Het zonnebeleid voor uw perceel in de gemeente Terneuzen

De gemeente Terneuzen erkend dat klimaatverandering een van de grootste problemen op dit moment is wereldwijd. Daarom wil de gemeente graag bijdragen aan de landelijke doelstellingen die opgesteld zijn naar aanleiding van het VN klimaatakkoord van Parijs in 2015. De doelstellingen van het rijk zijn om 49% minder CO2 en andere broeikasgassen uit te stoten in 2030 en om C02-neutraal te zijn in 2050. De gemeente Terneuzen heeft daarom samen met de provincie Zeeland een omgevingsplan opgesteld waarin de duurzame ambities worden beschreven. In dit omgevingsplan wordt besproken dat de gemeente aanstuurt op de rol van energiebesparing en het opwekken van duurzame energie door windmolens, maar dat er ook een bijzondere rol weggelegd is voor zonne-energie.

Omdat met zonnepanelen op daken niet genoeg energie opgewekt kan worden wil de gemeente ook ruimte maken voor zonneparken. Daarom nodigt de gemeente grondeigenaren uit om met initiatieven voor zonneparken te komen. Om ervoor te zorgen dat zonneparken landschappelijk goed inpasbaar zijn en ecologische meerwaarde hebben en  dat de omgeving mee kan participeren heeft de gemeente een toetsingskader opgesteld. Doormiddel van dit toetsingskader worden initiatieven van grondeigenaren beoordeeld.

Mogelijkheden voor uw perceel onderzoeken?

Wilt u weten of het ook voor u interessant kan zijn om een zonnepark te beginnen op uw perceel? Dan komen wij graag met u in contact! U kunt ons bereiken op 030 341 0999 of mail naar info@sunvest.nl. We kunnen dan een gratis quick scan voor u uitvoeren om de mogelijkheden en de bijbehorende vergoedingen te bepalen.

Voor meer informatie over het beleid van uw gemeente kunt u gebruik maken van de volgende weblinks:

-Planologisch toetsingskader zonne-energie Terneuzen

-Activiteitenprogramma Klimaat en Duurzaamheid Gemeente Terneuzen

-Omgevingsplan Zeeland 2018

-Zeeuws energieakkoord