Sunvest ontwikkelt, financiert, bouwt en exploiteert zonneparken. Onze projecten komen tot stand door goed overleg met overheden en in nauwe samenwerking met lokale belanghebbenden en omwonenden. Wij besteden veel aandacht aan een zorgvuldige landschappelijke inpassing, flora en fauna. Hierdoor worden planologische procedures soepel doorlopen.

Sunvest is een dochterbedrijf van ProfiNRG. Een van de leidende zonne-energiebedrijven in Nederland. ProfiNRG heeft haar wortels in de agrarische sector, en heeft gedurende haar 10-jarig bestaan meer dan duizend agrarische zonne-energiesystemen geïnstalleerd.

Sunvest heeft een exclusieve samenwerking met GreenGiraffe. De specialist voor financiële structurering van duurzame energieprojecten.

Waarom Sunvest?

Sunvest heeft een groot aantal grootschalige zonne-energie projecten in ontwikkeling. We werken samen met grondeigenaren en hun adviseurs. Sunvest heeft planologen en agrarische specialisten in dienst die de beste mogelijkheden voor uw grond kunnen bepalen.

-  Een toegewijd team met specialisten uit meerdere vakgebieden: planologisch, ecologisch, technisch en technisch;

-  Ruime technische ervaring via ons moederbedrijf ProfiNRG;

-  In tegenstelling tot veel ontwikkelaars bouwen, beheren en exploiteren we onze projecten zelf. Wij zijn dus niet uit op korte termijn gewin, maar op een duurzame samenwerking met alle betrokken partijen (grondeigenaren, gemeenten, omwonenden, energiecorporaties enz.);

Lees hieronder meer over:

-  De aanpak van Sunvest

-  Sunvest als duurzame projectontwikkelaar