Het zonnebeleid voor uw perceel in de gemeente Aalten

De gemeente Aalten heeft de ambitie om bij te dragen aan de landelijke klimaatdoelstellingen. De landelijke doelstelling is om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten en in 2050 95% minder CO2 uit te stoten. De gemeente wil bijdragen aan deze doelstelling door energie te besparen, maar ook door duurzame energie op te wekken. Voor het opwekken van duurzame energie ziet de gemeente een rol weggelegd voor zonne-energie. Uit schattingen blijkt dat niet alle zonne-energie opgewekt kan worden met zonnepanelen op daken en dat er nog ongeveer 68 hectare aan zonneparken nodig is.

Daarom nodigt de gemeente Aalten grondeigenaren uit om met initiatieven te komen voor het realiseren van zonneparken. Om goede keuzes te maken heeft de gemeente een uitnodigingskader opgesteld waarin beschreven wordt op welke plekken en op welke wijze zonneparken gerealiseerd kunnen worden in de omgeving van Aalten. Grondeigenaren die een initiatief willen starten om een zonneparken te bouwen kunnen gebruik maken van dit uitnodigingskader bij het indienen van een initiatief bij de gemeente. In het kader wordt onder andere beschreven welke criteria en voorwaarden gesteld worden aan het landschappelijk inpassen van het zonnepark in de omgeving en op welke manier omwonenden moeten kunnen participeren bij het project.

Mogelijkheden voor uw perceel onderzoeken?

Wilt u weten of het ook voor u interessant kan zijn om een zonnepark te beginnen op uw perceel? Dan komen wij graag met u in contact! U kunt ons bereiken op 030 341 0999 of mail naar info@sunvest.nl. We kunnen dan een gratis quick scan voor u uitvoeren om de mogelijkheden en de bijbehorende vergoedingen te bepalen.

Voor meer informatie over het beleid van uw gemeente kunt u gebruik maken van de volgende weblinks:

Algemeen duurzaamheidsbeleid van de gemeente

Uitnodigingskader voor zonneparken

Regionale Energiestrategie (RES)