Haalbaarheidsstudie

Voordat we kunnen zeggen of een project kans van slagen heeft, doen we een haalbaarheidsstudie. Hierbij doorlopen we de volgende stappen:

1. Locatiebeoordeling / Quickscan

Allereerst toetsen wij of uw perceel geschikt is voor een zonnepark door middel van een studie op basis van luchtfoto's en openbare informatie van het kadaster, gemeente en provincie. Ook komen wij graag ter plaatse kijken om zo een compleet beeld te krijgen. Aspecten die meespelen zijn:

  • Schaalgrootte (meer dan 8 ha)
  • Beperkte afstand tot de netkoppeling
  • Passend binnen het ruimtelijk beleid van de overheid
  • Maatschappelijk draagvlak

Aan deze locatiebeoordeling oftewel quick scan zijn geen kosten verbonden en wij kunnen deze binnen twee weken voor u verzorgen. Hierna weet u of uw perceel de potentie heeft om een zonnepark te worden.

2. Afspraken met u als grondeigenaar

Mocht uw landbouwgrond/perceel geschikt zijn dan gaan wij graag verder met u in gesprek, zodat u precies weet wat een zonnepark op uw grond voor u kan betekenen. In het algemeen heeft Sunvest de wens om, tegen vergoeding, op het perceel een recht van opstal te verwerven voor de duur van tenminste 25 jaar. Er wordt een termijn bepaald van 3 jaar waarbinnen wij alle benodigde vergunningen en subsidies regelen.

3. Principeverzoek gemeente

De laatste fase van de haalbaarheidsstudie is een overleg met de lokale overheid. Sunvest dient hiervoor een principeverzoek in. De gemeente doet hierna een eerste toets of het ingediende voorstel om een zonnepark te exploiteren op uw landbouwgrond/perceel wenselijk is.

4. Vervolgtraject

Na een positieve uitkomst van de haalbaarheidsstudie gaan wij het zonnepark verder ontwikkelen. Wij maken ontwerptekeningen, vragen vergunningen en subsidies aan en nemen de financiering voor onze rekening. Ook bepalen we een afnemer voor de opgewekte stroom. Deze werkzaamheden zullen ongeveer twee jaar duren. Hierna wordt het zonnepark in circa zes tot negen maanden gebouwd en vervolgens voor een periode van ten minste 25 jaar geëxploiteerd. Daarna zal Sunvest het park ontmantelen, zodat u de grond weer kunt gebruiken voor andere doeleinden.