Financiering en contractering van

Natuurlijke Zonneparken

Sunvest berekent bij de start van een initiatief of het zonnepark commercieel haalbaar is en ook gefinancierd kan worden. Wij brengen alle mogelijke kosten en opbrengsten in beeld. Wanneer alle benodigde vergunningen en toestemming verleend zijn en de SDE++ beschikking is toegekend, wordt de financiering bij de bank aangevraagd.