Hier staan wij voor

Gedragscode Zon op Land

Sunvest is volwaardig lid van Holland Solar. Sunvest onderschrijft de gedragscode Zon op Land. In deze gedragscode hebben de brancheorganisatie Holland Solar, de vereniging van omwonenden van energieprojecten NLVOW, Energie Samen, Greenpeace, Milieudefensie, Natuur en Milieu, de Natuur en Milieufederaties, Natuurmonumenten en de Vogelbescherming principes afgesproken voor het halen van de doelen van de energietransitie door middel van Zon op Land.

De volgende principes worden gehanteerd:

  • Het betrekken van omwonenden in de keuzes over het plan, het ontwerp en de mogelijkheid om financieel te participeren.
  • Een goede locatiekeuze en vormgeving, die meerwaarde biedt aan de natuur ter plekke. Omwonenden zullen mee kunnen profiteren.
  • Het oorspronkelijke grondgebruik na de levensduur van het zonnepark mogelijk maken.

U kunt de gedragscode hier downloaden.

Onderstaande organisaties committeren zich aan de gedragscode zon op land: