Inleiding

Gemeente Oude IJsselstreek heeft in juni 2020 het concept  ‘uitnodigingskader lokale duurzame energie opwekking 2020’ openbaar gemaakt. Dit is de tweede versie aangezien de eerste versie in mei 2019 was opgemaakt. In het uitnodigingskader staat dat in het voorjaar 2021 initiatiefnemers de kans krijgen om projectplannen in te dienen voor zonneparken. Dit zal gaan volgens een zogenaamde ‘tranche’, ook wel openstellingsperiode genoemd. Dit is de tweede tranche aangezien de eerste tranche reeds in het najaar 2019 heeft plaats gevonden. De tranche ofwel openstellingsperiode bakent de periode af waarbinnen vragen gesteld kunnen worden en plannen ingediend kunnen worden voor een initiatief welke zich bevindt in een ‘opengesteld gebied’. Principe verzoeken kunnen worden ingediend tot 1 april 2021 en de boordeling hiervan zal plaats vinden tot 1 juni 2021.

Sunvest is gewend om met dergelijke tranches te werken en biedt u aan om samen met u het initiatief te nemen voor het indienen van een voorstel. Aan grondeigenaren  bieden wij  een vergoeding op basis van een pachtvergoeding of een koopprijs aan. Daarnaast stellen wij een principeverzoek op waarmee we een grote kans maken om te winnen in de openstellingsronde.

Zoekkaart

Hieronder staat de zoekkaart met de toelichting waar grotere zonneparken zijn toegestaan zoals door de gemeente gepresenteerd. Dit zijn de gebieden die bij de openstellingsronde mee kunnen doen.

De gebieden Waardevol Landschap en (Toekomstige) Bedrijventerreinen zijn uitgesloten voor grote zonneparken.

Zoekcriteria van Sunvest

Wij zijn op zoek naar percelen vanaf 10 hectare. Vanzelfsprekend moeten deze percelen gelegen zijn in het zoekgebied.

Waarom Sunvest

Sunvest is een 100% Nederlandse projectontwikkelaar, gespecialiseerd in de ontwikkeling en exploitatie van zonne-energie systemen. Zij ontwikkelt en exploiteert een groot aantal zonne-energie projecten door heel Nederland. Sunvest is een dochterbedrijf van ProfiNRG.

Sunvest onderscheid zich door het ontwikkelen van Natuurlijke Zonneparken. Natuurlijke Zonneparken worden gekenmerkt door een uitstekende landschappelijke, ecologische en maatschappelijke inpassing. Hiermee biedt onze aanpak voordelen voor de omgeving, waardoor er draagvlak ontstaat voor het zonnepark. Gemeenten kiezen voor plannen met de beste kwaliteitsverbeteringen voor de omgeving. Daarom winnen we vaak de door de gemeente georganiseerde aanbestedingen

Contact

Neem contact met ons op als uw grond in het zoekgebied ligt of als u meer informatie wilt. U kunt uw gegevens in het formulier hiernaast invoeren. Wij bellen u dan zo snel mogelijk terug. Wij plannen graag een kennismakingsgesprek met u in. Indien het van weerszijden geschikt lijkt, zullen wij een aanbod doen voor de grond.