Landschappelijke inpassing

Zonneparken vragen om een goede landschappelijke inpassing. Soms past een zonnepark zonder veel aanpassingen prima in het landschap. Denk hierbij aan zonneparken langs een snelweg, in de buurt van industrieterreinen of nabij de bebouwde omgeving. Soms vraagt een zonnepark in een meer landschappelijke omgeving om een afscherming met hagen of groenvoorzieningen. Tezamen met onze landschapsarchitect en de direct omwonenden gaan we in gesprek om maatregelen te bepalen die het zonnepark zo goed mogelijk inpast in het bestaande landschap.

Dubbel Grondgebruik

Grond in Nederland is schaars. Daarom wordt er altijd gestreefd de grond, naast de opwekking van zonne-energie, ook voor andere doeleinden te gebruiken. Dit wordt dubbel grondgebruik genoemd. Dubbel grondgebruik is bij zonneparken relatief eenvoudig te realiseren door het gebruik van kleinvee en pluimvee. Dit draagt bij aan de diversificatie van landbouwgrond. De zonneparken van Sunvest kunnen zo ontworpen worden, dat er kleinvee tussen de zonnepanelen kan grazen. Zo worden de zonnepanelen minimaal 70 mm boven het maaiveld geplaatst en worden er veiligheidsmaatregelen getroffen. Ook is het mogelijk kippen te laten scharrelen of ganzen onder de panelen te laten grazen en schuilen. Naast kleinvee en pluimvee is het ook mogelijk om bessen, bramen of frambozen te laten groeien tussen en naast de panelen. Er zijn zelfs experimenten waar de panelen beschutting bieden voor het fruit.

Biodiversiteit

Elk zonnepark wordt ontworpen op basis van een landschappelijk inpassingsplan, waarin veel aandacht wordt besteed aan het verbeteren van de biodiversiteit. De maatregelen om de biodiversiteit te versterken zullen uitvoerig met de grondeigenaar en de landschapsbeheerder besproken worden voordat het project wordt gebouwd. Vaak zijn onze projecten een ideale leefomgeving voor vogels, vleermuizen, konijnen, vossen en andere dieren. Andere locaties bieden mogelijkheden voor de teelt van bloemen, plukfruit of kruiden.

Honing van de zonneweide

Onze zonneweides vormen een ideale leefomgeving voor bijen en andere insecten. Een bloeiende bijenpopulatie stimuleert de bestuiving van de landbouwgrond, waardoor de biodiversiteit wordt verhoogd en zelfs de voedselproductie van omliggende weilanden toeneemt. We plaatsen soms bijenkorven voor de productie van honing. De honing die hier wordt geproduceerd kan verkocht worden in lokale winkels.

Verbetering van de ecologische waarden

Met het bouwen van een zonnepark ontstaat ruimte voor verbetering van de ecologische waarden van het terrein in vergelijking met intensieve landbouw of veeteelt. Door de afscherming van het terrein ontstaat er een veilig gebied voor (kleine) dieren. Door het extensieve onderhoud en stoppen met bemesting verschraalt de grond en komen er meer kruiden, insecten etc.

Meer informatie?

Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op! U kunt ons bereiken op 030 341 0999 of mail naar lennart@sunvest.nl