Het zonnebeleid voor uw perceel in de gemeente Hellevoetsluis

De gemeente Hellevoetsluis heeft als doel gesteld om in 2040 volledig energieneutraal te zijn. Om dit doel te bereiken heeft de gemeente bepaald dat er niet alleen energie bespaard moet worden, maar dat er ook meer duurzame energie opgewekt moet worden. Hierin ziet de gemeente een belangrijke rol weggelegd voor zonnevelden. Naar schatting is er volgens de gemeente Hellevoetsluis ongeveer 50 hectare aan zonnevelden nodig om te voldoen aan de vraag naar duurzame energie.

Daarom nodigt de gemeente Hellevoetsluis grondeigenaren uit om met initiatieven te komen voor het realiseren van zonnevelden. Om goede keuzes te maken heeft de gemeente een afwegingskader opgesteld waarin beschreven wordt op welke plekken en op welke wijze zonnevelden gerealiseerd kunnen worden in de omgeving van Hellevoetsluis. Grondeigenaren die een initiatief willen starten om een zonneparken te bouwen kunnen gebruik maken van dit afwegingskader bij het indienen van een initiatief bij de gemeente. In het afwegingskader wordt onder andere beschreven welke criteria en voorwaarden gesteld worden aan het landschappelijk inpassen van het zonneveld in de omgeving en op welke manier omwonenden moeten kunnen participeren bij het project.

Mogelijkheden voor uw perceel onderzoeken?

Wilt u weten of het ook voor u interessant kan zijn om een zonneveld te beginnen op uw perceel? Dan komen wij graag met u in contact! U kunt ons bereiken op 030 341 0999 of mail naar info@sunvest.nl. We kunnen dan een gratis quick scan voor u uitvoeren om de mogelijkheden en de bijbehorende vergoedingen te bepalen.

Voor meer informatie over het beleid van uw gemeente kunt u gebruik maken van de volgende weblinks:

Beleidsvisie duurzaamheid en milieu van de gemeente Hellevoetsluis

Afwegingskader zonne-energie gemeente Hellevoetsluis

Regionale Energie Strategie (RES) van Hellevoetsluis