Het zonnebeleid voor uw perceel in de gemeente Oss

De gemeente Oss heeft als doel gesteld om in 2050 volledig energieneutraal te zijn. Om dit doel te bereiken gaat de gemeente inzetten op 50% energiebesparing, 25% opwekking van duurzame energie op eigen grondgebied en 25% inkoop van groene stroom. Om die duurzame energie op te wekken wil de gemeente gebruik gaan maken van biomassa centrales en windmolens, maar de gemeente ziet ook kansen voor zonne-energie.

Omdat met zonnepanelen op daken niet genoeg zonne-energie opgewekt kan worden wil de gemeente ruimte maken voor zonneparken. Daarom nodigt de gemeente grondeigenaren uit om met initiatieven te komen voor zonneparken om de duurzame doelstellingen te halen. Om de initiatieven voor zonneparken te beoordelen heeft de gemeente Oss een beoordelingskader opgesteld. In dit beoordelingskader zijn de volgende aandachtspunten belangrijk: Geldende wet- en regelgeving, geschiktheid van het perceel, goede landschappelijke inpassing en maatschappelijke acceptatie.

Mogelijkheden voor uw perceel onderzoeken?

Wilt u weten of het ook voor u interessant kan zijn om een zonnepark te beginnen op uw perceel? Dan komen wij graag met u in contact! U kunt ons bereiken op 030 341 0999 of mail naar info@sunvest.nl. We kunnen dan een gratis quick scan voor u uitvoeren om de mogelijkheden en de bijbehorende vergoedingen te bepalen.

Voor meer informatie over het beleid van uw gemeente kunt u gebruik maken van de volgende weblinks:

Routekaart Duurzame Energie Oss

-Nota Zonne-energie Oss

Regionale Energie Strategie (RES) Oss