Dubbel grondgebruik

Dubbel grondgebruik is bij zonneparken eenvoudig te realiseren door het gebruik van kleinvee en pluimvee. Dit draagt bij aan de diversificatie van landbouwgrond. De zonneparken van Sunvest worden zo ontworpen, dat er kleinvee tussen de zonnepanelen kan grazen. Zo worden de zonnepanelen minimaal 70 mm boven het maaiveld geplaatst en er worden veiligheidsmaatregelen getroffen. Ook is het mogelijk kippen te laten scharrelen of ganzen onder de panelen te laten grazen en schuilen.

Beheervergoeding

In aanvulling op de jaarlijkse huur, kunnen we een beheervergoeding betalen voor het maaien van het gras gemaaid wordt en het snoeien van de heggen, zoals vastgelegd in groenbeheersplannen.

Heeft u interesse?

Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op! U kunt ons bereiken op 030 265 8512 (optie 4) of mail naar info@sunvest.nl

Klik hier voor onze contactgegevens.