Recente berichten

Meer weten over Sunvest?​

Op deze website vindt u veel informatie over ons en onze groene strategie. Zijn uw vragen na het bekijken van de site nog niet beantwoord, neem dan contact op via onderstaande e-mail optie.

Kees legt uit: Techische aspecten van Agri Solar

Op onze Agri Solar ‘zonneweilanden’ vinden agrarische activiteiten plaats op dezelfde grond waar ook de zonnepanelen staan. Maar welke technische aspecten komen daar eigenlijk bij kijken?

In Frankrijk ontwerpen we al langer agrarische zonneparken. Daar combineren we de teelt van gewassen of veeteelt met het opwekken van zonnestroom. Dat komt nu ook naar Nederland is de verwachting. Deze combinatie stelt andere eisen aan de technische installatie dan als je de paneeltafels alleen combineert met natuur.

Een belangrijke functie van het zonnepaneelsysteem is dat het zo wordt ingericht dat het de groei van de gewassen zo min mogelijk belemmert. Er moet dus overal voldoende licht op de bodem blijven vallen zodat dit kruidenrijk gras kan groeien. Hier kan je op verschillende manieren voor zorgen.

Als eerste betekent het dat de paneeldichtheid van onze Agri Solar velden veel lager is dan bij een traditioneel zonnepark. Het percentage van de oppervlakte waarboven zich zonnepanelen bevinden gaat naar zo’n 30 of 40 procent in plaats van 75 à 80 procent. In Duitsland en Frankrijk zijn er al regels en normen opgesteld die hier richtlijnen voor geven. De verwachte groei van gewassen is weliswaar lager, maar door een juiste gewaskeuze en bewerking mikken we op zeker 80% opbrengst ten opzicht van een referentieperceel.    

Daarnaast ontwerpen we ook zonneparken met verticaal opgestelde panelen die aan beide kanten licht opvangen. Deze zetten we zover uit elkaar (7, 10 of 13 meter) dat de boer met de tractor GPS gestuurd kan zaaien en maaien. Door deze rijen van noord naar zuid zorgt de beweging van de zon voor een goede gespreide lichtverdeling over de grond.

Een derde systeem dat we in onze ontwerpen gebruiken is duurder, maar levert ook aanzienlijk meer stroom: single-axis trackers. De panelen van een tafel zijn gemonteerd op één lange dikke as die langzaam draait. De tafel en de as lopen van noord naar zuid waarbij de panelen kantelen van oost naar west: de panelen volgen gedurende de dag zo goed mogelijk de zon. Ook bij dit systeem is er een goede verdeling van licht op de bodem en het daarop groeiende gras gedurende de dag. Ook regenwatermanagement is bij dit systeem goed te organiseren, door ze bijvoorbeeld in het donker in de regen zo te kantelen dat de bodem goed verdeeld nat wordt. Bijkomend voordeel is een betere verdeling van de stroomopbrengst over de dag in vergelijking met een klassieke vaste zuid opstelling, dus minder een piek in de stroomproductie rond het middaguur.

Een belangrijk tweede aspect aan Agri Solar zonneweilanden is dat er dieren onder de panelen moeten kunnen lopen en/of de boer er met tractor en machine tussendoor kan rijden. In onze zonneweilanden is het mogelijk om te maaien of andere bewerkingen uit te voeren, ook onder de tafels. De afstanden tussen tafels, of de palen waarop ze staan zijn afgestemd op de breedte van de machines van de boer. Deze zijn meestal 6, 9 of 12 meter breed. De hoogte van de panelentafels is zodanig dat koeien of schapen er onder door kunnen bewegen zonder iets kapot te maken of zichzelf te verwonden. Bij koeien betekent dit een paneelhoogte van circa 2 meter en bij schapen een paneelhoogte van circa 1.20 meter. In het geval van koeien kijken we ook naar de sterkte van de palen. Op een dag met volle zon kunnen de dieren lekker in de schaduw liggen! Bij single-axis trackers kunnen de panelen tijdelijk in een ruststand worden gezet waarbij ze boer niet in de weg zitten als hij het land wil bewerken.

Agri Solar is een echte win-win, situatie waarbij de opgetelde agrarische en elektrische opbrengst hoger is dan alleen agrarisch, of alleen zonnepark, tot wel 160%. Daarop verhoogt Sunvest ook nog de natuurwaarden / biodiversiteit in deze zonneweilanden! Met de juiste technische aspecten zorgen we zo dat onze Natuurvriendelijke Agri Solar uiteindelijk een meerwaarde levert aan zowel de agrarische gemeenschap als de natuurlijke omgeving.


Meer weten over onze Natuurvriendelijke Agri Solar? Bezoek onze Agri Solar pagina.

Tags :
Delen: