Inleiding

Gemeente Den Bosch heeft 7 juli 2020 in de raad het ‘energielandschap’ vastgesteld. Daarin is voorgenomen in het najaar van 2020 initiatiefnemers de kans te geven om hun projectplannen in te dienen voor zonneparken. Dit zal gaan volgens een zogenaamde ‘tranche’, ook wel openstellingsperiode genoemd. De openstellingsperiode bakent  de periode af waarbinnen vragen gesteld kunnen worden en plannen ingediend kunnen worden voor een initiatief welke zich bevindt in een ‘opengesteld gebied’.

Sunvest is gewend om met dergelijke tranches te werken en biedt u aan om samen met u het initiatief te nemen voor het indienen van een voorstel. Daarnaast stellen wij een principeverzoek op waarmee we een grote kans maken om te winnen in de openstellingsronde.

Zoekkaart

Hieronder staan twee kaarten, zoals deze door de gemeente zijn gepresenteerd. De eerste kaart bevat de deelgebieden van de gemeente. De tweede bevat de gebieden die bij de openstellingsronde mee kunnen doen.

Heeft u interesse? Kijk dan of uw grond in het openstellingsgebied  van de gemeente ligt, zodat u kunt vaststellen of u in deze openstellingsronde met uw grond mee kunt doen. Aan grondeigenaren  bieden wij  een vergoeding aan op basis van een pachtvergoeding of een koopprijs aan.  Neem contact met ons op voor meer informatie of vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo snel mogelijk terug.

De voorkeur van de gemeente ligt langs snelwegen en infra voor de ontwikkeling van energieontwikkeling. Voor de openstelling van dit jaar zullen de gebieden Hooge heide, Dungense polder en Bokhovense polder worden opengesteld.

De gebieden Maasuiterwaarden, Moerputten, Bossche Broek, Kanaalpark en Diezemonding zijn uitgesloten voor energieontwikkelingen.

Zoekcriteria van Sunvest

Wij zijn op zoek naar percelen vanaf 10 hectare. Vanzelfsprekend moeten deze percelen gelegen zijn in het zoekgebied.

Waarom Sunvest

Sunvest is een 100% Nederlandse projectontwikkelaar, gespecialiseerd in de ontwikkeling en exploitatie van zonne-energie systemen. Zij ontwikkelt en exploiteert een groot aantal zonne-energie projecten door heel Nederland. Sunvest is een dochterbedrijf van ProfiNRG.

Sunvest onderscheid zich door het ontwikkelen van Natuurlijke Zonneparken. Natuurlijke Zonneparken worden gekenmerkt door een uitstekende landschappelijke, ecologische en maatschappelijke inpassing. Hiermee biedt onze aanpak voordelen voor de omgeving, waardoor er draagvlak ontstaat voor het zonnepark. Gemeenten kiezen voor plannen met de beste kwaliteitsverbeteringen voor de omgeving. Daarom winnen we vaak de door de gemeente georganiseerde aanbestedingen

Contact

Neem contact met ons op als uw grond in het zoekgebied ligt. U kunt uw gegevens in het formulier hiernaast invoeren. Wij bellen u dan zo snel mogelijk terug. Wij plannen graag een kennismakingsgesprek met u in. Indien het van weerszijden geschikt lijkt, zullen wij een aanbod doen voor de grond.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de documenten van de gemeente, en de rest van onze website.

 

Documenten gemeente:
Gemeente Den Bosch
Energielandschap gemeente Den Bosch