ENERGIEPARK DUURKENAKKER

Op een strook grond tussen de spoorlijn Veendam - Zuidbroek en het A.G. Wildervanckkanaal ontwikkelt Sunvest een zonnepark van 50 hectare. Het project heeft een omvang van 60 Megawatt. Hiermee kunnen 15.000 huishoudens van zonnestroom worden voorzien.  

Het gele gebied is het gebied waar de zonnepanelen komen. Het groene gedeelte aan de zuidzijde vormt de natuurlijke overgang tussen de achtertuinen van de woningen en energiepark Duurkenakker. De gronden waarop het zonnepark wordt gebouwd worden door drie eigenaren verhuurd aan Sunvest.

   Zonnepark Duurkenakker

Capaciteit Circa 60 MWp
Locatie Muntendam, Gemeente Midden Groningen
Grondovereenkomst Getekend
Vergunningen In aanvraag
SDE+ Beschikt voorjaar 2017
Netaansluiting Voorjaar 2020
Planning Oplevering voorjaar 2020

Landschappelijke inpassing

Als onderdeel van de vergunningsprocedure is een landschappelijk inpassingsplan opgesteld. Hierbij is in het bijzonder aandacht besteed aan de inpassing aan de zuidzijde. De driehoekige zuidpunt van bijna 5 hectare (het groene gedeelte op bovenstaande kaart) is in zijn geheel gereserveerd voor een landschappelijke herinrichting. De compensatie voor een te dempen sloot op het zonnepark, wordt ook in deze zuidpunt gerealiseerd. De bewoners van het lint Duurkenakker zijn door de initiatiefnemer betrokken bij het ontwerp voor de landschappelijke inpassing.

Het ontwerp

Het zonnepark bestaat uit een veldopstelling met 200.000 zonnepanelen, die worden geplaatst op een draagsysteem in oost-west opstelling, welke in de grond is verankerd. De hoogte van de panelen bedraagt circa 2,5 m, inclusief constructie. De constructie wordt circa 1,5 m diep in de grond verankerd.

De locatie is uitermate geschikt voor de realisatie van een groot zonnepark:

  • De locatie ligt ingeklemd tussen een spoordijk en de Dijk langs het Wildervanckkaneel
  • Er loopt een 110 kV hoogspanningslijn over het gebied
  • Het zonnepark is nauwelijks zichtbaar doordat de polder is omsloten door dijken

Participatie

Sunvest heeft een intentieovereenkomst gesloten met twee nabijgelegen initiatieven op het gebied van duurzame energie: Stichting Innovatief Zonne-energiepark Meeden (SIZEM) en de lokale energiecorporatie Sunbrouck. Sunvest werkt inmiddels samen met deze lokale initatieven, aan de ontwikkeling, financiering en bouw van deze projecten.

Raakvlakken andere projecten

In Energiepark Duurkenakker wordt de bouw van een windmolen voorbereid als onderdeel van windpark N33. Verder wordt aan de noordzijde door de Gasunie een stikstoffabriek ervan uitgaande dat er geen strijdigheid is met windpark N33 en stikstofproject Tussenklappenpolder;

Rijkscoördinatieregeling

De Minister van economische zaken heeft de Rijkscoördinatieregeling voor projecten groter van 50MW buiten toepassing verklaard.

Planning

De SDE subsidie is medio 2017 beschikt. Wij verwachten de definitieve omgevingsvergunning in het najaar van 2018 te ontvangen. De bouwvoorbereiding is gestart. Wij verwachten eind 2019 met de bouw te starten. Het project wordt medio 2020 opgeleverd.

Heeft u interesse in een zonnepark?

Neem dan contact met ons op! U kunt ons bereiken op 030 265 8512 (optie 4) of mail naar info@sunvest.nl

Klik hier voor onze contactgegevens.