Maarssenbroeksedijk 37, Utrecht
info@sunvest.nl

Word jij onze nieuwe verkoper zonneparken?

Recent hebben wij zonnepark Waternet Nieuwegein opgeleverd, een park van 14.000 panelen. Dit smaakt naar meer. Daarom zijn we op zoek naar een creatieve accountmanager die nieuwe parken weet binnen te halen.

Accountmanager zonneparken (M/V)

Sunvest is een van de leidende project ontwikkelaars van zonneparken in Nederland. Sunvest heeft ruim 200 hectare aan zonneparken in ontwikkeling, die de komende jaren gebouwd en geëxploiteerd zullen worden. Om onze groeiambitie (1000 hectare) verder gestalte te geven, zoeken we een Account Manager die ons team komt versterken. Sunvest is 100% dochter van ProfiNRG. Sinds 10 jaar is ProfiNRG actief met het verkopen, leveren en onderhouden van zonne-energiesystemen op daken en percelen in Nederland.

Je hoofdtaken bestaan uit:

 • Genereren van leads. Bewerkstelligen dat grondeigenaren hun grond aan Sunvest aanbieden om er een zonnepark op te ontwikkelen
 • Samen met onze locatiescout selecteren van percelen die ontwikkelingspotentie hebben voor een zonnepark
 • Adviseren en overtuigen van grondeigenaren om grond aan ons te verpachten of te verkopen
 • Contracten afsluiten met grondeigenaren
 • Contact leggen met gemeentes over de gecontracteerde percelen
 • Schrijven van voorstellen voor zowel grondeigenaren als gemeentes

Functie-eisen accountmanager zonneparken
Als kandidaat voor de functie Accountmanager Zonneparken dien je te voldoen aan de volgende functie-eisen:

 • 2 tot 3 jaar succesvolle commerciële ervaring
 • Affiniteit met de agrarische sector
 • Creatief (goede ideeën die tot succesvolle transacties leiden)
 • HBO werk- en -denkniveau
 • Communicatief sterk in woord en geschrift
 • In het bezit van Rijbewijs B
 • Affiniteit met contracten en financiële modellen
 • Bekend met agrarische grondmarkt en plattelandsontwikkeling

Kortom, we verwachten dat ondernemen je passie is en dat je commercieel sterk bent.

Arbeidsvoorwaarden  
Sunvest biedt jou als accountmanager een unieke kans om het verschil te maken binnen een jonge en snel groeiende organisatie. Je krijgt een marktconform salaris.

Locatie
Sunvest is centraal gevestigd in Utrecht, Lage Weide.Heb je interesse in deze functie? Stuur dan een korte motivatie en je CV naar hr@profinrg.nl. Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Rene Hanssen via 030-2658512.

Plannen voor zonnepark in Lievelde

LIEVELDE- In het coalitieakkoord van de gemeente Oost Gelre staat dat er in principe geen landbouwgrond wordt opgeofferd voor grootschalige energieopwekking. Toch is dat wat er misschien gaat gebeuren op het land van de broers Vincent en Jos Hulshof in Lievelde.

Door Kyra Broshuis

Pilot om kaders vast te stellen
“In het vorige college is al besloten dat we dit initiatief willen toestaan”, zegt wethouder Marieke Frank. “We willen met deze pilot ervaring opdoen met de nieuwe omgevingswet en het tevens inzetten als onderzoek naar het vaststellen van de kaders voor grootschalige energieopwekking.” Oost Gelre bereidt zich voor op de invoering van de Omgevingswet. Deze wet bundelt veel regels en wetten en vereist een bepaalde manier van werken. Belangrijk daarin is het organiseren van participatie, dus de inbreng van de omgeving in plannen van initiatiefnemers. Wethouder Frank hierover: “Dat is voor initiatiefnemers spannend, maar ook voor ons als overheid. Het is een andere rolverdeling. Wij zijn verantwoordelijk voor de kaders en de besluitvorming. De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het proces en de communicatie. Deze pilot moet ons helpen die rollen goed duidelijk te krijgen, zodat we daar in de toekomst ons voordeel mee kunnen doen.”

10 hectare met gunstige zonligging
Initiatiefnemer Vincent Hulshof vertelt over de plannen: “We hebben een varkensbedrijf met 450 zeugen en willen graag uitbreiden. We konden het zeugenbestand uitbouwen naar 900 dieren of kijken naar een andere manier van uitbouwen. We hebben 10 hectare grond beschikbaar waar we graag zonnepanelen op willen laten plaatsen en hebben contact gezocht met een ondernemer die op zoek was naar grond. Ons beschikbare stuk land is prima geschikt qua zonligging, zo bevestigt ook de investeerder Sunvest BV uit Utrecht.” De gebroeders hebben de buurt uitgenodigd voor een infoavond waar de plannen uitgelegd werden. “Er is over het algemeen positief gereageerd”, zegt Hulshof. “We moeten nu zorgen dat we aan de eisen van de landschappelijke invulling voldoen. We hebben daarvoor een landschapsarchitect in de arm genomen. Over een paar weken houden we een informatieavond in het Dorpshuis in Lievelde.”

Voldoende voor 2500 huishoudens
De broers willen op 8,5 hectare land zonnepanelen plaatsen. De opbrengst zal voldoende zijn om 2500 huishoudens van groene stroom te voorzien. “Je praat dan ook over een besparing van 3,5 miljoen kilo CO2 per jaar.” Op het betreffende land werd in het verleden mais en oogstaardappelen verbouwd. Het gaat om de grond tussen de Nieuwendijk, Berkendijk en Stikkemaatsdijk. “We willen graag een energiecoöperatie oprichten in Lievelde om zo energie terug te kunnen geven aan het dorp. We willen het liefst zoveel mogelijk energie hier houden.”

Eventuele andere initiatieven met betrekking tot grootschalige energieopwekking staan voorlopig nog even in de wacht, zegt wethouder Frank. “Eerst moet het beleid door de gemeenteraad vastgesteld worden. De pilot met dit zonnepark van de gebroeders Hulshof helpt ons bij het opstellen van dit beleid. De vaststelling zal naar verwachting eind 2018 plaatsvinden.”

Besluitvorming
Wethouder Frank benadrukt dat de besluitvorming nog steeds bij het college en de gemeenteraad ligt. “Uiteindelijk wordt het plan ter inzage gelegd en kunnen inwoners een zienswijze indienen. Ze kunnen ook inspreken bij de behandeling in de raad. Of zelfs naar de rechter stappen als ze het er helemaal niet mee eens zijn.” Daarnaast wijst de wethouder erop dat de initiatiefnemers het voortouw moeten nemen in de communicatie. “Zodra er data over informatiebijeenkomsten bekend zijn, zullen zij dat bekend maken.”

Groot zonneveld bij Cothen

COTHEN Omwonenden spreken zich uit over de plannen voor het zonneveld aan de Trechtweg. In maart 2018 heeft Sunvest een principeverzoek ingediend om een zonneveld te realiseren van ongeveer 10 hectare groot. Fruitbedrijf Vernooij is bereid haar gronden hiervoor ter beschikking te stellen. De huidige bestemming is agrarisch, maar dit kan onder voorwaarden worden gewijzigd. De gemeente besluit of en op welke wijze zij planologische medewerking wil verlenen.

De fruitteler staat voor de keuze om een zonneveld te plaatsen of zijn bomen te vervangen door nieuwe bomen met hagelnetten. Wethouder Hans Marchal: “Nadat het principeverzoek is ingediend hebben we besproken dat het kenbaar gemaakt moet worden in de buurt. Hiervoor is een informatieavond belegd. Omwonenden hebben de nodige bedenkingen en dat is begrijpelijk.” De gemeenteraad heeft de ambitie in 2030 een klimaatneutrale gemeente te realiseren. Volgens Sunvest zal het plan stroom opwekken voor 3000 huishoudens. De coalitie volgt de lijn van NMU om in 2023 tenminste 16% duurzame energieopwekking te doen. Dit initiatief draagt 19,6 % bij aan deze doelstelling.

DRAAGVLAK Marchal benadrukt dat het aan de vastgestelde voorwaarden moet voldoen. “Het plan is nog niet ingediend, in september gaat het pas beginnen. Er moet eerst voldoende draagvlak zijn.” Ook Sunvest laat weten dat pas na een positieve reactie de aanvraag van start gaat om het zonnepark verder vorm te geven om tot een concreet ontwerp te komen dat ten grondslag zal liggen aan de vergunningsaanvraag. “De gemeente heeft nog nergens mee ingestemd: de positieve reactie op het principeverzoek betekent alleen dat de gemeente bereid is om samen met ons te onderzoeken of het een haalbaar initiatief is.” Voor een deel wil Sunvest dit samen gaan doen met de bewoners van Cothen. “Het moet ook hun park worden. Veel zaken zijn echter nu nog niet bekend. De vergunningsaanvraag starten we in september en zal ongeveer 6 tot 9 maanden duren.” Volgens Sunvest zal het park niet goed zichtbaar zijn vanaf het dorp. Met de direct omwonenden die vinden dat hun uitzicht vanuit hun huis minder mooi wordt, zal samen met een landschapsarchitect worden geprobeerd om tot een oplossing te komen. Er s geen reflectie van de zonnepanelen en geen geluidsoverlast.

PARTICIPATIE De komende jaren zal moeten worden geïnvesteerd in duurzame energie om de doelstellingen te behalen. Sunvest wil bewoners van Cothen de mogelijkheid bieden om financieel te participeren in het zonnepark. “Tijdens de vergunningsfase zal met de bewoners en lokale energie coöperatie de wijze van participatie worden bepaald, bijvoorbeeld in de vorm van een rendement op de investering of een reductie op de stroomprijzen. Beide opties zijn voor ons bespreekbaar.” In september gaat Sunvest verder met de informatieverstrekking als onderdeel van het vergunningsproces. Direct omwonenden zal om input worden gevraagd en met de landschapsarchitect zal worden bepaald hoe het park het best ingepast kan worden in de omgeving. Voor vragen kan contact worden opgenomen via rene@sunvest.nl

RTV Noord kopt: ”Plan voor mega-zonnepark Menterwolde”

(Foto: Douwe de Haan/RTV Noord)

Het bedrijf Sunvest wil een mega-zonnepark gaan bouwen in de gemeente Menterwolde.

Het park heeft een oppervlakte van 50 hectare, te vergelijken met 100 voetbalvelden.

Het park moet worden gebouwd in een gebied tussen het A.G Wildervanckkanaal, de spoorlijn Veendam-Zuidbroek en de Duurkenakker.

Stroom voor 18.000 huishoudens
Met de aanleg is een bedrag gemoeid van 50 miljoen euro. Voor dat bedrag worden 215-duizend zonnepanelen geplaatst, die voldoende stroom leveren voor 18.000 huishoudens.

'Koeweit van het Noorden'
De gemeente Menterwolde en de provincie Groningen willen meewerken aan het plan van Sunvest. Wethouder Jaap Borg van Menterwolde is opgetogen: 'Op deze manier worden we nog het Koeweit van het Noorden', zegt hij.

Volgens Borg ligt het park in een min of meer verdiept gebied tussen het kanaal en de spoorlijn. 'Door die ligging zijn de panelen nauwelijks zichtbaar', zegt hij.

Subsidie
Het plan valt of staat met de toekenning van een zogeheten SDE subsidie van het Rijk. Borg acht de kans groot dat het project in aanmerking komt voor een bijdrage uit die pot.

Sappemeer
Als het plan doorgaat wordt het park groter dan dat in Delfzijl, dat met een oppervlakte van 30 hectare op dit moment de grootste is van Nederland. Ook in Sappemeer is een groot park gepland: dat heeft een oppervlakte van maar liefst 117 hectare.

 
Bron: http://www.rtvnoord.nl/nieuws/175102/Plan-voor-mega-zonnepark-Menterwolde