Extra inkomen met uw landbouwgrond

U heeft een agrarisch bedrijf en overweegt (een gedeelte) van uw landbouwgrond te verhuren of te verkopen voor de bouw van een zonnepark? Wij komen graag met u in contact. Wij zijn bekend met de specifieke fiscale regelgeving voor agrarische bedrijven, zoals de landbouwvrijstelling en de cultuurgrondvrijstelling. Hierdoor kunnen we u in samenwerking met fiscaal specialisten een passend voorstel doen. U voorkomt hierdoor onvoorziene belastingafdracht bij de verhuur of verkoop van uw landbouwgrond.

Snelle haalbaarheidsstudie

1. Locatiebeoordeling

Allereerst toetsen wij of uw perceel geschikt is voor een zonnepark door middel van een studie op basis van luchtfoto's en openbare informatie van het kadaster, gemeente en provincie. ook komen wij graag ter plaatste kijken om zo een compleet beeld te krijgen. Aspecten die meespelen zijn:

 • Schaalgrootte (meer dan 8 ha)
 • Beperkte afstand tot de netkoppeling
 • Passend binnen het ruimtelijk beleid van de overheid
 • Maatschappelijk draagvlak
  Aan deze locatiebeoordeling zijn geen kosten verbonden en kunnen wij binnen twee weken voor u verzorgen. hierna weet u of uw perceel de potentie      heeft om een zonnepark te worden.
2. Afspraken met u als grondeigenaar

Mocht uw landbouwgrond / perceel geschikt zijn dan gaan wij graag verder met u in gesprek, zodat u precies weet wat een zonnepark op uw grond voor u kan betekenen. In het algemeen heeft Sunvest de wens om, tegen vergoeding, op het perceel een recht van opstal te verwerven voor de duur van tenminste 20 jaar. Er wordt een termijn bepaald waarbinnen wij alle benodigde vergunningen en subsidies regelen.

3. Principeverzoek gemeente

De laatste fase van de haalbaarheidsstudie is een overleg met de lokale overheid. Sunvest dient hiervoor een principeverzoek in. De gemeente doet hierna een eerste toets of het ingediende voorstel om een zonnepark te exploiteren op uw landbouwgrond / perceel wenselijk is.

Vervolgtraject

Na een positieve uitkomst van de haalbaarheidsstudie gaan wij het zonnepark verder ontwikkelen. Wij maken ontwerptekeningen, vragen vergunningen en subsidies aan en nemen de financiering voor onze rekening. Ook zullen we een afnemer voor de opgewekte stroom zoeken. Deze werkzaamheden zullen ongeveer twee jaar duren. Hierna wordt het zonnepark in circa zes tot negen maanden gebouwd en vervolgens voor een periode van ten minste 20 jaar geëxploiteerd. Daarna zal Sunvest het park ontmantelen, zodat u de grond weer kunt gebruiken voor andere doeleinden.

Landbouwgrond inzetten voor een zonnepark

Wanneer landbouwgrond wordt ingezet voor het realiseren van een zonnepark, draagt dit bij aan de energietransitie. Er worden inkomsten gegenereerd met het zonnepark en tegelijkertijd wordt er bijgedragen aan de klimaatdoelstellingen.
Een ander bijkomend voordeel is dat wanneer er een zonnepark wordt geplaatst, de agrarische bestemming wordt behouden. Dit zodat aan het einde van de looptijd de grond weer voor landbouw kan worden gebruikt.

Waarom Sunvest?

 • Sunvest heeft planologen en agrarische specialisten in dienst om de beste mogelijkheden voor uw grond te bepalen en het ontwikkelingsproces zo efficiënt mogelijk te doorlopen;
 • 100% Nederlands: onze projecten worden met Nederlands geld ontwikkeld en gefinancierd;
 • Afspraak is afspraak: we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen;
 • Een toegewijd team met specialisten van Sunvest;
 • In tegenstelling tot andere ontwikkelaars hebben wij een lange termijn focus: Wij bouwen de zonneparken zelf, en houden ze ook in eigendom.

Profiteer na bedrijfsbeëindiging

Overweegt u het beëindigen van uw bedrijf, dan komen wij graag met u in gesprek. Wij doen u een interessant voorstel, wanneer u uw grond verpacht of verkoopt voor de realisatie van een zonnepark. Zo draagt ook u bij aan een duurzame toekomst.

Nieuwe inkomsten met uw landbouwgrond?

Wij kijken graag met u naar de mogelijkheden! U kunt ons bereiken op 030 265 8512 (optie 4) of mail naar info@sunvest.nl
Klik hier voor onze contactgegevens.