Inleiding

Op 24 september 2020 heeft de gemeenteraad van Heumen vastgesteld dat er voor de korte termijn ingezet zal worden op de realisatie van 20 ha zonnevelden binnen de gemeente. Daarin is vastgesteld dat initiatiefnemers voor 16 maart een initiatief kunnen indienen voor een zonnepark. Dit zal gaan volgens een zogenaamde 'tender'. De Gemeente zal hiervan de beste initiatieven selecteren om door te gaan voor de vergunningsaanvraag.

Sunvest is gewend om met dergelijke tenders te werken en biedt u aan om samen met u het initiatief te nemen voor het indienen van een voorstel. Daarnaast stellen wij een principeverzoek op waarmee we een grote kans maken om te winnen in de openstellingsronde.

Zoekkaart

Hieronder staat een zoekkaart die is opgesteld door de gemeente. De gebieden op het kaartje die aangeduid met A en C worden aangemerkt als gebieden waar grootschalige zonneparken mogelijk zijn.

Heeft u interesse? Kijk dan of uw grond in een van de A of C gebieden op de kaart van de gemeente ligt, zodat u kunt vaststellen of u in deze tender met uw grond mee kunt doen. Aan grondeigenaren  bieden wij  een vergoeding aan op basis van een pachtvergoeding of een koopprijs aan.  Neem contact met ons op voor meer informatie of vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo snel mogelijk terug.

Zoekcriteria van Sunvest

Wij zijn op zoek naar percelen vanaf 10 hectare. Vanzelfsprekend moeten deze percelen gelegen zijn in het zoekgebied.

Waarom Sunvest

Sunvest is een 100% Nederlandse projectontwikkelaar, gespecialiseerd in de ontwikkeling en exploitatie van zonne-energie systemen. Zij ontwikkelt en exploiteert een groot aantal zonne-energie projecten door heel Nederland. Sunvest is een dochterbedrijf van ProfiNRG.

Sunvest onderscheid zich door het ontwikkelen van Natuurlijke Zonneparken. Natuurlijke Zonneparken worden gekenmerkt door een uitstekende landschappelijke, ecologische en maatschappelijke inpassing. Hiermee biedt onze aanpak voordelen voor de omgeving, waardoor er draagvlak ontstaat voor het zonnepark. Gemeenten kiezen voor plannen met de beste kwaliteitsverbeteringen voor de omgeving. Daarom winnen we vaak de door de gemeente georganiseerde aanbestedingen

Contact

Neem contact met ons op als uw grond in het zoekgebied ligt. U kunt ons bereiken door te bellen naar  030 341 0999  of u kunt mailen naar lennart@sunvest.nl. Ook kunt u het contactformulier hiernaast invullen en dan bellen wij u zo snel mogelijk terug. Wij plannen graag een kennismakingsgesprek met u in. Indien het van weerszijden geschikt lijkt, zullen wij een aanbod doen voor de grond.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de documenten van de gemeente, en de rest van onze website.

 

Documenten gemeente:
Ruimtelijke visie Heumen