Het zonnebeleid voor uw perceel in de gemeente Venray

De gemeente Venray wil graag bijdragen aan de opgave om Nederland in 2050 volledig CO2 neutraal te laten zijn, om zo te voldoen aan de afspraken die gemaakt zijn in het klimaatakkoord van Parijs. Om deze doelen te behalen heeft de gemeente als doel gesteld om energie te besparen en alle lokaal gebruikte energie duurzaam op te wekken. Voor het opwekken van duurzame energie sluit de gemeente het gebruik van onder andere biomassa en windmolens niet uit, maar de gemeente Venray ziet ook kansen voor zonne-energie. Schattingen zijn dat er ongeveer 250 hectare aan zonnepanelen aangelegd moet worden om de gestelde duurzaamheidsdoelen te halen.

Omdat er niet genoeg ruimte is op daken voor de zonnepanelen om alle stroom op te wekken erkend de gemeente het belang van zonneparken. De gemeente nodigt daarom grondeigenaren uit om met initiatieven te komen voor de realisatie van zonneparken. Om dit proces goed te laten verlopen heeft de gemeente Venray een afwegingskader (KODE) opgesteld dat door grondeigenaren gebruikt kan worden bij het indienen van een initiatief voor de bouw van een zonnepark. De gemeente heeft bij het maken van dit afwegingskader zich erop gericht dat er bij het indienen van initiatieven rekening gehouden wordt met het waarborgen van goede landschappelijke inpassing en maatschappelijke acceptatie van het aan te leggen zonnepark.

Mogelijkheden voor uw perceel onderzoeken?

Wilt u weten of het ook voor u interessant kan zijn om een zonnepark te beginnen op uw perceel? Dan komen wij graag met u in contact! U kunt ons bereiken op 030 341 0999 of mail naar info@sunvest.nl. We kunnen dan een gratis quick scan voor u uitvoeren om de mogelijkheden en de bijbehorende vergoedingen te bepalen.

Voor meer informatie over het beleid van uw gemeente kunt u gebruik maken van de volgende weblinks:

-Beleidsregels (KODE) Venray

-Collegeprogramma

-Regionale Energie Strategie (RES) Venray