Maarssenbroeksedijk 37, Utrecht
info@sunvest.nl

Perceel waarop u een zonnepark wilt bouwen? Lees hier meer over de financieringsmogelijkheden van een zonnepark.

Voor de bouw van een zonnepark wordt eigen vermogen ingezet, maar het is ook mogelijk een (achtergestelde) lening af te sluiten of een deel van het project via (lokale) crowd funding te financieren. Met zoveel beschikbare financieringsopties voor zonneparken is het niet eenvoudig de optimale financieringsmethode te bepalen. Sunvest heeft veel ervaring in de financiering van zonneparken. Wij komen graag in contact met ontwikkelaars die financiering voor hun zonnepark zoeken.

Zonnepark financieren

Met geavanceerde financiële modellen berekenen wij of en hoe het bouwplan van het zonnepark haalbaar en financierbaar gemaakt kan worden. Wij brengen alle mogelijke kosten en opbrengsten in beeld. Zoals de kosten voor de netaansluiting, de bouwkosten van de installatie, de onderhoudskosten, de stroomopbrengsten en de mogelijke subsidies (SDE+). De exploitatietermijn en technische levensduur van de installatie hebben een grote invloed op de haalbaarheid.

Succesfactoren voor de financiering van een zonnepark

Voor financiering van zonneparken is “cash king”, met andere woorden: de partijen die over voldoende liquide middelen beschikken hebben de speelruimte om te bepalen op welke wijze projecten gefinancierd worden. Er zijn meerdere factoren die het succes van een projectfinanciering van een zonnepark bepalen:

Slimme kopers hanteren een ‘matching-strategie’ om hun risico op financiering van zonneparken te verminderen door de duur van de financiering gelijk te stellen aan de levensduur van het park. Een goed geïnstalleerd zonnepark moet meer dan 30 jaar energie produceren, dus een lange termijn financiering is zinvol.

Het is momenteel erg voordelig om geld te lenen. In de huidige lage rente-economie zoeken beleggers zich steeds vaker om te investeringen in zonne-energie om over een lange termijn een ​​betrouwbaar, aantrekkelijk rendement te behalen. De rente op 30-jarige Duitse staatsleningen ligt momenteel op 0%. Daarom geven veel beleggers de voorkeur aan de stabiliteit en het rendement van een investering in een zonnepark.

De inkomsten van een zonnepark worden bepaald door de hoogte en duur van de subsidie (SDE) en de stroomleveringsovereenkomst of PPA (Power Purchase Agreement). Het SDE-subsidietarief wordt de komende jaren afgebouwd. Dit betekent dat zonneparken steeds afhankelijker worden van de kwaliteit van de PPA. Sunvest heeft door haar omvang en marktpositie een sterke onderhandelingspositie richting energiebedrijven en multinationals die stroom van onze projecten afnemen. Hierdoor kunnen we gunstige PPA’s afsluiten, waardoor projecten ook met steeds minder subsidie financierbaar zijn.

H2 Financiering van een zonnepark via crowd-funding

Gemeenten, provincies en het rijk stellen steeds vaker de eis dat een gedeelte van een zonnepark in eigendom komt van particuliere investeerders uit de directe omgeving van het zonnepark. Deze lokale participatie heeft als voordeel dat het draagvlak voor het zonnepark toeneemt, een vergunning wordt daardoor vaak sneller verleend. Sunvest organiseert deze lokale participatie met energiecorporaties en andere lokale partijen.

Waarom een zonnepark financieren met Sunvest?

 • Sunvest biedt grondeigenaren en ontwikkelaars van zonneparken een aantrekkelijke vergoeding;
 • De contracten die wij afsluiten met grondeigenaren, energiebedrijven, adviseurs, netbeheerders, verzekeraars en aannemers zijn bankable. Banken kennen ons en onze contracten, waardoor de financiering soepel verleend wordt.
 • Wij beschikken over geavanceerde (financiële) modellen om het rendement zonneparken te optimaliseren;
 • Een toegewijd team met specialisten van Sunvest;
 • Sunvest beheert en monitort zonnepanelen installaties.

Heeft u een zonnepark in ontwikkeling waarvoor u financiering zoekt?

Sunvest werk graag samen met projecteigenaren en ontwikkelaars. Wij ontwikkelen uw project verder en vragen de nodige vergunningen aan. Wij financieren de ontwikkelingskosten en netaansluiting en uiteindelijk de bouw van het project.

Zonnepark financieren met Sunvest

Sunvest gaat minimaal een 25-jarig recht van opstal contract aan met de grondeigenaar. Wij keren een concurrerend bedrag uit per verhuurde hectare. De huurbedragen (retributie) worden jaarlijkse geïndexeerd. Sunvest organiseert het gehele proces van ontwerp tot installatie, financiering en onderhoud.

Meer informatie over het financieren van uw zonnepark?

Wij komen graag met u in contact! U kunt ons bereiken op 030 265 8512 (optie 4) of mail naar info@sunvest.nl
Klik hier voor onze contactgegevens.

Tender Staatsbosbeheer zonnepark Zeewolde gewonnen

Sunvest heeft in samenwerking met adviesbureau Haver Droeze de tender van Staatsbosbeheer gewonnen voor de inrichting van een zonnepark in Zeewolde. Omdat de belevingswaarde van het zonnepark in vergelijking met de vergoeding voor de grond het zwaarste telde in de gunning, had ons voorstel voor de landschappelijke inpassing belangrijke toegevoegde waarde.

BELEVINGSWAARDE
De locatie ligt in het Horsterwold (gemeente Zeewolde) dicht tegen de stadsrand. Het is een zone in het bos waar een brede verscheidenheid aan recreatieve voorzieningen een plek heeft. Voor het zonnepark is daarom eveneens een recreatieve invulling gewenst met name voor de omliggende wijken.

TOEGANKELIJK
De open plek in het bos gaf aanleiding om het zonnepark te beschouwen als een eigen vorm van bos: De panelen op onderstellen, als bladeren aan takken, met daaronder een eigen ondergroei met specifieke plantengemeenschappen en variaties in licht en vochtigheid.  Om de beleving van het park optimaal te laten ervaren is het park overdag toegankelijk. Bezoekers kunnen tussen de panelen wandelen over paden die dieren of eetbare planten aan de randen herbergen. Het omsluitende hek van het park is verborgen in de bosrand.

RECREATIE
Enkele houten torens op de paden maken het mogelijk het park vanaf verschillende hoogten te bekijken. Tussen de velden met panelen ligt in het midden een heuvel waar het mogelijk is van de zon te genieten. Ook zijn er voor kinderen mogelijkheden om te spelen met zand en water en is er informatie te vinden over het park. Informatie over de opbrengst en de verschillende aspecten van het park worden ook bereikbaar gemaakt via een app voor mobiele telefoons (welke ter plekke op te laden zijn).

BETROKKENHEID
Door natuur- en recreatie groepen uit de directe omgeving van de locatie bij het project te betrekken krijgt het park de zorg die het nodig heeft. Zo kan het uitgroeien tot een eigen type voedselbos en staat het garant voor een energieke beleving in het bos. Door het geven van interessante informatie over energieopwekking en voedsel in het bos draagt het zonnepark bij aan maatschappelijke bewustwording. Zonnewoud Zeewolde, een energieke beleving in het bos.

 

ProfiNRG gaat zonnepark van 7,45 megawatt realiseren in Den Helder

Op 1 april hebben Zonne-energie Dogger BV en ProfiNRG getekend voor de realisatie van Zonnepark de Dogger in Den Helder. Medewerkers en Medisch specialisten van de Noordwest Ziekenhuisgroep zijn meerderheidsaandeelhouder in het project. ShareNRG heeft het project ontwikkeld in opdracht van de Noordwest Ziekenhuisgroep.

Op het terrein van voormalig sportpark de Dogger in Den Helder wordt een zonnepark gerealiseerd van 7,45 MW, in totaal zullen er 19.348 zonnepanelen geplaatst worden. De Noordwest Ziekenhuisgroep neemt de opgewekte zonnestroom af om haar eigen stroomverbruik te verduurzamen.

Dit project zal in de tweede helft van 2019 gerealiseerd worden en in het eerste kwartaal van 2020 in gebruik worden genomen. Bekijk hier de video voor een impressie van het zonnepark: https://sharenrg.com/nl/projecten/#dedogger

Word jij onze nieuwe verkoper zonneparken?

Recent hebben wij zonnepark Waternet Nieuwegein opgeleverd, een park van 14.000 panelen. Dit smaakt naar meer. Daarom zijn we op zoek naar een creatieve accountmanager die nieuwe parken weet binnen te halen.

Accountmanager zonneparken (M/V)

Sunvest is een van de leidende project ontwikkelaars van zonneparken in Nederland. Sunvest heeft ruim 200 hectare aan zonneparken in ontwikkeling, die de komende jaren gebouwd en geëxploiteerd zullen worden. Om onze groeiambitie (1000 hectare) verder gestalte te geven, zoeken we een Account Manager die ons team komt versterken. Sunvest is 100% dochter van ProfiNRG. Sinds 10 jaar is ProfiNRG actief met het verkopen, leveren en onderhouden van zonne-energiesystemen op daken en percelen in Nederland.

Je hoofdtaken bestaan uit:

 • Genereren van leads. Bewerkstelligen dat grondeigenaren hun grond aan Sunvest aanbieden om er een zonnepark op te ontwikkelen
 • Samen met onze locatiescout selecteren van percelen die ontwikkelingspotentie hebben voor een zonnepark
 • Adviseren en overtuigen van grondeigenaren om grond aan ons te verpachten of te verkopen
 • Contracten afsluiten met grondeigenaren
 • Contact leggen met gemeentes over de gecontracteerde percelen
 • Schrijven van voorstellen voor zowel grondeigenaren als gemeentes

Functie-eisen accountmanager zonneparken
Als kandidaat voor de functie Accountmanager Zonneparken dien je te voldoen aan de volgende functie-eisen:

 • 2 tot 3 jaar succesvolle commerciële ervaring
 • Affiniteit met de agrarische sector
 • Creatief (goede ideeën die tot succesvolle transacties leiden)
 • HBO werk- en -denkniveau
 • Communicatief sterk in woord en geschrift
 • In het bezit van Rijbewijs B
 • Affiniteit met contracten en financiële modellen
 • Bekend met agrarische grondmarkt en plattelandsontwikkeling

Kortom, we verwachten dat ondernemen je passie is en dat je commercieel sterk bent.

Arbeidsvoorwaarden  
Sunvest biedt jou als accountmanager een unieke kans om het verschil te maken binnen een jonge en snel groeiende organisatie. Je krijgt een marktconform salaris.

Locatie
Sunvest is centraal gevestigd in Utrecht, Lage Weide.Heb je interesse in deze functie? Stuur dan een korte motivatie en je CV naar hr@profinrg.nl. Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Rene Hanssen via 030-2658512.

Plannen voor zonnepark in Lievelde

LIEVELDE- In het coalitieakkoord van de gemeente Oost Gelre staat dat er in principe geen landbouwgrond wordt opgeofferd voor grootschalige energieopwekking. Toch is dat wat er misschien gaat gebeuren op het land van de broers Vincent en Jos Hulshof in Lievelde.

Door Kyra Broshuis

Pilot om kaders vast te stellen
“In het vorige college is al besloten dat we dit initiatief willen toestaan”, zegt wethouder Marieke Frank. “We willen met deze pilot ervaring opdoen met de nieuwe omgevingswet en het tevens inzetten als onderzoek naar het vaststellen van de kaders voor grootschalige energieopwekking.” Oost Gelre bereidt zich voor op de invoering van de Omgevingswet. Deze wet bundelt veel regels en wetten en vereist een bepaalde manier van werken. Belangrijk daarin is het organiseren van participatie, dus de inbreng van de omgeving in plannen van initiatiefnemers. Wethouder Frank hierover: “Dat is voor initiatiefnemers spannend, maar ook voor ons als overheid. Het is een andere rolverdeling. Wij zijn verantwoordelijk voor de kaders en de besluitvorming. De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het proces en de communicatie. Deze pilot moet ons helpen die rollen goed duidelijk te krijgen, zodat we daar in de toekomst ons voordeel mee kunnen doen.”

10 hectare met gunstige zonligging
Initiatiefnemer Vincent Hulshof vertelt over de plannen: “We hebben een varkensbedrijf met 450 zeugen en willen graag uitbreiden. We konden het zeugenbestand uitbouwen naar 900 dieren of kijken naar een andere manier van uitbouwen. We hebben 10 hectare grond beschikbaar waar we graag zonnepanelen op willen laten plaatsen en hebben contact gezocht met een ondernemer die op zoek was naar grond. Ons beschikbare stuk land is prima geschikt qua zonligging, zo bevestigt ook de investeerder Sunvest BV uit Utrecht.” De gebroeders hebben de buurt uitgenodigd voor een infoavond waar de plannen uitgelegd werden. “Er is over het algemeen positief gereageerd”, zegt Hulshof. “We moeten nu zorgen dat we aan de eisen van de landschappelijke invulling voldoen. We hebben daarvoor een landschapsarchitect in de arm genomen. Over een paar weken houden we een informatieavond in het Dorpshuis in Lievelde.”

Voldoende voor 2500 huishoudens
De broers willen op 8,5 hectare land zonnepanelen plaatsen. De opbrengst zal voldoende zijn om 2500 huishoudens van groene stroom te voorzien. “Je praat dan ook over een besparing van 3,5 miljoen kilo CO2 per jaar.” Op het betreffende land werd in het verleden mais en oogstaardappelen verbouwd. Het gaat om de grond tussen de Nieuwendijk, Berkendijk en Stikkemaatsdijk. “We willen graag een energiecoöperatie oprichten in Lievelde om zo energie terug te kunnen geven aan het dorp. We willen het liefst zoveel mogelijk energie hier houden.”

Eventuele andere initiatieven met betrekking tot grootschalige energieopwekking staan voorlopig nog even in de wacht, zegt wethouder Frank. “Eerst moet het beleid door de gemeenteraad vastgesteld worden. De pilot met dit zonnepark van de gebroeders Hulshof helpt ons bij het opstellen van dit beleid. De vaststelling zal naar verwachting eind 2018 plaatsvinden.”

Besluitvorming
Wethouder Frank benadrukt dat de besluitvorming nog steeds bij het college en de gemeenteraad ligt. “Uiteindelijk wordt het plan ter inzage gelegd en kunnen inwoners een zienswijze indienen. Ze kunnen ook inspreken bij de behandeling in de raad. Of zelfs naar de rechter stappen als ze het er helemaal niet mee eens zijn.” Daarnaast wijst de wethouder erop dat de initiatiefnemers het voortouw moeten nemen in de communicatie. “Zodra er data over informatiebijeenkomsten bekend zijn, zullen zij dat bekend maken.”

Groot zonneveld bij Cothen – vergunning ingediend

COTHEN Omwonenden spreken zich uit over de plannen voor het zonneveld aan de Trechtweg. In maart 2018 heeft Sunvest een principeverzoek ingediend om een zonneveld te realiseren van ongeveer 10 hectare groot. Fruitbedrijf Vernooij is bereid haar gronden hiervoor ter beschikking te stellen. De huidige bestemming is agrarisch, maar dit kan onder voorwaarden worden gewijzigd. De gemeente besluit of en op welke wijze zij planologische medewerking wil verlenen.

De fruitteler staat voor de keuze om een zonneveld te plaatsen of zijn bomen te vervangen door nieuwe bomen met hagelnetten. Wethouder Hans Marchal: “Nadat het principeverzoek is ingediend hebben we besproken dat het kenbaar gemaakt moet worden in de buurt. Hiervoor is een informatieavond belegd. Omwonenden hebben de nodige bedenkingen en dat is begrijpelijk.” De gemeenteraad heeft de ambitie in 2030 een klimaatneutrale gemeente te realiseren. Volgens Sunvest zal het plan stroom opwekken voor 3000 huishoudens. De coalitie volgt de lijn van NMU om in 2023 tenminste 16% duurzame energieopwekking te doen. Dit initiatief draagt 19,6 % bij aan deze doelstelling.

DRAAGVLAK Marchal benadrukt dat het aan de vastgestelde voorwaarden moet voldoen. “Het plan is nog niet ingediend, in september gaat het pas beginnen. Er moet eerst voldoende draagvlak zijn.” Ook Sunvest laat weten dat pas na een positieve reactie de aanvraag van start gaat om het zonnepark verder vorm te geven om tot een concreet ontwerp te komen dat ten grondslag zal liggen aan de vergunningsaanvraag. “De gemeente heeft nog nergens mee ingestemd: de positieve reactie op het principeverzoek betekent alleen dat de gemeente bereid is om samen met ons te onderzoeken of het een haalbaar initiatief is.” Voor een deel wil Sunvest dit samen gaan doen met de bewoners van Cothen. “Het moet ook hun park worden. Veel zaken zijn echter nu nog niet bekend. De vergunningsaanvraag starten we in september en zal ongeveer 6 tot 9 maanden duren.” Volgens Sunvest zal het park niet goed zichtbaar zijn vanaf het dorp. Met de direct omwonenden die vinden dat hun uitzicht vanuit hun huis minder mooi wordt, zal samen met een landschapsarchitect worden geprobeerd om tot een oplossing te komen. Er s geen reflectie van de zonnepanelen en geen geluidsoverlast.

PARTICIPATIE De komende jaren zal moeten worden geïnvesteerd in duurzame energie om de doelstellingen te behalen. Sunvest wil bewoners van Cothen de mogelijkheid bieden om financieel te participeren in het zonnepark. “Tijdens de vergunningsfase zal met de bewoners en lokale energie coöperatie de wijze van participatie worden bepaald, bijvoorbeeld in de vorm van een rendement op de investering of een reductie op de stroomprijzen. Beide opties zijn voor ons bespreekbaar.” In september gaat Sunvest verder met de informatieverstrekking als onderdeel van het vergunningsproces. Direct omwonenden zal om input worden gevraagd en met de landschapsarchitect zal worden bepaald hoe het park het best ingepast kan worden in de omgeving. Voor vragen kan contact worden opgenomen via rene@sunvest.nl

RTV Noord kopt: ”Plan voor mega-zonnepark Menterwolde”

(Foto: Douwe de Haan/RTV Noord)

Het bedrijf Sunvest wil een mega-zonnepark gaan bouwen in de gemeente Menterwolde.

Het park heeft een oppervlakte van 50 hectare, te vergelijken met 100 voetbalvelden.

Het park moet worden gebouwd in een gebied tussen het A.G Wildervanckkanaal, de spoorlijn Veendam-Zuidbroek en de Duurkenakker.

Stroom voor 18.000 huishoudens
Met de aanleg is een bedrag gemoeid van 50 miljoen euro. Voor dat bedrag worden 215-duizend zonnepanelen geplaatst, die voldoende stroom leveren voor 18.000 huishoudens.

'Koeweit van het Noorden'
De gemeente Menterwolde en de provincie Groningen willen meewerken aan het plan van Sunvest. Wethouder Jaap Borg van Menterwolde is opgetogen: 'Op deze manier worden we nog het Koeweit van het Noorden', zegt hij.

Volgens Borg ligt het park in een min of meer verdiept gebied tussen het kanaal en de spoorlijn. 'Door die ligging zijn de panelen nauwelijks zichtbaar', zegt hij.

Subsidie
Het plan valt of staat met de toekenning van een zogeheten SDE subsidie van het Rijk. Borg acht de kans groot dat het project in aanmerking komt voor een bijdrage uit die pot.

Sappemeer
Als het plan doorgaat wordt het park groter dan dat in Delfzijl, dat met een oppervlakte van 30 hectare op dit moment de grootste is van Nederland. Ook in Sappemeer is een groot park gepland: dat heeft een oppervlakte van maar liefst 117 hectare.

 
Bron: http://www.rtvnoord.nl/nieuws/175102/Plan-voor-mega-zonnepark-Menterwolde