Het zonnebeleid voor uw perceel in de gemeente Stadskanaal

De gemeente Stadskanaal heeft als doel gesteld om in 2050 volledig energieneutraal te zijn. Om dit doel te bereiken heeft de gemeente bepaald dat er niet alleen energie bespaard moet worden, maar dat er ook meer duurzame energie opgewekt moet worden. Hierin ziet de gemeente een belangrijke rol weggelegd voor zonne-energie. Omdat met zonnepanelen op daken niet genoeg zonne-energie opgewekt kan worden, wil de gemeente Stadskanaal daarom ruimte maken voor minstens 200 hectare aan zonneparken en op de lange termijn 600 hectare aan zonneparken.

Daarom nodigt de gemeente Stadskanaal grondeigenaren uit om met initiatieven te komen voor het realiseren van zonneparken. Om goede keuzes te maken heeft de gemeente een beleidskader opgesteld waarin beschreven wordt op welke plekken en op welke wijze zonneparken gerealiseerd kunnen worden in de omgeving van Stadskanaal. Grondeigenaren die een initiatief willen starten om een zonnepark te bouwen kunnen gebruik maken van dit beleidskader bij het indienen van een initiatief bij de gemeente. In het beleidskader wordt beschreven welke criteria en voorwaarden gesteld worden aan het landschappelijk inpassen van het zonnepark in de omgeving en op welke manier omwonenden moeten kunnen participeren bij het project.

Mogelijkheden voor uw perceel onderzoeken?

Wilt u weten of het ook voor u interessant kan zijn om een zonnepark te beginnen op uw perceel? Dan komen wij graag met u in contact! U kunt ons bereiken op 030 341 0999 of mail naar info@sunvest.nl. We kunnen dan een gratis quick scan voor u uitvoeren om de mogelijkheden en de bijbehorende vergoedingen te bepalen.

Voor meer informatie over het beleid van uw gemeente kunt u gebruik maken van de volgende weblinks:

Beleidskader zonneparken van de gemeente Stadskanaal

Duurzaamheidsnota van de gemeente Stadskanaal

Regionale Energie Strategie van de Gemeente Stadskanaal