Recente berichten

Meer weten over Sunvest?​

Op deze website vindt u veel informatie over ons en onze groene strategie. Zijn uw vragen na het bekijken van de site nog niet beantwoord, neem dan contact op via onderstaande e-mail optie.

Toegankelijk zonnepark 3D concept
Sommige mensen maken zich zorgen om het gevaar van straling van een nieuw zonnepark. Een zeer begrijpelijke vraag die soms voor verwarring kan zorgen. Dus hoe zit dat nu precies met (elektromagnetische) straling en zonnepanelen?

Straling

Je mobiele telefoon in je broekzak, de hoogspanningslijnen in het open veld of zonnepanelen op je dak. Allemaal hebben ze een elektromagnetisch veld, wat we gemakshalve vaak ‘straling’ noemen. Toch verschilt die straling enorm. Zo is het elektromagnetisch veld dat zonnepanelen zelf opwekken erg zwak, terwijl bijvoorbeeld röntgenstraling heel gevaarlijk kan zijn voor je gezondheid.

Hertz

In de term ‘elektromagnetisch veld’ herken je de woorden ‘elektrisch’ en ‘magnetisch’. Dit betekent dat overal waar elektriciteit aanwezig is je een elektrisch veld zult aantreffen. Stroomt die elektriciteit vervolgens ook nog dan is er sprake van een (wisselend) magneetveld. Hoe vaak zo’n veld per seconde van richting en sterkte wisselt, bepaalt de frequentie van de ‘straling’. Dit kan uiteenlopen van heel laag tot heel hoog en wordt uitgedrukt in Hertz (Hz).

Frequenties

Ligt die frequentie op 0 Hz dan spreek je over statische velden. Een bekend statisch elektrisch veld komt voor bij onweer, maar de bovenleidingen van treinen veroorzaken het ook. Frequenties tot maximaal 10.000 Hz (10 kilohertz) noem je Extreem Laag Frequente velden (ELF). Hier vallen zonnepanelen onder, net als het elektriciteitsnet in huis. Bij ELF-velden zijn het magnetisch en elektrisch veld niet aan elkaar gekoppeld en kan het elektrische veld niet door muren of stroomkabels heen. Het laagfrequente magneetveld kan dit juist wel en de sterkte druk je uit in tesla (μT) of microtesla.

Ná de ELF-velden kom je de Radiofrequente velden (RF) tegen, met een maximum van 300 gigahertz. Hieronder rekenen we apparaten als de magnetron, radio en mobiele telefoon. Elektromagnetische velden met nog hogere frequenties zijn infrarood licht, het zichtbare licht, ultraviolet licht en de zeer schadelijke straling zoals radioactieve stoffen of röntgenapparatuur.

Slechte omvormers voor zonnepanelen

Duidelijk mag zijn dat de ‘straling’ van zonnepanelen niet hoger is dan veel apparaten in huis. Maar zit er geen verschil tussen een paar panelen op je dak of een groot zonnepark in de buurt? Nee, want alle de elektromagnetisch velden die ontstaan, blijven een zeer lage frequentie houden. Dat komt omdat dat zonnepanelen op gelijkstroom werken en zulke apparaten stralen niet of nauwelijks. Wel heb je omvormers nodig om die laagspanning van zonnepanelen geschikt te maken voor het stopcontact. Van bepaalde type omvormers weten we dat sommige mensen en dieren gevoelig zijn voor het elektromagnetisch veld. Het gaat hierbij overigens altijd om omvormers van slechte kwaliteit. Om dat probleem volledig uit te sluiten, gebruikt Sunvest daarom altijd omvormers van hoge kwaliteit (Huawei).

Open voor publiek

Om eventuele overlast te voorkomen, heeft de overheid een voorzorgsprincipe bepaald. Deze grens ligt op 0,4 micro Tesla (μT). Sunvest houdt zich bij de bouw van nieuwe parken ruim aan deze advieswaarde. Verder zorgt het bedrijf ervoor dat de transformatorhuisjes altijd op veilig afstand komen te staan van woningen en gevoelige bestemmingen.

En omdat de elektromagnetische velden ruim onder de blootstellingslimieten blijven, zijn sommige zonneparken zelfs publiek toegankelijk. Zo tref je op De Kwekerij in Hengelo naast panelen veel natuur aan en groeit de biodiversiteit. Ditzelfde principe past Sunvest momenteel toe in Zeewolde, waar recreanten vanaf medio 2021 kunnen genieten van de natuur in Het Zonnewoud.

Meer weten over magnetische straling van een zonnepark?

Tags :