HUURPRIJS GROND VOOR ZONNEPARK

Het is tegenwoordig zeer interessant om grond beschikbaar te stellen voor de bouw van een zonnepark. Enerzijds omdat u daarmee bijdraagt aan een stukje duurzaamheid, anderzijds omdat de verhuur van grond behoorlijk geld op kan leveren. In Nederland worden momenteel prijzen geboden van € 5000,- tot € 8000,- per hectare. Grond wordt doorgaans gehuurd of gepacht via een zogenaamd recht van opstal.

 

KOOPPRIJS GROND VOOR ZONNEPARK

Uiteraard kunt u uw grond ook verkopen. Dan heeft u direct de beschikking over een som geld. Hierbij is het wel zo dat de grond in totaliteit minder opbrengt omdat in dit geval de actuele agrarische grondwaarde wordt aangehouden.

 

VOORWAARDEN

De pacht of huurprijs voor grond die bebouwd kan worden met een zonnepark wordt bepaald door veel factoren, zoals:

  • De nabijheid van de netaansluiting op het middenspanningsnet (de kosten van de netaansluiting);
  • De kans van slagen van een initiatief, de mate waarin gemeente bereid is mee te werken, mogelijke bezwaren van omwonenden;
  • De hoogte van het tarief voor de door het zonnepark te leveren stroom (SDE+);
  • De omvang het zonnepark (een groter project heeft schaalvoordelen en dus lagere bouwkosten);
  • De locatie (West Nederland heeft meer zonuren per jaar dan Oost Nederland);
  • De duur van de overeenkomst (minimaal 20 jaar, bij voorkeur 25 of 30 jaar).

Weten hoeveel wij voor uw grond willen betalen?

Neem dan contact met ons op! U kunt ons bereiken op 030 265 8512 (optie 4) of mail naar info@sunvest.nl
Klik hier voor onze contactgegevens.