Maarssenbroeksedijk 37, Utrecht
info@sunvest.nl

Groot zonneveld bij Cothen – vergunning ingediend

COTHEN Omwonenden spreken zich uit over de plannen voor het zonneveld aan de Trechtweg. In maart 2018 heeft Sunvest een principeverzoek ingediend om een zonneveld te realiseren van ongeveer 10 hectare groot. Fruitbedrijf Vernooij is bereid haar gronden hiervoor ter beschikking te stellen. De huidige bestemming is agrarisch, maar dit kan onder voorwaarden worden gewijzigd. De gemeente besluit of en op welke wijze zij planologische medewerking wil verlenen.

De fruitteler staat voor de keuze om een zonneveld te plaatsen of zijn bomen te vervangen door nieuwe bomen met hagelnetten. Wethouder Hans Marchal: “Nadat het principeverzoek is ingediend hebben we besproken dat het kenbaar gemaakt moet worden in de buurt. Hiervoor is een informatieavond belegd. Omwonenden hebben de nodige bedenkingen en dat is begrijpelijk.” De gemeenteraad heeft de ambitie in 2030 een klimaatneutrale gemeente te realiseren. Volgens Sunvest zal het plan stroom opwekken voor 3000 huishoudens. De coalitie volgt de lijn van NMU om in 2023 tenminste 16% duurzame energieopwekking te doen. Dit initiatief draagt 19,6 % bij aan deze doelstelling.

DRAAGVLAK Marchal benadrukt dat het aan de vastgestelde voorwaarden moet voldoen. “Het plan is nog niet ingediend, in september gaat het pas beginnen. Er moet eerst voldoende draagvlak zijn.” Ook Sunvest laat weten dat pas na een positieve reactie de aanvraag van start gaat om het zonnepark verder vorm te geven om tot een concreet ontwerp te komen dat ten grondslag zal liggen aan de vergunningsaanvraag. “De gemeente heeft nog nergens mee ingestemd: de positieve reactie op het principeverzoek betekent alleen dat de gemeente bereid is om samen met ons te onderzoeken of het een haalbaar initiatief is.” Voor een deel wil Sunvest dit samen gaan doen met de bewoners van Cothen. “Het moet ook hun park worden. Veel zaken zijn echter nu nog niet bekend. De vergunningsaanvraag starten we in september en zal ongeveer 6 tot 9 maanden duren.” Volgens Sunvest zal het park niet goed zichtbaar zijn vanaf het dorp. Met de direct omwonenden die vinden dat hun uitzicht vanuit hun huis minder mooi wordt, zal samen met een landschapsarchitect worden geprobeerd om tot een oplossing te komen. Er s geen reflectie van de zonnepanelen en geen geluidsoverlast.

PARTICIPATIE De komende jaren zal moeten worden geïnvesteerd in duurzame energie om de doelstellingen te behalen. Sunvest wil bewoners van Cothen de mogelijkheid bieden om financieel te participeren in het zonnepark. “Tijdens de vergunningsfase zal met de bewoners en lokale energie coöperatie de wijze van participatie worden bepaald, bijvoorbeeld in de vorm van een rendement op de investering of een reductie op de stroomprijzen. Beide opties zijn voor ons bespreekbaar.” In september gaat Sunvest verder met de informatieverstrekking als onderdeel van het vergunningsproces. Direct omwonenden zal om input worden gevraagd en met de landschapsarchitect zal worden bepaald hoe het park het best ingepast kan worden in de omgeving. Voor vragen kan contact worden opgenomen via rene@sunvest.nl