Zonnepark Brookberg

Leudal verduurzaamt, dat zal u niet ontgaan zijn. Sunvest is een van de partijen die door de gemeente geselecteerd is om het initiatief voor een zonneweide verder uit te werken. We stellen ons graag persoonlijk aan u voor en willen u tevens informeren over dit initiatief. Hiervoor organiseren wij persoonlijke informatiesessies op donderdag 15 oktober, in Neer.

Gemeente Leudal wijst drie projecten aan voor zonneparken in Neer

Locatiegegevens

Om u een beeld te geven van de locatie, vindt u hieronder een 3-tal afbeeldingen, van regio- tot detailoverzicht. Door op de afbeelding te klikken krijgt u een uitvergroting te zien.

 

Sunvest

Even voorstellen: Sunvest is een 100% Nederlandse partij die van A-Z betrokken is bij de ontwikkeling van zonne-energie projecten. Sunvest onderscheidt zich door het ontwerpen en realiseren van “Natuurlijke Zonneparken”. Dit zijn velden met zonnepanelen waar veel aandacht is voor flora en fauna en waarbij de omgeving op verschillende manieren kan meedoen met de ontwikkeling van het zonnepark.

Informatiesessie

We willen u graag persoonlijk ontmoeten om uw vragen te beantwoorden en uw ideeën voor een zonneweide te bespreken. Hiervoor boden wij op donderdag 15 oktober van 10.00 - 19.00 uur de mogelijkheid tot een ontmoeting.

Tijdens deze persoonlijke informatiesessie kon u met ons in gesprek gaan over de volgende onderwerpen:

- Gemeentelijk beleid & procedures
- Landschappelijke inpassing / flora en fauna
- Techniek
- Financiële participatie
- Maatschappelijke participatie

Posters

Tijdens deze bijeenkomst hebben wij de volgende posters gepresenteerd als 'praatstukken'.

Aanvulling n.a.v.de informatiebijeenkomst op 6 november: