Het zonnebeleid voor uw perceel in de gemeente Winterswijk

De gemeente Winterswijk heeft als doel gesteld om in 2030 volledig energieneutraal te zijn. Om dit doel te bereiken heeft de gemeente verschillende strategieën opgesteld. Zo wil de gemeente volop inzetten op energiebesparing, maar ziet de gemeente ook kansen voor zonne-energie. Omdat zonnepanelen op daken en erven niet genoeg elektriciteit opwekken heeft de gemeente vastgesteld dat er ook nog ruimte voor zonneparken nodig is.

De schattingen zijn dat er aanvullend minimaal 50 hectare aan zonneparken nodig is. Daarom nodigt de gemeente Winterswijk grondeigenaren uit om met initiatieven te komen voor het realiseren van zonneparken. Om deze initiatieven te kunnen toetsen heeft de gemeente een beleidskader opgesteld waarin het proces beschreven wordt hoe zonneparken zorgvuldig ingepast kunnen worden. Hierin zijn de volgende uitgangspunten belangrijk: Verhogen van de lokale leefbaarheid, sociale cohesie, ecologische kwaliteit en biodiversiteit.

Mogelijkheden voor uw perceel onderzoeken?

Wilt u weten of het ook voor u interessant kan zijn om een zonnepark te beginnen op uw perceel? Dan komen wij graag met u in contact! U kunt ons bereiken op 030 341 0999 of mail naar info@sunvest.nl. We kunnen dan een gratis quick scan voor u uitvoeren om de mogelijkheden en de bijbehorende vergoedingen te bepalen.

Voor meer informatie over het beleid van uw gemeente kunt u gebruik maken van de volgende weblinks:

-Duurzaam Winterswijk

Regionale Energie Strategie (RES) van de gemeente Winterswijk

-Beleidskader zonneparken en zonnevelden