Ontwikkelaar van Natuurlijke Zonneparken

Over Sunvest

We zijn een Nederlandse projectontwikkelaar, die zonneparken vanaf 10 hectare grond in Nederland, België en Frankrijk ontwikkelt en exploiteert. Sunvest onderscheidt zich door het ontwerpen van ‘Natuurlijke Zonneparken’.

Dit betekent dat wij in de realisatie van onze zonneparken nauw samenwerken met al onze belanghebbenden, streven naar een landschappelijk inpassing met meerwaarde voor de maatschappij en de natuurlijke omgeving en verschillende mogelijkheden bieden voor de lokale omgeving om deel te nemen in het realisatieproces en financieel te profiteren van de komst van het zonnepark. Onze beloftes vindt u verderop op deze pagina.

Voor grondbezitters

Voor natuur en landschap

Voor de lokale gemeenschap

0 +

Zonnepanelen

0 +

MWp

0 +

Ton CO2 reductie per jaar

0 +

Huishoudens voorzien van groene stroom

Oorsprong

  Sunvest heeft haar oorsprong in de agrarische sector. Sunvest is opgericht door 2 boerenzonen, die 10 jaar geleden zonnepanelen zijn gaan leggen op agrarische daken in de buurt van Utrecht. Dit deden ze onder de naam ProfiNRG. Sindsdien is ProfiNRG uitgegroeid tot een succesvolle bouwer van zonnedaken en zonneparken. In de 10 jaar van haar bestaan heeft ProfiNRG al meer dan 1000 systemen op daken en 10 zonneparken gerealiseerd. ProfiNRG is haar agrarische oorsprong trouw gebleven. In 2018 hebben de oprichters Sunvest opgericht. Sunvest richt zich vanaf de eerste dag op de ontwikkeling van zonneparken vooral in het (agrarisch) buitengebied.

  Agrarische sector
  Koningspleij Arnhem

  Ambitie

   De oprichters van Sunvest geloven dat een organisatie haar stakeholders het beste kan bedienen als ze alle kennis zoveel mogelijk zelf in huis heeft. In een compact team met kennis van techniek, bouwen, service, onderhoud, ecologie, financiering en exploitatie werken we aan het verwezenlijken van onze ambities. Deze ambitie is er op gericht om zonneparken te realiseren met een meerwaarde voor landschap, natuur, de (agrarische) grondbezitter en de lokale gemeenschap. Dit doen we nu in Nederland, Belgie en Frankrijk. Op langere termijn hopen we dat in nog veel meer landen te gaan doen.

   Onze beloftes

   Wij bouwen aan een duurzame toekomst

   Natuurlijke zonneparken

   Wij ontwikkelen en exploiteren alleen Natuurlijke Zonneparken We nemen bij al onze zonneparken concrete en toetsbare maatregelen om de lokale biodiversiteit te verbeteren Wij laten onze parken maximaal stikstof neutraal bouwen. Dat betekent dat we waar mogelijk met elektrisch materiaal bouwen, opgeladen met zon uit een van onze Zonneparken Wij hergebruiken de gebruikte materialen als onze zonneparken worden ontmanteld Nadat we het zonnepark ontmanteld hebben én als we eigenaar zijn van de grond, dan bieden we deze grond voor de Kringlooplandbouw of Natuurontwikkeling.

   Lokale samenleving

   Wij delen de lusten en lasten van het zonnepark eerlijk met de lokale gemeenschap. In bijna alle projecten werken we hier samen met de lokale energie coöperatie. Doorgaans doneren we een deel van het rendement aan lokale natuur, kringloop landbouw of duurzame energie initiatieven.

   Wij integreren de wensen van de direct omwonenden in al onze processen en ontwerpen
   Wij creëren met onze parken toegevoegde waarde voor de lokale omgeving door onze grote aandacht voor landschappelijke inpassing
   Wij initiëren bij elk zonnepark een lokaal initiatief voor zonne-energie op daken in de lokale gemeenschap. We stellen de gemeenschap in staat om te profiteren onze inkoopvoordelen op panelen en omvormers.
   Wij bieden les materiaal aan voor lokale basisscholen om de leerlingen te onderwijzen over duurzame energie en de bescherming van onze natuur.

   Agrarische blik

   Wij denken mee met de (agrarische) grond eigenaar. Zonneparken komen vaak tot stand in het (agrarisch) buitengebied. Door onze agrarische oorsprong en 10 jaar ervaring in deze sector spreken wij de taal van de boeren, kennen we hun uitdagingen en de waarde van hun land. Goede agrarische grond is schaars en daarom gaan wij daar zorgvuldig mee om. Wij zoeken naar gedegradeerde of verontreinigde grond, of grond met een tijdelijke bestemming voor industrie of infrastructuur. Pas daarna komen laagwaardige agrarische gronden in aanmerking (bijv. gras of maisbouw) De grond die we in gebruik nemen benutten we optimaal door binnen de afgesproken randvoorwaarden de energieopbrengst per hectare grondoppervlakte te maximaliseren.

   Geïntegreerde aanpak

   Alle noodzakelijke kennis om Natuurlijke Zonneparken te ontwikkelen en te exploiteren hebben we in huis. Wij houden onze zonneparken in eigen beheer en bouwen ze gewoonlijk ook zelf. Op die manier borgen we dat onze beloftes worden waargemaakt. Wij zijn ervan overtuigd dat dit de voornaamste reden is dat meer dan 80% van de initiatieven die we oppakken, daadwerkelijk resulteert in een zonnepark. Onze eerste zonneparken zijn dan ook al met succes gebouwd en operationeel.

   De kracht van Sunvest

   “Wij hebben alle noodzakelijke kennis om Natuurlijke Zonneparken te ontwikkelen en te exploiteren in huis.”