Voordeel voor de lokale gemeenschap

Sunvest vindt dat de lokale gemeenschap in de omgeving van een zonnepark inspraak en een beloning verdient voor het mogelijk maken van de energietransitie. Sunvest staat open voor participatie door de lokale gemeenschap. Hiermee kan de lokale gemeenschap ook (financieel) profiteren van de opbrengsten van het zonnepark. Vaak werken we samen met een lokale energie coöperatie en bereiken we de lokale participatie via een mix aan maatregelen.

Zon-obligaties

De energie coöperatie geeft zon-obligaties uit met een vastgestelde rente en looptijd. De burgers investeren via de energie coöperatie in het zonnepark en ontvangen hiervoor een aantrekkelijk rendement op hun geïnvesteerd vermogen. Vaak kan er al ingestapt worden vanaf een investering van 25 euro.

Postcoderoos

Sunvest reserveert een deel van het zonnepark voor de energie coöperatie. Zij krijgt tegen een vergoeding het eigendom over een deel van het park. De coöperatie kan via de postcoderoosregeling (en haar opvolger) burgers laten participeren door het laten kopen of huren van panelen.  De participanten ontvangen dan een korting op hun energierekening voor dát deel dat zij aan panelen huren of kopen.

Omgevingsfonds

Bij een aantal van onze projecten sponsoren we een lokaal beheerd omgevingsfonds. De hoogte is afhankelijk van de hoeveelheid opgewekte stroom. Met het geld kunnen lokale initiatieven, zoals sportprojecten voor jongeren en milieueducatie ontplooid worden. Hierdoor wordt zowel de sociale cohesie in de straten, wijken en dorpen alsook de energie transitie bevorderd.

Volumekorting

Sunvest laat bewoners met daken en scholen meeprofiteren van het inkoopvolume van de panelen voor het zonnepark.

Eigenaarschap

Invariant heeft de lokale energie coöperatie een deel van de aandelen van het te ontwikkelen zonnepark. De lusten en de lasten worden vanaf het begin in een vooraf afgesproken verhouding gedeeld tussen Sunvest en de lokale coöperatie.

Partners

 

Sarida van der Meer, Bestuurslid EigenWijkse Energie Coöperatie (EWEC): "Sunvest was de eerste ontwikkelaar die zeggenschap en rendement met ons wilde delen."

 

Alex Peters, voorzitter Eerste Maastrichtse Energie Coöperatie (EMEC): "Sunvest bood ons een gelijkwaardige samenwerking aan, zelfs zonder dat de gemeente Maastricht erop had aangedrongen, ons erbij te betrekken. Vanaf dat moment hadden wij als coöperatie niet meer de neiging, naar adders onder het gras te zoeken!"

 


Guus Ydema, Directeur Agem: "We werken gelijkwaardig samen met Sunvest aan de kenmerken, het ontwerpproces en planning van Zonnepark De Zomereiken"