Het zonnebeleid voor uw perceel in de gemeente ‘s-Hertogenbosch

De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft als doel gesteld om in 2050 volledig energieneutraal te zijn. Om dit doel te bereiken heeft de gemeente bepaald dat er niet alleen energie bespaard moet worden, maar dat er ook meer duurzame energie opgewekt moet worden. Hierin ziet de gemeente een rol weggelegd voor zonnevelden. De gemeente heeft specifiek als doel gesteld om op de korte termijn 100 hectare aan zonnevelden te realiseren.

Daarom nodigt de gemeente ‘s-Hertogenbosch grondeigenaren uit om met initiatieven te komen voor het realiseren van zonnevelden. Om goede keuzes te maken heeft de gemeente een beleidskader opgesteld waarin beschreven wordt op welke plekken en op welke wijze zonnevelden gerealiseerd kunnen worden in de omgeving van ‘s-Hertogenbosch. Grondeigenaren die een initiatief willen starten om een zonneveld te bouwen kunnen gebruik maken van dit beleidskader bij het indienen van een initiatief bij de gemeente. In het beleidskader wordt beschreven welke criteria en voorwaarden gesteld worden aan het landschappelijk inpassen van het zonneveld in de omgeving en op welke manier omwonenden moeten kunnen participeren bij het project.

Mogelijkheden voor uw perceel onderzoeken?

Wilt u weten of het ook voor u interessant kan zijn om een zonneveld te beginnen op uw perceel? Dan komen wij graag met u in contact! U kunt ons bereiken op 030 341 0999 of mail naar Info@sunvest.nl. We kunnen dan een gratis quick scan voor u uitvoeren om de mogelijkheden en de bijbehorende vergoedingen te bepalen.

Voor meer informatie over het beleid van uw gemeente kunt u gebruik maken van de volgende weblinks:

Beleidskader voor zonnevelden van de gemeente ‘s-Hertogenbosch

Klimaatprogramma van de gemeente ‘s-Hertogenbosch

Regionale Energie Strategie (RES) van ‘s-Hertogenbosch