Projectinformatie

Op 14 mei 2020 heeft Sunvest de aanbesteding van de gemeente Maastricht gewonnen voor de aanleg van een zonneweide op het Lanakerveld van ongeveer 41 hectare.

Op de toekomstige zonneweide Lanakerveld, aan de noordkant van Maastricht, komen ongeveer 114.000 zonnepanelen te liggen. Van de ongeveer 41 hectare zal 31 hectare bebouwd worden met zonnepanelen, voldoende voor een jaarproductie van ca. 59,000 MWh/jaar en een CO2-reductie van ca. 30.000 ton per jaar. De zonneweide voorziet hiermee in de energievoorziening van zo’n 20.000 huishoudens.

Over Sunvest

Sunvest is een 100% Nederlandse partij die van A-Z betrokken is bij de ontwikkeling van zonne-energie projecten. Sunvest is een dochterbedrijf van ProfiNRG en wordt ondersteund door Green Giraffe voor de ontwikkeling en financiering van haar projecten. Sunvest onderscheidt zich door het ontwerpen en realiseren van “Natuurlijke Zonneparken”. Dit zijn velden met zonnepanelen waar veel aandacht is voor flora en fauna en waarbij de omgeving op verschillende manieren kan meedoen met de ontwikkeling van het zonnepark.

Samenwerking

Sunvest vindt het belangrijk om lokaal een bijdrage te leveren en werkt hiervoor samen met de Eerste Maastrichtse Energie Coöperatie (EMEC). Het initiatief van Maastrichtenaren die vinden dat er meer duurzame energie moet worden opgewekt in de gemeente. EMEC helpt om van het zonnepark een Maastrichts zonnepark te maken door mee te denken en het mogelijk te maken voor Maastrichtenaren om financieel te profiteren van het zonnepark.

Ook werkt Sunvest samen met INNAX om organisaties de mogelijkheid te geven om financieel mee te profiteren van het zonnepark. Door een deel van het zonnepark coöperatief te financieren kan de energieopbrengst lokaal tegen een gunstig tarief verkocht worden

Informatiesessies

De afgelopen maanden is het project verder uitgewerkt. Hiervoor zijn er tevens een aantal informatiesessies met u als omwonenenden en belangstellenden gehouden.

Tijdens de informatiesessies zijn de volgende onderwerpen besproken:

  • Landschap
  • Techniek
  • Participatie en omgevingsfonds
  • Gemeentelijk beleid
  • Archeologie en onderwijs

Hieronder vindt u op verschillende manieren de output van deze sessies

Omgevingsfonds

We vinden het belangrijk om naast de financiële participatiemogelijkheden ook een maatschappelijke bijdrage te leveren aan de regio. Daarom zal Sunvest een omgevingsfonds opzetten en hiermee een proactieve bijdrage leveren aan lokale maatschappelijk organisaties. Samen met energiecoöperatie EMEC, Buurtraad Oud-Caberg en Buurtnetwerk Veer Zien Malberg wordt gekeken naar hoe het omgevingsfonds de komende jaren moet worden ingevuld.

U kunt profiteren

Voor het zonnepark staat centraal dat de bewoners en, in de regio gevestigde, organisaties de mogelijkheid krijgen om maximaal financieel te investeren en daarmee mee te profiteren van en mee te doen aan de energietransitie van Maastricht. Daarom werken Sunvest, energiecoöperatie EMEC en adviesbureau INNAX samen om door heel Maastricht panelen coöperatief te financieren en de energieopbrengst lokaal tegen een gunstig tarief te verkopen. Door Maastricht deze mogelijkheden te bieden financieel mee te laten profiteren van het park beogen we het park een soort startmotor te laten worden voor de transitie in heel Maastricht. Er wordt op dit moment gewerkt aan de structuur van deze participatiemogelijkheden en we verwachten hierover in een volgende fase meer informatie te kunnen geven.

Educatie

Om bij de jongere generatie het draagvlak voor de energietransitie te stimuleren willen wij de aanleg van dit park aangrijpen voor een educatieprogramma. Daarvoor hebben Sunvest, EMEC en INNAX  samenwerking gezocht met de stichting Schooldakrevolutie. Zij zijn expert in het ontwikkelen en uitrollen van educatie-programma’s rondom de energietransitie en de opwekking van zonne-energie. Daarnaast gaan we een educatief programma inrichten waarbij we belangstellende scholen en overige geïnteresseerden zullen uitgenodigden om het zonnepark te bezoeken. Daarvoor wordt samengewerkt met het CNME (Centrum voor Natuur en Milieu en Educatie). We staan altijd open voor ideeën om het educatieprogramma een zo groot mogelijk effect te laten hebben.