Grond beschikbaar?

Met name laagwaardige agrarische gronden gezocht

In Nederland wordt er vanuit de overheid de voorkeur gegeven om allereerst daken en hierna verontreinigde, industriële of infra bestemde grond te gebruiken voor het ontwikkelen van zonneparken. Wij steunen dit beleid. We realiseren ons echter ook dat zonder het gebruik van agrarische grond, de doelstellingen van de energietransitie niet gehaald gaan worden. Agrarische gronden zijn dan ook nodig. We vinden het volstrekt vanzelfsprekend dat we ons concentreren op vooral laagwaardige agrarische gronden.

Kansen

Welke aspecten zijn belangrijk

Niet elke locatie is geschikt voor het ontwikkelen van een Natuurlijk Zonnepark. Voordat we kunnen zeggen of een project kans van slagen heeft, kijken wij of de locatie geschikt is voor een Natuurlijk zonnepark. Hiervoor kijken wij naar verschillende aspecten en komen wij graag ter plaatse kijken om zo een compleet beeld te krijgen. Hierbij zijn de volgende aspecten belangrijk:

Schaalgrootte

Voor een rendabel project moeten de percelen minimaal 10 ha zijn.

De beschikbaarheid van een netkoppeling

De afstand tot de netkoppeling

Hoe korter de afstand tot de netkoppeling, hoe lager de aansluitkosten.

Passend binnen het ruimtelijk beleid van de overheid

Het aantal direct omwonenden met zicht op de locatie

Ruimtelijk beleid

Biedt het ruimtelijk beleid van de overheid ruimte, dan kan er aan het plan gewerkt worden.

Omwonenden

De wensen van de direct omwonenden worden vanaf het eerste moment meegenomen in het ontwerp van het zonnepark.

Agrarische gronden

“We vinden het volstrekt vanzelfsprekend dat we ons concentreren op vooral laagwaardige agrarische gronden.”