Het zonnebeleid voor uw perceel in de gemeente Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn wil graag bijdragen aan de opgave om Nederland in 2050 volledig CO2 neutraal te laten zijn, om zo te voldoen aan de afspraken die gemaakt zijn in het klimaatakkoord van Parijs. Om deze doelen te behalen heeft de gemeente als doel gesteld om energie te besparen en alle lokaal gebruikte energie duurzaam op te wekken. Voor het opwekken van duurzame energie zullen onder andere biomassa en windmolens gebruikt worden, maar de gemeente Apeldoorn ziet ook kansen voor zonneparken. Schattingen zijn dat er ongeveer 250 hectare aan zonnepark in 2030 aangelegd moet worden om bij te dragen aan de gestelde duurzaamheidsdoelen van de gemeente. De gemeente nodigt grondeigenaren daarom uit om met initiatieven te komen voor de bouw van een zonnepark. Om grondeigenaren te helpen bij het indienen van een initiatief heeft de gemeente een afwegingskader opgesteld waarin beschreven wordt wat belangrijk is bij de realisatie van een zonnepark. De gemeente Apeldoorn heeft bij het maken van dit afwegingskader zich erop gericht dat er bij het indienen van initiatieven rekening gehouden wordt met het waarborgen van goede landschappelijke inpassing en maatschappelijke acceptatie van het aan te leggen zonnepark.

Mogelijkheden voor uw perceel onderzoeken?

Wilt u weten of het ook voor u interessant kan zijn om een zonnepark te beginnen op uw perceel? Dan komen wij graag met u in contact! U kunt ons bereiken op 030 341 0999 of mail naar info@sunvest.nl. We kunnen dan een gratis quick scan voor u uitvoeren om de mogelijkheden en de bijbehorende vergoedingen te bepalen. Voor meer informatie over het beleid van uw gemeente kunt u gebruik maken van de volgende weblinks:

Afwegingskader voor Apeldoornse zonneparken

Regionale Energie Strategie (RES) van de gemeente Apeldoorn