Boerenverstand van zonne-energie

Zonneparken komen veelal tot stand in het agrarisch buitengebied. Wij zijn reeds 10 jaar actief in de agrarische sector en spreken dan ook de taal van de boeren.

pinken
boer met koeien op de achtergrond

100% Nederlands

Sunvest is een succesvolle onafhankelijke Nederlandse ontwikkelaar en exploitant van zonneparken. Hierdoor blijft het rendement van het zonnepark ook in Nederland. Meer dan 80% van de initiatieven, die we oppakken, resulteert uiteindelijk in een zonnepark. Onze eerste parken zijn dan ook reeds uiteraard met succes gebouwd.

Natuurlijke Zonneparken

Sunvest onderscheidt zich door het ontwikkelen van Natuurlijke Zonneparken. Natuurlijke Zonneparken worden gekenmerkt door een uitstekende landschappelijke en maatschappelijke inpassing. Onze aanpak biedt voordelen voor het landschap en de natuur, de grondbezitter en de lokale gemeenschap.

Langetermijn focus

Sunvest ontwikkelt en exploiteert haar zonneparken voor de langere termijn. Onze parken bouwen we gewoonlijk zelf. Onze moeder is Profinrg. Zij is een van grotere bouwers van parken in Nederland. Als een park eenmaal gebouwd is willen we het park voor langere tijd zelf en met eigen personeel onderhouden en exploiteren.