Zonnepark Duurkenakker - bouw gestart

Op 13 mei 2020 is de financiering afgerond voor het zonnepark en daarmee is de bouw van het zonnepark formeel gestart.

Op een strook grond tussen de spoorlijn Veendam - Zuidbroek en het A.G. Wildervanckkanaal heeft Sunvest een zonnepark van 44 hectare ontwikkeld. Het project heeft een omvang van 64 Megawatt. Hiermee kunnen 20.000 huishoudens van zonnestroom worden voorzien.

Hieronder staat het ontwerp van het zonnepark zoals het nu gebouwd wordt. De gronden waarop het zonnepark wordt gebouwd worden door drie eigenaren verhuurd aan Sunvest.

plattegrond duurkenakker

   Zonnepark Duurkenakker

Capaciteit Circa 60 MWp
Locatie Muntendam, Gemeente Midden Groningen
Vergunningen In aanvraag
SDE+ Beschikt voorjaar 2017
Netaansluiting najaar 2020
Planning Oplevering najaar 2020

Landschappelijke inpassing

Als onderdeel van de vergunningsprocedure is een landschappelijk inpassingsplan opgesteld. Hierbij is in het bijzonder aandacht besteed aan de inpassing aan de zuidzijde. De driehoekige zuidpunt van bijna 5 hectare is in zijn geheel gereserveerd voor een landschappelijke herinrichting. De compensatie voor een te dempen sloot op het zonnepark, wordt ook in deze zuidpunt gerealiseerd. De bewoners van het lint Duurkenakker zijn door de initiatiefnemer betrokken bij het ontwerp voor de landschappelijke inpassing.

Het ontwerp

Het zonnepark bestaat uit een veldopstelling met 160.000 zonnepanelen van ~400 Wp, die worden geplaatst op een draagsysteem in oost-west opstelling, welke in de grond is verankerd. De hoogte van de panelen bedraagt circa 2 m, inclusief constructie. De constructie wordt circa 1,5 m diep in de grond verankerd.

schematische tekening oost-west opstelling zonnepanelen

De locatie is uitermate geschikt voor de realisatie van een groot zonnepark:

  • De locatie ligt ingeklemd tussen een spoordijk en de dijk langs het Wildervanckkaneel
  • Er loopt een 110 kV hoogspanningslijn over het gebied
  • Het zonnepark is nauwelijks zichtbaar doordat de polder is omsloten door dijken

Participatie

Sunvest heeft een intentieovereenkomst gesloten met twee nabijgelegen initiatieven op het gebied van duurzame energie: Stichting Innovatief Zonne-energiepark Meeden (SIZEM) en de lokale energiecorporatie Sunbrouck. Sunvest werkt inmiddels samen met deze lokale initatieven, aan de ontwikkeling, financiering en bouw van deze projecten.

Raakvlakken andere projecten

In Energiepark Duurkenakker wordt ook een windmolen gebouw als onderdeel van windpark N33. Verder wordt aan de noordzijde door de Gasunie een stikstoffabriek gebouwd. Deze twee ruimtelijke ontwikkelingen maakten het ontwikkeltraject complex maar met alle partijen is overeenstemming bereikt;

Rijkscoördinatieregeling

De Minister van economische zaken heeft voor dit project de Rijkscoördinatieregeling voor projecten groter van 50MW buiten toepassing verklaard.

Planning

De SDE subsidie is medio 2017 beschikt. De definitieve omgevingsvergunning is in juli 2019 ontvangen. De bouw is gestart in mei 2020. Het project wordt najaar 2020 opgeleverd.

Heeft u interesse in een zonnepark?

Neem dan contact met ons op! U kunt ons bereiken op 030 341 0999 of mail naar rene@sunvest.nl