De pacht of huurprijs voor grond die bebouwd kan worden met een zonnepark wordt bepaald door veel factoren, zoals:

  • De nabijheid van de netaansluiting op het middenspanningsnet (de kosten van de netaansluiting);
  • De kans van slagen van een initiatief, de mate waarin gemeente bereid is mee te werken, mogelijke bezwaren van omwonenden;
  • De hoogte van het tarief voor de door het zonnepark te leveren stroom (SDE+);
  • De omvang het zonnepark (een groter project heeft schaalvoordelen en dus lagere bouwkosten);
  • De locatie (West Nederland heeft meer zonuren per jaar dan Oost Nederland);
  • De duur van de overeenkomst (minimaal 20 jaar, bij voorkeur 25 of 30 jaar);

HUURPRIJS GROND VOOR ZONNEPARK

Voor niets gaat de zon op. Als eigenaar van een geschikt perceel wilt u natuurlijk een redelijke vergoeding voor het langdurig beschikbaar stellen van uw grond. Grond wordt doorgaans gehuurd of gepacht via een zogenaamd recht van opstal. In Nederland worden momenteel prijzen geboden vanaf €4000,-  per hectare. 

De SDE-tarieven waarop de grondprijzen gebaseerd worden, worden jaarlijks verlaagd door de overheid. Dat betekent dat een te hoge grondprijs en een te laag SDE-tarief tot een onhaalbaar project leiden.

Omdat ontwikkelaars pas tot betaling van huur of pacht overgaan nadat de financiering van het project rond is (bij start van de bouw), loopt u altijd een risico dat bij een te hoge grondprijs het project niet te financieren is. De ontwikkelaar zal in dat geval de handdoek in de ring gooien of terug moeten komen op de eerder gemaakte afspraken.

KOOPPRIJS GROND VOOR ZONNEPARK

Uiteraard kunt u uw grond ook verkopen. Omdat een zonnepark na exploitatie ontmanteld moet worden, wordt vaak niet meer geboden dan de actuele agrarische grondwaarde met eventueel een kleine opslag voor de periode dat de grond gebruikt kan worden voor een zonnepark. 

Wij komen graag met u in contact om u een aantrekkelijk voorstel te doen.