Duurzaam, zakelijk, sociaal en verantwoordelijk

Bij Sunvest nemen we onze rol als duurzame projectontwikkelaar zeer serieus. Wij nemen graag onze verantwoordelijkheid in langdurige zakelijke relaties. In de loop der jaren hebben wij onze kernwaarden ontwikkeld. Deze waarden nemen wij in acht in onze bedrijfsvoering en in de samenwerking met onze toeleveranciers, klanten en zakenpartners.

Profiteer door uw dak of grond aan Sunvest te verhuren en genereer een extra inkomen en profiteer daarnaast van de marketing en duurzame uitstraling.
Profiteer door uw dak of grond aan Sunvest te verhuren en genereer een extra inkomen en profiteer daarnaast van de marketing en duurzame uitstraling.

-

Honing van de zonneweide

Onze zonneweides vormen een ideale leefomgeving voor bijen en andere insecten. Een bloeiende bijenpopulatie stimuleert de bestuiving van de landbouwgrond, waardoor de biodiversiteit wordt verhoogd en zelfs de voedselproductie van omliggende weilanden toeneemt.  De honing die op onze zonneboerderijen wordt geproduceerd wordt verkocht in lokale winkels en de opbrengsten komen ten goede aan verschillende lokale projecten.

-

Voordeel voor de lokale gemeenschap

Sunvest vindt dat omwonenden van zonneparken een beloning verdienen voor het mogelijk maken van de energietransitie. Daarom hebben wij een omgevingsfonds opgericht waaruit wij een bijdrage leveren aan verschillende lokale maatschappelijke projecten, zoals sportprojecten voor jongeren en milieueducatie. Hierdoor wordt de sociale cohesie in de straten, wijken en dorpen bevorderd. Sunvest werkt ook samen met lokale energiecorporaties. Hierdoor kunnen omwonenden (financieel) participeren in onze projecten en de lokaal opgewekte energie tegen een aantrekkelijk tarief afnemen.