Het zonnebeleid voor uw perceel in de gemeente Groningen

De gemeente Groningen heeft als doel gesteld om in 2035 volledig CO2-neutraal te zijn. Om dit doel te bereiken heeft de gemeente bepaald dat er niet alleen energie bespaard moet worden, maar dat er ook meer duurzame energie opgewekt moet worden. Hierin ziet de gemeente een rol weggelegd voor zonneparken. Naar schatting is er volgens de gemeente Groningen ongeveer 450-650 hectare aan zonneparken nodig om te voldoen aan de vraag naar duurzame energie.

Daarom nodigt de gemeente Groningen grondeigenaren uit om met initiatieven te komen voor het realiseren van zonneparken. Om goede keuzes te maken heeft de gemeente een beleidskader opgesteld waarin beschreven wordt op welke plekken en op welke wijze zonneparken gerealiseerd kunnen worden in de omgeving van Groningen. Grondeigenaren die een initiatief willen starten om een zonnepark te bouwen kunnen gebruik maken van dit beleidskader bij het indienen van een initiatief bij de gemeente. In het afwegingskader wordt beschreven welke criteria en voorwaarden gesteld worden aan het landschappelijk inpassen van het zonnepark in de omgeving en op welke manier omwonenden moet kunnen participeren bij het project.

Mogelijkheden voor uw perceel onderzoeken?

Wilt u weten of het ook voor u interessant kan zijn om een zonnepark te beginnen op uw perceel? Dan komen wij graag met u in contact! U kunt ons bereiken op 030 341 0999 of mail naar info@sunvest.nl. We kunnen dan een gratis quick scan voor u uitvoeren om de mogelijkheden en de bijbehorende vergoedingen te bepalen.

Voor meer informatie over het beleid van uw gemeente kunt u gebruik maken van de volgende weblinks:

Duurzaamheidsbeleid van de gemeente Groningen

Beleidskader voor zonneparken van de gemeente Groningen

Regionale Energie Strategie (RES)