in de auto langs rijd?’

Geven zonneparken schitteringen

Goede vragen, want niemand heeft baat bij hinderlijke, laat staan gevaarlijke reflecties van een nieuw zonnepark. Begrijpelijk dus ook dat dit een punt van zorg is voor omwonenden of automobilisten. Krijgen zij straks last van de reflectie van het zonlicht? In theorie kan dat wel, maar gelukkig is dat probleem bij moderne zonnepanelen zeer beperkt.

Tegengaan schitteringen d.m.v. caoting

Om de schittering tegen te gaan, krijgen de panelen een speciale coating door het glas te zandstralen. Deze behandeling vermindert reflectie en verhoogt zelfs de opbrengst doordat het zonlicht optimaal geabsorbeerd kan worden. Strikt genomen is juist dat ook wat een zonnepaneel moet doen: licht opnemen in plaats van weerkaatsen.

Inpassing in het landschap

Er bestaan overigens verschillende soorten van reflectie, waaronder de weerkaatsing van direct zonlicht (glinstering) en de algemene weerkaatsing van de hemellucht (schittering). Om dit tot een minimum te beperken plaatsen wij panelen altijd zo vlak mogelijk, in ieder geval in een hoek tussen de tien en zestien graden.

Wat verder helpt, is onze manier van inrichten van zonneparken. Door – samen met onze landschapsarchitect – te zoeken naar een goede inpassing in het landschap, houden we al rekening met zo weinig mogelijk overlast voor omwonenden. Mocht er toch sprake zijn van fel zonlicht via de panelen dan zal dit nooit lang duren, omdat de stand van de zon natuurlijk snel wisselt.

Zonnepark geeft minder reflectie dan water

Vergelijk je de reflectie van bijvoorbeeld glas of staal met zonnepanelen dan valt op dat de intensiteit bij dat laatste veel lager is. Die conclusie trok de universiteit van Minnesota na een onderzoek met diverse type zonnepanelen. Ook toonde de studie aan dat panelen zelfs minder licht reflecteren dan vlak natuurwater. Maar omdat niemand baat heeft bij eventuele schittering, moeten wij bij de aanvraag voor een vergunning overtuigend kunnen aantonen aan een gemeente dat de reflectie zeer beperkt zal blijven. Wij doen dat onder andere door te wijzen op de anti-reflectiecoating en de vlakke ligging van de panelen. Ook zoeken wij altijd naar oplossingen om een toekomstig zonnepark zo weinig mogelijk in het zicht te bouwen, waardoor er geen hinder ontstaat door glinstering en schittering.

Bron: http://www.cosb.us/Solargen/feir/apps/app10.pdf

Sunvest wint tender Wijkerbroek

28 mei digitale inloopavond Wijk bij Duurstede

28 mei 2020 organiseerden Sunvest samen met EWEC en LCEnergy een digitale inloopavond. Onderwerp van de avond was de ontwikkeling van twee zonneparken in Wijkerbroek, te Wijk bij Duurstede. De bijna dertig geïnteresseerden uit de buurt konden via een live stream een presentatie bijwonen via hun laptop. Ze konden via chats vragen stellen die live beantwoord werden en enquête vragen ter plekke beantwoorden over het zonnepark. Op die manier haalden we input op uit de omgeving om onze plannen te verbeteren. Op 2 juni organiseren we opnieuw een avond, nu voor heel Wijk bij Duurstede. Hier vindt u de uitnodiging.

In deze link vind u een conceptverslag van de avond. Als u daar opmerkingen of aanvullingen op heeft, stuurt u dan een mail naar jeroen@sunvest.nl.

Wilt u de avond terugkijken, dan kan dat hier: https://www.onlineseminar.nl/lcenergy/webinar/6a9ddd4a-bbf4-42fd-8bfe-2f90c9f2c140/zonnevelden-wijkerbroek/#watch-player

Hoeveel magnetische straling komt er van een zonnepark af?

Sommige mensen maken zich zorgen om het gevaar van straling van een nieuw zonnepark. Een zeer begrijpelijke vraag die soms voor verwarring kan zorgen. Dus hoe zit dat nu precies met (elektromagnetische) straling en zonnepanelen?

Straling

Je mobiele telefoon in je broekzak, de hoogspanningslijnen in het open veld of zonnepanelen op je dak. Allemaal hebben ze een elektromagnetisch veld, wat we gemakshalve vaak ‘straling’ noemen. Toch verschilt die straling enorm. Zo is het elektromagnetisch veld dat zonnepanelen zelf opwekken erg zwak, terwijl bijvoorbeeld röntgenstraling heel gevaarlijk kan zijn voor je gezondheid.

Hertz

In de term ‘elektromagnetisch veld’ herken je de woorden ‘elektrisch’ en ‘magnetisch’. Dit betekent dat overal waar elektriciteit aanwezig is je een elektrisch veld zult aantreffen. Stroomt die elektriciteit vervolgens ook nog dan is er sprake van een (wisselend) magneetveld. Hoe vaak zo’n veld per seconde van richting en sterkte wisselt, bepaalt de frequentie van de ‘straling’. Dit kan uiteenlopen van heel laag tot heel hoog en wordt uitgedrukt in Hertz (Hz).

Frequenties

Ligt die frequentie op 0 Hz dan spreek je over statische velden. Een bekend statisch elektrisch veld komt voor bij onweer, maar de bovenleidingen van treinen veroorzaken het ook. Frequenties tot maximaal 10.000 Hz (10 kilohertz) noem je Extreem Laag Frequente velden (ELF). Hier vallen zonnepanelen onder, net als het elektriciteitsnet in huis. Bij ELF-velden zijn het magnetisch en elektrisch veld niet aan elkaar gekoppeld en kan het elektrische veld niet door muren of stroomkabels heen. Het laagfrequente magneetveld kan dit juist wel en de sterkte druk je uit in tesla (μT) of microtesla.

Ná de ELF-velden kom je de Radiofrequente velden (RF) tegen, met een maximum van 300 gigahertz. Hieronder rekenen we apparaten als de magnetron, radio en mobiele telefoon. Elektromagnetische velden met nog hogere frequenties zijn infrarood licht, het zichtbare licht, ultraviolet licht en de zeer schadelijke straling zoals radioactieve stoffen of röntgenapparatuur.

Slechte omvormers voor zonnepanelen

Duidelijk mag zijn dat de ‘straling’ van zonnepanelen niet hoger is dan veel apparaten in huis. Maar zit er geen verschil tussen een paar panelen op je dak of een groot zonnepark in de buurt? Nee, want alle de elektromagnetisch velden die ontstaan, blijven een zeer lage frequentie houden. Dat komt omdat dat zonnepanelen op gelijkstroom werken en zulke apparaten stralen niet of nauwelijks. Wel heb je omvormers nodig om die laagspanning van zonnepanelen geschikt te maken voor het stopcontact. Van bepaalde type omvormers weten we dat sommige mensen en dieren gevoelig zijn voor het elektromagnetisch veld. Het gaat hierbij overigens altijd om omvormers van slechte kwaliteit. Om dat probleem volledig uit te sluiten, gebruikt Sunvest daarom altijd omvormers van hoge kwaliteit (Huawei).

Open voor publiek

Om eventuele overlast te voorkomen, heeft de overheid een voorzorgsprincipe bepaald. Deze grens ligt op 0,4 micro Tesla (μT). Sunvest houdt zich bij de bouw van nieuwe parken ruim aan deze advieswaarde. Verder zorgt het bedrijf ervoor dat de transformatorhuisjes altijd op veilig afstand komen te staan van woningen en gevoelige bestemmingen.

En omdat de elektromagnetische velden ruim onder de blootstellingslimieten blijven, zijn sommige zonneparken zelfs publiek toegankelijk. Zo tref je op De Kwekerij in Hengelo naast panelen veel natuur aan en groeit de biodiversiteit. Ditzelfde principe past Sunvest momenteel toe in Zeewolde, waar recreanten vanaf medio 2021 kunnen genieten van de natuur in Het Zonnewoud.

Meer weten over magnetische straling van een zonnepark?

Sunvest wint aanbesteding zonneweide Lanakerveld Maastricht

Sunvest heeft de aanbesteding van de gemeente Maastricht gewonnen voor de aanleg van een zonneweide op het Lanakerveld van ongeveer 41 hectare. Op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding kreeg Sunvest de voorkeur boven veertien andere kandidaten. De zonneweide Lanakerveld draagt bij aan de ambitie van de gemeente Maastricht om in 2030 klimaatneutraal te zijn.

Op de toekomstige zonneweide Lanakerveld, aan de noordkant van Maastricht, komen ongeveer 135.000 zonnepanelen te liggen. Van de ruim 41 hectare zal 31 hectare bebouwd worden met zonnepanelen, voldoende voor een jaarproductie van ruim 50 MWh en een CO2-reductie van ca. 30.000 ton per jaar. De zonneweide voorziet hiermee in de energievoorziening van zo’n 20.000 huishoudens.

Natuurlijke Zonneparken

Sunvest onderscheidt zich door het ontwerpen, bouwen en exploiteren van Natuurlijke Zonneparken. Natuurlijke Zonneparken excelleren door hun goede landschappelijke en maatschappelijke inpassing. Dit betekent dat een deel van de zonneweide ingericht zal worden met veel aandacht voor ecologie, archeologie, waterhuishouding, educatie en recreatie. Op basis hiervan zal zonneweide Lanakerveld dan ook – als één van de eersten in Nederland – een NISP-certificatie (Nature Inclusive SolarParks) krijgen.

Samenwerking                                                  

Sunvest werkt veelvuldig samen met lokale partners. Voor zonneweide Lanakerveld werkt Sunvest samen met de Eerste Maastrichtse Energie Coöperatie (EMEC). Dit is een initiatief van Maastrichtenaren die vinden dat er meer duurzame energie moet worden opgewekt in de gemeente. Samen met EMEC gaat Sunvest de komende periode in gesprek met de omwonenden om haar initiatief verder uit te werken tot een definitief ontwerp. Naast EMEC werkt Sunvest in dit project onder andere samen met  de adviesbureaus INNAX, Haver Droeze en de stichting Schooldakrevolutie.

Participatie

In het initiatief van Sunvest kunnen bewoners en lokale organisaties maximaal financieel meeprofiteren. Voor zonneweide Lanakerveld betekent dit, dat Maastrichtenaren via een coöperatie zonnepanelen huren of kopen en zo voor zichzelf duurzame energie kunnen opwekken. Postcoderoosdeelnemers profiteren hierbij ook van de belastingaftrek voor duurzame energie. Daarnaast faciliteert crowdfunder ZonnepanelenDelen dat alle geïnteresseerden kunnen investeren in het project.

René Hanssen, directeur Sunvest:  “We hebben als doelstelling dat de inwoners en organisaties van de gemeente Maastricht laagdrempelig op zeer diverse wijzen maximaal financieel kunnen participeren in onze zonneweide.”

Sunvest

Sunvest is een 100% Nederlands gefinancierde projectontwikkelaar gespecialiseerd in de ontwikkeling en exploitatie van zonne-energie projecten. Sunvest is een dochterbedrijf van ProfiNRG en wordt ondersteund door Green Giraffe voor de ontwikkeling en financiering van de projecten.

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Mo Noudari, Business Developer, mo@sunvest.nl, 030 341 0999
Joël Nolten, projectontwikkelaar Lanakerveld, joel@sunvest.nl, 030 341 0999

plattegrond duurkenakker

Sunvest and Triodos Renewables Europe Fund build two large solar parks in Midden- Groningen

Sunvest and Triodos Renewables Europe Fund build two large solar parks in Midden- Groningen Energiepark Duurkenakker (64 MWp) and Zuidbroek Energie (48 MWp)

Sunvest and Triodos Renewables Europe Fund will jointly build two large solar parks in the municipality of Midden-Groningen. The solar parks are close to each other and together, with a total capacity of 112 MWp, they virtually form the largest solar park in the Netherlands. The development of both solar parks started several years ago but the parks will be built separately. What the solar parks have in common are the grid connection and owners.

Today, the financing has been completed for Energiepark Duurkenakker. The solar park is located in the Tussenklappenpolder near Muntendam, will be approximately 44 ha (88 football fields) and will consist of more than 160,000 solar panels. The park will provide enough power for 20,000 households. The project is financed by Commerzbank and Goldbeck Solar  will build it. Construction will take approximately 6 months and the project will supply first power to the grid in October / November this year. The project was developed by Sunvest and Solar Proactive. Triodos Renewables Europe Fund recently joined as a financial partner. Sunvest and Triodos Renewables Europe Fund will build and operate the project together.

At the end of last year, Sunvest and Triodos Renewables Europe Fund also took over the Zuidbroek solar project from developer Van der Valk International. Zuidbroek Energie is 39 ha in size and will contain approximately 120,000 solar panels. The generation capacity of the park equals  the electricity consumption of 15,000 households. Zuidbroek Energie is located along the A7 and next to the Van der Valk hotel Zuidbroek. Zuidbroek Energie is expected to be built in 2021/2022 as additional grid capacity must first be built in the substation at Meeden.

Rene Hanssen, director Sunvest: “We are very happy with this result. The development of Energiepark Duurkenakker was particularly complex due to the continuously changing environment with the construction of wind turbines and the nitrogen factory. Another special feature is that a large wind turbine will be located in the middle of the solar park, making efficient use of the location for the generation of sustainable energy.”

Vincent van Haarlem, Fund Manager Triodos Renewables Europe Fund : “In good cooperation with Sunvest, we can now enable the construction of these leading projects. With more than 280,000 solar panels,  the realization of these solar parks is an important step towards the generation of more sustainable energy in the Netherlands and as such, an important contribution to catalyzing the much need energy transition.”

About the parties:

Sunvest

Sunvest is a 100% Dutch-funded project developer specialized in the development and operation of solar energy systems. Sunvest develops and operates a large number of solar energy projects located throughout the Netherlands. Sunvest distinguishes itself by developing "natural solar parks". Natural solar parks are parks with a great deal of attention to landscape and social integration. Sunvest is a subsidiary of ProfiNRG and was supported by Green Giraffe for the development and financing of the projects.

Triodos Renewables Europe Fund

Triodos Renewables Europe Fund offers investors the opportunity to actively contribute to the energy transition in Europe. Launched in 2006, the fund invests with equity and / or subordinated loans with the aim of enabling projects in the field of sustainable generation, energy efficiency and flexibility. Triodos Renewables Europe Fund is managed by Triodos Investment Management. Triodos Investment Management is a globally active impact investor and a wholly owned subsidiary of Triodos Bank NV.

More information

For more information, please contact René Hanssen, CEO Sunvest, Rene@Sunvest.nl - 06 24579664