Het zonnebeleid voor uw perceel in de gemeente Amersfoort

De gemeente Amersfoort werkt toe naar een CO2-neutrale stad. Die ambitie gaat hand in hand met het benutten van duurzame energie en het terugbrengen van fossiele brandstoffen. Voor het opwekken van de duurzame energie wordt zonne-energie als een belangrijke toepassing gezien. Uit haalbaarheidsonderzoeken blijkt echter dat er niet genoeg zonne-energie opgewekt kan worden met zonnepanelen op daken om volledig de energievraag te kunnen beantwoorden. Daarom erkent de gemeente het belang van zonnevelden. In totaal verwacht de gemeente dat er minimaal 50 hectare aan zonneveld gerealiseerd moet worden om aan de vraag te voldoen.

Daarom nodigt de gemeente Amersfoort grondeigenaren uit om met initiatieven te komen voor het realiseren van zonnevelden. Om deze initiatieven te kunnen toetsen en om grondeigenaren te helpen met welke zaken belangrijk zijn bij het indienen van een initiatief heeft de gemeente een beleidskader opgesteld. In dit beleidskader wordt het proces beschreven hoe zonnevelden zorgvuldig ingepast kunnen worden en voldoen aan de eisen van de gemeente. Hierin zijn de volgende uitgangspunten belangrijk: Verhogen van de lokale leefbaarheid, sociale cohesie, ecologische kwaliteit en biodiversiteit.

Mogelijkheden voor uw perceel onderzoeken?

Wilt u weten of het ook voor u interessant kan zijn om een zonneveld te beginnen op uw perceel? Dan komen wij graag met u in contact! U kunt ons bereiken op 030 341 0999 of mail naar info@sunvest.nl. We kunnen dan een gratis quick scan voor u uitvoeren om de mogelijkheden en de bijbehorende vergoedingen te bepalen.

Voor meer informatie over het beleid van uw gemeente kunt u gebruik maken van de volgende weblinks:’

Duurzaamheidsbeleid van de gemeente Amersfoort

Beleidskader zonnevelden van de gemeente Amersfoort

Regionale Energie Strategie (RES)