Het zonnebeleid voor uw perceel in de gemeente Noordoostpolder

De gemeente Noordoostpolder heeft als doel gesteld om in 2030 CO2 energieneutraal te zijn. De gemeente kiest voor een focus koers om deze doelstelling te halen. De drie thema’s van deze focus koers zijn het verbeteren duurzame mobiliteit, het aanwakkeren van de circulaire economie en het produceren van schone energie. Voor het stimuleren van de productie van schone energie erkend de gemeente Noordoostpolder het gebruik van zonneparken. Om dit mogelijk te maken is bepaald dat er ongeveer 600 hectare aan zonneparken gerealiseerd moet worden in het buitengebied van de Noordoostpolder.

Daarom nodigt de gemeente grondeigenaren uit om met initiatieven te komen voor de bouw van een zonnepark. Om grondeigenaren te helpen heeft de gemeente een gebiedsgericht beleidskader voor zonneparken opgesteld. Hierin wordt beschreven welke procedure grondeigenaren moeten doorlopen voor de ontwikkeling van een zonnepark. Het doel van deze procedure is dat er een zorgvuldige afweging gemaakt wordt tussen duurzaamheidsambities, economische en maatschappelijke belangen en landschappelijke inpassing.

Mogelijkheden voor uw perceel onderzoeken?

Wilt u weten of het ook voor u interessant kan zijn om een zonnepark te beginnen op uw perceel? Dan komen wij graag met u in contact! U kunt ons bereiken op 030 341 0999 of mail naar info@sunvest.nl. We kunnen dan een gratis quick scan voor u uitvoeren om de mogelijkheden en de bijbehorende vergoedingen te bepalen.

Voor meer informatie over het beleid van uw gemeente kunt u gebruik maken van de volgende weblinks:

-Visie nota energieneutraal Noordoostpolder

-Gebiedsgericht beleidskader voor zonneweides

-Regionale Energie Strategie (RES) Noordoostpolder