Het zonnebeleid voor uw perceel in de gemeente Haaksbergen

De gemeente Haaksbergen wil graag bijdragen aan de opgave om Nederland in 2050 volledig CO2-neutraal te laten zijn, om zo te voldoen aan de afspraken die gemaakt zijn in het klimaatakkoord van Parijs. Om deze doelen te behalen heeft de gemeente als doel gesteld om energie te besparen en alle lokaal gebruikte energie duurzaam op te wekken. Voor het opwekken van duurzame energie zullen onder andere biomassa en windmolens gebruikt worden, maar de gemeente Haaksbergen ziet ook kansen voor zonneparken. Schattingen zijn dat er ongeveer 50 hectare aan zonnepark in 2050 aangelegd moet worden om bij te dragen aan de gestelde duurzaamheidsdoelen van de gemeente.

Daarom nodigt de gemeente Haaksbergen grondeigenaren uit om met initiatieven te komen voor het realiseren van zonneparken. Om deze initiatieven te kunnen toetsen en om grondeigenaren te helpen met welke zaken belangrijk zijn bij het indienen van een initiatief heeft de gemeente een beleidskader opgesteld. In dit beleidskader wordt het proces beschreven hoe zonneparken zorgvuldig ingepast kunnen worden en voldoen aan de eisen van de gemeente. Hierin zijn de volgende uitgangspunten belangrijk: Verhogen van de lokale leefbaarheid, sociale cohesie, ecologische kwaliteit en biodiversiteit.

Mogelijkheden voor uw perceel onderzoeken?

Wilt u weten of het ook voor u interessant kan zijn om een zonnepark te beginnen op uw perceel? Dan komen wij graag met u in contact! U kunt ons bereiken op 030 341 0999 of mail naar info@sunvest.nl. We kunnen dan een gratis quick scan voor u uitvoeren om de mogelijkheden en de bijbehorende vergoedingen te bepalen.

Voor meer informatie over het beleid van uw gemeente kunt u gebruik maken van de volgende weblinks:

Beleidskader duurzaamheid gemeente Haaksbergen

Regionale Energie Strategie (RES) van Twente