Maarssenbroeksedijk 37, Utrecht
info@sunvest.nl

Hoe werkt een zonnepaneel?

De populariteit van zonnepanelen neemt het laatste decennium erg toe. Maar hoe werkt een zonnepaneel eigenlijk? Om daar antwoord op te geven, gaan we eerst terug in de tijd en wel naar 1839.

Opwekking elektriciteit

In dat jaar ontdekt de Franse natuurkundige Alexandre-Edmond Becquerel dat het mogelijk is om elektriciteit op te wekken uit zonlicht met een wel heel eenvoudig stofje: zand. Of specifieker, het hoofdbestanddeel van zand, silicium. Zijn ontdekking heet het fotovoltaïsch effect en betekent letterlijk ‘van licht naar elektriciteit’. Een kleine vijftig jaar ná de ontdekking van Becquerel ontwikkelt Charles Fritts de eerste zonnecel.

Toch duurt het nog lang voordat de eerste PV-cellen (Photo-Voltaic) toegepast kan worden. Pas in de jaren vijftig ontwikkelt de ruimtevaartindustrie bruikbare cellen die als een ‘mobiele’ energiebron dienen tijdens een missie. Aangejaagd door de oliecrises groeit in de jaren zeventig de interesse in alternatieven voor fossiele brandstoffen. De echte doorbraak volgt uiteindelijk in het kielzog van de kredietcrisis van 2008.

Zonnepaneel werkt met flinterdunne laagjes

Inmiddels zijn zonnepanelen niet meer weg te denken en liggen er systemen op ongeveer één op de acht daken van huishoudens*. Om energie op te wekken, maakt een paneel simpel gezegd gebruik van twee schijven of lagen van silicium. Deze kristallen worden in flinterdunne laagjes gesneden en in een paneel verwerkt in twee schijven. Als de zon op een paneel schijnt, ontstaat er elektrische stroom tussen de positieve lading bovenop de cel en de negatieve lading eronder via een zilveren geleider. Hierdoor ontstaat het eerdergenoemde fotovoltaïsche effect van Becquerel.

Elektronen

Silicium is een grondstof die je in heel veel toepassingen tegenkomt. Van keramiek tot computerchips en van staal tot lasers. Siliciumkristallen voor chips moeten van de zuiverste kwaliteit zijn. Voor zonnepanelen worden de lagen kristal ‘gedoteerd’, door bewust zeer specifieke onzuiverheden aan te brengen in het silicium. Vallen er volgens lichtdeeltjes (fotonen) op deze laag dan schieten elektronen uit hun baan door de ontstane energie. Het resultaat is dat ze door het materiaal gaan stromen en er de stroom wordt opgewekt.

Werking zonnepaneel

In de meeste zonnepanelen zitten zestig zonnecellen, verdeeld over zes kolommen van tien zonnecellen. Ongeveer 95 procent van alle zonnepanelen die we in Nederland gebruiken zijn van monokristallijn silicium (zwarte panelen) of polykristallijn silicium (blauwe panelen). De opbrengst van beide types ligt nagenoeg gelijk.

Hoe meer de zon schijnt, hoe beter zonnepanelen werken. Als je de cellen in serie aan elkaar klikt, dan krijg je een hogere spanning en dus meer stroom. Door het samenspel tussen de zon en de panelen ontstaat gelijkstroom, die eerst nog geschikt gemaakt moet worden voor gebruik. Een omvormer zet vervolgens gelijkstroom om naar wisselstroom (230 Volt) zodat het geschikt is voor het Nederlandse elektriciteitsnet.

* Bron: Dutch New Energy Research (DNER)

 

Bekijk hier de TEDx-video ‘How do solar panels work?’

https://www.youtube.com/watch?v=xKxrkht7CpY

 

 

Sunvest wint tender Wijkerbroek

28 mei digitale inloopavond Wijk bij Duurstede

28 mei 2020 organiseerden Sunvest samen met EWEC en LCEnergy een digitale inloopavond. Onderwerp van de avond was de ontwikkeling van twee zonneparken in Wijkerbroek, te Wijk bij Duurstede. De bijna dertig geïnteresseerden uit de buurt konden via een live stream een presentatie bijwonen via hun laptop. Ze konden via chats vragen stellen die live beantwoord werden en enquête vragen ter plekke beantwoorden over het zonnepark. Op die manier haalden we input op uit de omgeving om onze plannen te verbeteren. Op 2 juni organiseren we opnieuw een avond, nu voor heel Wijk bij Duurstede. Hier vindt u de uitnodiging.

In deze link vind u een conceptverslag van de avond. Als u daar opmerkingen of aanvullingen op heeft, stuurt u dan een mail naar jeroen@sunvest.nl.

Wilt u de avond terugkijken, dan kan dat hier: https://www.onlineseminar.nl/lcenergy/webinar/6a9ddd4a-bbf4-42fd-8bfe-2f90c9f2c140/zonnevelden-wijkerbroek/#watch-player

Hoeveel magnetische straling komt er van een zonnepark af?

Sommige mensen maken zich zorgen om het gevaar van straling van een nieuw zonnepark. Een zeer begrijpelijke vraag die soms voor verwarring kan zorgen. Dus hoe zit dat nu precies met (elektromagnetische) straling en zonnepanelen?

Straling

Je mobiele telefoon in je broekzak, de hoogspanningslijnen in het open veld of zonnepanelen op je dak. Allemaal hebben ze een elektromagnetisch veld, wat we gemakshalve vaak ‘straling’ noemen. Toch verschilt die straling enorm. Zo is het elektromagnetisch veld dat zonnepanelen zelf opwekken erg zwak, terwijl bijvoorbeeld röntgenstraling heel gevaarlijk kan zijn voor je gezondheid.

Hertz

In de term ‘elektromagnetisch veld’ herken je de woorden ‘elektrisch’ en ‘magnetisch’. Dit betekent dat overal waar elektriciteit aanwezig is je een elektrisch veld zult aantreffen. Stroomt die elektriciteit vervolgens ook nog dan is er sprake van een (wisselend) magneetveld. Hoe vaak zo’n veld per seconde van richting en sterkte wisselt, bepaalt de frequentie van de ‘straling’. Dit kan uiteenlopen van heel laag tot heel hoog en wordt uitgedrukt in Hertz (Hz).

Frequenties

Ligt die frequentie op 0 Hz dan spreek je over statische velden. Een bekend statisch elektrisch veld komt voor bij onweer, maar de bovenleidingen van treinen veroorzaken het ook. Frequenties tot maximaal 10.000 Hz (10 kilohertz) noem je Extreem Laag Frequente velden (ELF). Hier vallen zonnepanelen onder, net als het elektriciteitsnet in huis. Bij ELF-velden zijn het magnetisch en elektrisch veld niet aan elkaar gekoppeld en kan het elektrische veld niet door muren of stroomkabels heen. Het laagfrequente magneetveld kan dit juist wel en de sterkte druk je uit in tesla (μT) of microtesla.

Ná de ELF-velden kom je de Radiofrequente velden (RF) tegen, met een maximum van 300 gigahertz. Hieronder rekenen we apparaten als de magnetron, radio en mobiele telefoon. Elektromagnetische velden met nog hogere frequenties zijn infrarood licht, het zichtbare licht, ultraviolet licht en de zeer schadelijke straling zoals radioactieve stoffen of röntgenapparatuur.

Slechte omvormers voor zonnepanelen

Duidelijk mag zijn dat de ‘straling’ van zonnepanelen niet hoger is dan veel apparaten in huis. Maar zit er geen verschil tussen een paar panelen op je dak of een groot zonnepark in de buurt? Nee, want alle de elektromagnetisch velden die ontstaan, blijven een zeer lage frequentie houden. Dat komt omdat dat zonnepanelen op gelijkstroom werken en zulke apparaten stralen niet of nauwelijks. Wel heb je omvormers nodig om die laagspanning van zonnepanelen geschikt te maken voor het stopcontact. Van bepaalde type omvormers weten we dat sommige mensen en dieren gevoelig zijn voor het elektromagnetisch veld. Het gaat hierbij overigens altijd om omvormers van slechte kwaliteit. Om dat probleem volledig uit te sluiten, gebruikt Sunvest daarom altijd omvormers van hoge kwaliteit (Huawei).

Open voor publiek

Om eventuele overlast te voorkomen, heeft de overheid een voorzorgsprincipe bepaald. Deze grens ligt op 0,4 micro Tesla (μT). Sunvest houdt zich bij de bouw van nieuwe parken ruim aan deze advieswaarde. Verder zorgt het bedrijf ervoor dat de transformatorhuisjes altijd op veilig afstand komen te staan van woningen en gevoelige bestemmingen.

En omdat de elektromagnetische velden ruim onder de blootstellingslimieten blijven, zijn sommige zonneparken zelfs publiek toegankelijk. Zo tref je op De Kwekerij in Hengelo naast panelen veel natuur aan en groeit de biodiversiteit. Ditzelfde principe past Sunvest momenteel toe in Zeewolde, waar recreanten vanaf medio 2021 kunnen genieten van de natuur in Het Zonnewoud.

Meer weten over magnetische straling van een zonnepark?

Sunvest wint aanbesteding zonneweide Lanakerveld Maastricht

Sunvest heeft de aanbesteding van de gemeente Maastricht gewonnen voor de aanleg van een zonneweide op het Lanakerveld van ongeveer 41 hectare. Op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding kreeg Sunvest de voorkeur boven veertien andere kandidaten. De zonneweide Lanakerveld draagt bij aan de ambitie van de gemeente Maastricht om in 2030 klimaatneutraal te zijn.

Op de toekomstige zonneweide Lanakerveld, aan de noordkant van Maastricht, komen ongeveer 135.000 zonnepanelen te liggen. Van de ruim 41 hectare zal 31 hectare bebouwd worden met zonnepanelen, voldoende voor een jaarproductie van ruim 50 MWh en een CO2-reductie van ca. 30.000 ton per jaar. De zonneweide voorziet hiermee in de energievoorziening van zo’n 20.000 huishoudens.

Natuurlijke Zonneparken

Sunvest onderscheidt zich door het ontwerpen, bouwen en exploiteren van Natuurlijke Zonneparken. Natuurlijke Zonneparken excelleren door hun goede landschappelijke en maatschappelijke inpassing. Dit betekent dat een deel van de zonneweide ingericht zal worden met veel aandacht voor ecologie, archeologie, waterhuishouding, educatie en recreatie. Op basis hiervan zal zonneweide Lanakerveld dan ook – als één van de eersten in Nederland – een NISP-certificatie (Nature Inclusive SolarParks) krijgen.

Samenwerking                                                  

Sunvest werkt veelvuldig samen met lokale partners. Voor zonneweide Lanakerveld werkt Sunvest samen met de Eerste Maastrichtse Energie Coöperatie (EMEC). Dit is een initiatief van Maastrichtenaren die vinden dat er meer duurzame energie moet worden opgewekt in de gemeente. Samen met EMEC gaat Sunvest de komende periode in gesprek met de omwonenden om haar initiatief verder uit te werken tot een definitief ontwerp. Naast EMEC werkt Sunvest in dit project onder andere samen met  de adviesbureaus INNAX, Haver Droeze en de stichting Schooldakrevolutie.

Participatie

In het initiatief van Sunvest kunnen bewoners en lokale organisaties maximaal financieel meeprofiteren. Voor zonneweide Lanakerveld betekent dit, dat Maastrichtenaren via een coöperatie zonnepanelen huren of kopen en zo voor zichzelf duurzame energie kunnen opwekken. Postcoderoosdeelnemers profiteren hierbij ook van de belastingaftrek voor duurzame energie. Daarnaast faciliteert crowdfunder ZonnepanelenDelen dat alle geïnteresseerden kunnen investeren in het project.

René Hanssen, directeur Sunvest:  “We hebben als doelstelling dat de inwoners en organisaties van de gemeente Maastricht laagdrempelig op zeer diverse wijzen maximaal financieel kunnen participeren in onze zonneweide.”

Sunvest

Sunvest is een 100% Nederlands gefinancierde projectontwikkelaar gespecialiseerd in de ontwikkeling en exploitatie van zonne-energie projecten. Sunvest is een dochterbedrijf van ProfiNRG en wordt ondersteund door Green Giraffe voor de ontwikkeling en financiering van de projecten.

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Mo Noudari, Business Developer, mo@sunvest.nl, 030 341 0999
Joël Nolten, projectontwikkelaar Lanakerveld, joel@sunvest.nl, 030 341 0999

plattegrond duurkenakker

Sunvest and Triodos Renewables Europe Fund build two large solar parks in Midden- Groningen

Sunvest and Triodos Renewables Europe Fund build two large solar parks in Midden- Groningen Energiepark Duurkenakker (64 MWp) and Zuidbroek Energie (48 MWp)

Sunvest and Triodos Renewables Europe Fund will jointly build two large solar parks in the municipality of Midden-Groningen. The solar parks are close to each other and together, with a total capacity of 112 MWp, they virtually form the largest solar park in the Netherlands. The development of both solar parks started several years ago but the parks will be built separately. What the solar parks have in common are the grid connection and owners.

Today, the financing has been completed for Energiepark Duurkenakker. The solar park is located in the Tussenklappenpolder near Muntendam, will be approximately 44 ha (88 football fields) and will consist of more than 160,000 solar panels. The park will provide enough power for 20,000 households. The project is financed by Commerzbank and Goldbeck Solar  will build it. Construction will take approximately 6 months and the project will supply first power to the grid in October / November this year. The project was developed by Sunvest and Solar Proactive. Triodos Renewables Europe Fund recently joined as a financial partner. Sunvest and Triodos Renewables Europe Fund will build and operate the project together.

At the end of last year, Sunvest and Triodos Renewables Europe Fund also took over the Zuidbroek solar project from developer Van der Valk International. Zuidbroek Energie is 39 ha in size and will contain approximately 120,000 solar panels. The generation capacity of the park equals  the electricity consumption of 15,000 households. Zuidbroek Energie is located along the A7 and next to the Van der Valk hotel Zuidbroek. Zuidbroek Energie is expected to be built in 2021/2022 as additional grid capacity must first be built in the substation at Meeden.

Rene Hanssen, director Sunvest: “We are very happy with this result. The development of Energiepark Duurkenakker was particularly complex due to the continuously changing environment with the construction of wind turbines and the nitrogen factory. Another special feature is that a large wind turbine will be located in the middle of the solar park, making efficient use of the location for the generation of sustainable energy.”

Vincent van Haarlem, Fund Manager Triodos Renewables Europe Fund : “In good cooperation with Sunvest, we can now enable the construction of these leading projects. With more than 280,000 solar panels,  the realization of these solar parks is an important step towards the generation of more sustainable energy in the Netherlands and as such, an important contribution to catalyzing the much need energy transition.”

About the parties:

Sunvest

Sunvest is a 100% Dutch-funded project developer specialized in the development and operation of solar energy systems. Sunvest develops and operates a large number of solar energy projects located throughout the Netherlands. Sunvest distinguishes itself by developing "natural solar parks". Natural solar parks are parks with a great deal of attention to landscape and social integration. Sunvest is a subsidiary of ProfiNRG and was supported by Green Giraffe for the development and financing of the projects.

Triodos Renewables Europe Fund

Triodos Renewables Europe Fund offers investors the opportunity to actively contribute to the energy transition in Europe. Launched in 2006, the fund invests with equity and / or subordinated loans with the aim of enabling projects in the field of sustainable generation, energy efficiency and flexibility. Triodos Renewables Europe Fund is managed by Triodos Investment Management. Triodos Investment Management is a globally active impact investor and a wholly owned subsidiary of Triodos Bank NV.

More information

For more information, please contact René Hanssen, CEO Sunvest, Rene@Sunvest.nl - 06 24579664

plattegrond duurkenakker

Sunvest en Triodos Renewables Europe Fund bouwen twee grote zonneparken in Groningen

Sunvest en Triodos Renewables Europe Fund gaan gezamenlijk twee grote zonneparken bouwen in de gemeente Midden-Groningen. De zonneparken liggen in elkaars nabije omgeving en vormen gezamenlijk met een totaal vermogen van 112 MWp virtueel het grootste zonnepark van Nederland. De ontwikkeling van beide zonneparken is al enige jaren geleden ingezet en de parken worden afzonderlijk van elkaar gebouwd. Wat de zonneparken gemeen hebben zijn de netaansluiting en eigenaren.

Vandaag is de financiering rondgekomen voor Energiepark Duurkenakker. Het zonnepark is gelegen in de Tussenklappenpolder nabij Muntendam, wordt ca 44 ha groot (88 voetbalvelden) en zal bestaan uit ruim 160.000 zonnepanelen. Dat levert genoeg stroom voor 20.000 huishoudens. Commerzbank financiert het project en Goldbeck Solar zal het gaan bouwen. De bouw zal circa 6 maanden in beslag nemen en het project zal in oktober/november van dit jaar de eerste zonnestroom gaan leveren aan het net. Het project is ontwikkeld door Sunvest en Solar Proactive. Triodos Renewables Europe Fund is kort geleden toegetreden als financiële partner. Sunvest en Triodos Renewables Europe Fund zullen het project samen bouwen en exploiteren.

Eind vorig jaar hebben Sunvest en Triodos Renewables Europe Fund reeds het zonnepark nabij Zuidbroek overgenomen van de eerdere eigenaar en ontwikkelaar Van der Valk International. Zuidbroek Energie is 39 ha groot en zal ongeveer 120.000 zonnepanelen bevatten, goed voor de elektriciteitsbehoefte van 15.000 huishoudens. Zuidbroek Energie ligt langs de A7 en naast het Van der Valk hotel Zuidbroek. Naar verwachting zal Zuidbroek Energie in 2021/2022 gebouwd kunnen worden omdat er eerste nieuwe transportcapaciteit in het onderstation bij Meeden gerealiseerd moet worden.

Rene Hanssen, directeur Sunvest: “We zijn erg blij met dit resultaat. Vooral de ontwikkeling van Energiepark Duurkenakker was complex vanwege de continue veranderende omgeving met de bouw van windturbines en de stikstoffabriek. Bijzonder is ook dat er een grote windturbine midden in het zonnepark komt te staan waardoor er efficiënt gebruik wordt gemaakt van de locatie voor de opwekking van duurzame energie.”

Vincent van Haarlem, fondsmanager Triodos Renewables Europe Fund: “In goede samenwerking met Sunvest kunnen we nu de bouw mogelijk maken van deze toonaangevende projecten.  Met meer dan 280.000 zonnepanelen wordt met de realisatie van deze zonneparken een belangrijke stap gezet in het realiseren van meer duurzame energie in Nederland en dragen we daarmee bij aan het versnellen van de zeer noodzakelijke energietransitie.”

Over de partijen:

Sunvest

Sunvest is een 100% Nederlands gefinancierde projectontwikkelaar gespecialiseerd in de ontwikkeling en exploitatie van zonne-energie systemen. Sunvest ontwikkelt en exploiteert een groot aantal zonne-energie projecten gesitueerd door heel Nederland. Sunvest onderscheidt zich door het ontwerpen van “natuurlijke zonneparken”. Natuurlijke zonneparken zijn parken met veel aandacht voor landschappelijke en maatschappelijke inpassing. Sunvest is dochterbedrijf van ProfiNRG en wordt ondersteund door Green Giraffe voor de ontwikkeling en financiering van de projecten.

Triodos Renewables Europe Fund

Triodos Renewables Europe Fund biedt beleggers de mogelijkheid actief bij te dragen aan de energietransitie in Europa. Het fonds, dat werd gelanceerd in 2006, investeert met aandelenvermogen en/of achtergestelde leningen met het doel projecten mogelijk te maken op het gebied van duurzame opwek, energie efficiency en flexibiliteit. Triodos Renewables Europe Fund wordt gemanaged door Triodos Investment Management. Triodos Investment Management is wereldwijd actief als impactbelegger en is een volledige dochterondernemingen van Triodos Bank NV.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met René Hanssen, directeur Sunvest. Per e-mail Rene@Sunvest.nl of telefonisch via 06 24579664

Sunvest wint tender Wijkerbroek

Sunvest wint tender met groene plan Zonnepark Wijkerbroek

Grazende schapen tussen zonnepanelen

Sunvest wint tender met groene plan Zonnepark Wijkerbroek. Wijk bij Duurstede wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Om dat doel te halen, zet de gemeente een stap in de goede richting door Sunvest toestemming te geven een vergunning aan te vragen voor Zonnepark Wijkerbroek. Door het groene plan ontvangen straks vijfduizend bewoners duurzame energie en grazen er schapen tussen de panelen. Ook krijgt de biodiversiteit een enorme stimulans.

Op 14 april gaf het college van B en W groen licht aan Sunvest om een vergunning aan te vragen voor een zonnepark in de westelijk gelegen graslanden van Wijkerbroek. Modern boeren. Zo mag je het plan van de Utrechtse ontwikkelaar van zonne-energieprojecten best noemen door dubbel grondgebruik toe te passen: panelen én schapen. Door de panelen hoger dan normaal te plaatsen, kunnen in de nabije toekomst zo’n vijftig schapen onder de panelen grazen van het kruidenrijke gras. Op deze manier behoudt het gebied zijn agrarische functie.

Kruidenrijk grasland

In de huidige situatie mag je de natuurwaarde van de percelen niet bijster hoog noemen. Logisch ook, nu de focus op functionele landbouw ligt. Juist door hier een zonnepark te plaatsen, ontstaat er een kans om ook iets toe te voegen aan het gebied. In de nieuwe situatie zal er een robuuste, natuurlijke rand rond het park komen met een natuurlijke oever, hagen en kruidenrijk grasland. Aan de zuidkant kom je straks appel-, peren- en kersenbomen tegen, samen met wintervoedselveldjes. Goed nieuws voor de biodiversiteit dus.

Doorsteek

Het plangebied ligt ideaal tegen het Amsterdam Rijnkanaal en industrie en zal door fruitboomgaarden weinig zichtbaar zijn. Wandelaars kom je er nu niet zoveel tegen, omdat dit deel van de Wijkerbroek niet zo makkelijk bereikbaar is. Door een doorsteek te maken langs het zonnepark creëert de ontwikkelaar een rondwandeling van 2 km voor buurtbewoners en afgemeerde schippers om even de benen te strekken. Ook kun je straks het nieuw gecreëerde bosje inlopen en door het hek de panelen en schapen zien.

Vruchtbare samenwerking

Meerdere grondeigenaren stelden hun grond al beschikbaar voor dit initiatief. In totaal gaat dat om vijf eigenaren, die hun grond verkopen of verpachten. Door de samenwerking met EigenWijkse Energie Coöperatie (EWEC) komt de helft van het park in handen van de burgers van Wijk bij Duurstede. Dit betekent ook dat bewoners kunnen investeren in het project en daarvoor in de plaats een goede rente kunnen ontvangen.  Ook gaat het zonnepark voor zo’n vijfduizend huishoudens groene stroom gaan opwekken.

Bewonersavond

Sunvest wil zoveel mogelijk tegemoetkomen aan de belangen van de grondeigenaren, belangenorganisaties, agrariërs en omwonenden. Want het draagvlak voor een zonnepark staat of valt met de manier waarop de omgeving betrokken wordt. Maar misschien nog wel belangrijker is de input van diezelfde omgeving. Daarom staat op 28 mei de volgende bewonersavond op het programma in samenwerking met LC Energy, tijdens deze avond zal het concept ontwerp en overige zaken aan de buurt gepresenteerd worden. Deze avond zal – vanwege de coronacrisis – vooralsnog digitaal plaatsvinden. Klik hier voor de uitnodiging van de bewonersavond.

Downloads

PDF uitnodiging digitale inloopavond
PDF overzichtsposter tbv gesprek gemeente (concept)

Meer informatie over het realiseren van zonnepark Wijkerbroek ?

Of wilt u meer informatie over een zonnepark op uw grond? Wij komen graag met u in contact! U kunt ons bereiken op 030 341 0999 of mail naar info@sunvest.nl Klik hier voor onze contactgegevens.

Klik hier voor enkele projecten die wij hebben uitgevoerd.

Natuur ontwikkelen met zonneparken, het kan!

Het Nationaal consortium heeft in de brochure Zonnepanelen & Natuur laten zien dat natuur ontwikkelen met zonneparken veel mogelijkheden biedt. Mits goed ingepast met bijvoorbeeld natuurlijke hagen en mits goed beheerd door niet meer te ontwateren, bemesten en geen pesticiden te gebruiken kan een zonnepark tot verbetering leiden van de biodiversiteit. Dit komt omdat de flora en fauna zich ongestoord kan ontwikkelen in en rond een zonnepark. Omdat de waterstand hoog gehouden kan worden dan bij landbouw, blijft het organische materiaal in de bodem beter behouden en wordt er ook meer CO2 in de bodem gebonden.

Het Nationaal Consortium heeft een handreiking geschreven hoe een zonnepark deze maximale natuur- en klimaatwinst kan boeken. Belangrijke punten die hierin naar voren komen:

  • Er moet wel zonlicht op de bodem kunnen vallen
  • Bodem met al een hoge natuurwaarde is niet gebaat bij een zonnepark
  • Gebruik schroefpalen en andere composieten voor de draagconstructies
  • Versteen de ondergrond niet
  • Onderzoek de mogelijkheid van mobiele installaties

Holland Solar is verheugd dat er veel mogelijkheden zijn voor de combinatie natuur en zonnepanelen. Een extra element is dat met natuur op zonneparken en goed beheer van de gronden, extra CO2 emissies worden voorkomen.  Holland Solar ontwikkelt momenteel een ‘Handreiking zon op land’ waarin de sector aangeeft hoe de sector zelf zal werken rond onder andere natuur en landbouw en wat overheden en grondeigenaren kunnen doen. In dit document zal de aanbevelingen van het Nationaal Consortium zeker meenemen.

Download de brochure hier.

Perceel waarop u een zonnepark wilt bouwen? Lees hier meer over de financieringsmogelijkheden van een zonnepark.

Voor de bouw van een zonnepark wordt eigen vermogen ingezet, maar het is ook mogelijk een (achtergestelde) lening af te sluiten of een deel van het project via (lokale) crowd funding te financieren. Met zoveel beschikbare financieringsopties voor zonneparken is het niet eenvoudig de optimale financieringsmethode te bepalen. Sunvest heeft veel ervaring in de financiering van zonneparken. Wij komen graag in contact met ontwikkelaars die financiering voor hun zonnepark zoeken.

Zonnepark financieren

Met geavanceerde financiële modellen berekenen wij of en hoe het bouwplan van het zonnepark haalbaar en financierbaar gemaakt kan worden. Wij brengen alle mogelijke kosten en opbrengsten in beeld. Zoals de kosten voor de netaansluiting, de bouwkosten van de installatie, de onderhoudskosten, de stroomopbrengsten en de mogelijke subsidies (SDE+). De exploitatietermijn en technische levensduur van de installatie hebben een grote invloed op de haalbaarheid.

Succesfactoren voor de financiering van een zonnepark

Voor financiering van zonneparken is “cash king”, met andere woorden: de partijen die over voldoende liquide middelen beschikken hebben de speelruimte om te bepalen op welke wijze projecten gefinancierd worden. Er zijn meerdere factoren die het succes van een projectfinanciering van een zonnepark bepalen:

Slimme kopers hanteren een ‘matching-strategie’ om hun risico op financiering van zonneparken te verminderen door de duur van de financiering gelijk te stellen aan de levensduur van het park. Een goed geïnstalleerd zonnepark moet meer dan 30 jaar energie produceren, dus een lange termijn financiering is zinvol.

Het is momenteel erg voordelig om geld te lenen. In de huidige lage rente-economie zoeken beleggers zich steeds vaker om te investeringen in zonne-energie om over een lange termijn een ​​betrouwbaar, aantrekkelijk rendement te behalen. De rente op 30-jarige Duitse staatsleningen ligt momenteel op 0%. Daarom geven veel beleggers de voorkeur aan de stabiliteit en het rendement van een investering in een zonnepark.

De inkomsten van een zonnepark worden bepaald door de hoogte en duur van de subsidie (SDE) en de stroomleveringsovereenkomst of PPA (Power Purchase Agreement). Het SDE-subsidietarief wordt de komende jaren afgebouwd. Dit betekent dat zonneparken steeds afhankelijker worden van de kwaliteit van de PPA. Sunvest heeft door haar omvang en marktpositie een sterke onderhandelingspositie richting energiebedrijven en multinationals die stroom van onze projecten afnemen. Hierdoor kunnen we gunstige PPA’s afsluiten, waardoor projecten ook met steeds minder subsidie financierbaar zijn.

Financiering van een zonnepark via crowd-funding

Gemeenten, provincies en het rijk stellen steeds vaker de eis dat een gedeelte van een zonnepark in eigendom komt van particuliere investeerders uit de directe omgeving van het zonnepark. Deze lokale participatie heeft als voordeel dat het draagvlak voor het zonnepark toeneemt, een vergunning wordt daardoor vaak sneller verleend. Sunvest organiseert deze lokale participatie met energiecorporaties en andere lokale partijen.

Waarom een zonnepark financieren met Sunvest?

  • Sunvest biedt grondeigenaren en ontwikkelaars van zonneparken een aantrekkelijke vergoeding;
  • De contracten die wij afsluiten met grondeigenaren, energiebedrijven, adviseurs, netbeheerders, verzekeraars en aannemers zijn bankable. Banken kennen ons en onze contracten, waardoor de financiering soepel verleend wordt.
  • Wij beschikken over geavanceerde (financiële) modellen om het rendement zonneparken te optimaliseren;
  • Een toegewijd team met specialisten van Sunvest;
  • Sunvest beheert en monitort zonnepanelen installaties.

Heeft u een zonnepark in ontwikkeling waarvoor u financiering zoekt?

Sunvest werk graag samen met projecteigenaren en ontwikkelaars. Wij ontwikkelen uw project verder en vragen de nodige vergunningen aan. Wij financieren de ontwikkelingskosten en netaansluiting en uiteindelijk de bouw van het project.

Zonnepark financieren met Sunvest

Sunvest gaat minimaal een 25-jarig recht van opstal contract aan met de grondeigenaar. Wij keren een concurrerend bedrag uit per verhuurde hectare. De huurbedragen (retributie) worden jaarlijkse geïndexeerd. Sunvest organiseert het gehele proces van ontwerp tot installatie, financiering en onderhoud.

Meer informatie over het financieren van uw zonnepark?

Wij komen graag met u in contact! U kunt ons bereiken op 030 341 0999 of mail naar info@sunvest.nl
Klik hier voor onze contactgegevens.

Tender Staatsbosbeheer zonnepark Zeewolde gewonnen

Sunvest heeft in samenwerking met adviesbureau Haver Droeze de tender van Staatsbosbeheer gewonnen voor de inrichting van een zonnepark in Zeewolde. Omdat de belevingswaarde van het zonnepark in vergelijking met de vergoeding voor de grond het zwaarste telde in de gunning, had ons voorstel voor de landschappelijke inpassing belangrijke toegevoegde waarde.

BELEVINGSWAARDE
De locatie ligt in het Horsterwold (gemeente Zeewolde) dicht tegen de stadsrand. Het is een zone in het bos waar een brede verscheidenheid aan recreatieve voorzieningen een plek heeft. Voor het zonnepark is daarom eveneens een recreatieve invulling gewenst met name voor de omliggende wijken.

TOEGANKELIJK
De open plek in het bos gaf aanleiding om het zonnepark te beschouwen als een eigen vorm van bos: De panelen op onderstellen, als bladeren aan takken, met daaronder een eigen ondergroei met specifieke plantengemeenschappen en variaties in licht en vochtigheid.  Om de beleving van het park optimaal te laten ervaren is het park overdag toegankelijk. Bezoekers kunnen tussen de panelen wandelen over paden die dieren of eetbare planten aan de randen herbergen. Het omsluitende hek van het park is verborgen in de bosrand.

RECREATIE
Enkele houten torens op de paden maken het mogelijk het park vanaf verschillende hoogten te bekijken. Tussen de velden met panelen ligt in het midden een heuvel waar het mogelijk is van de zon te genieten. Ook zijn er voor kinderen mogelijkheden om te spelen met zand en water en is er informatie te vinden over het park. Informatie over de opbrengst en de verschillende aspecten van het park worden ook bereikbaar gemaakt via een app voor mobiele telefoons (welke ter plekke op te laden zijn).

BETROKKENHEID
Door natuur- en recreatie groepen uit de directe omgeving van de locatie bij het project te betrekken krijgt het park de zorg die het nodig heeft. Zo kan het uitgroeien tot een eigen type voedselbos en staat het garant voor een energieke beleving in het bos. Door het geven van interessante informatie over energieopwekking en voedsel in het bos draagt het zonnepark bij aan maatschappelijke bewustwording. Zonnewoud Zeewolde, een energieke beleving in het bos.