Over Sunvest

Sunvest ontwikkelt, financiert, bouwt en exploiteert zonneparken. Sunvest is 100% Nederlands en ontwikkelt zowel kleinere als grootschalige zonneparken in heel Nederland. Sunvest onderscheidt zich door het ontwerpen van 'Natuurlijke Zonneparken'. Dit omvat veel aandacht voor regionale samenwerking, landschappelijke inpassing en het bieden van ruime mogelijkheden tot participatie door de lokale gemeenschap bij haar projecten. Onze projecten komen tot stand door goed overleg met overheden en in nauwe samenwerking met lokale belanghebbenden en omwonenden.

Wij besteden veel aandacht aan een zorgvuldige landschappelijke inpassing, met oog voor flora en fauna. Hierdoor worden planologische procedures soepel doorlopen. Daarnaast vinden wij het belangrijk om onze parken zelf te bouwen en langjarig te exploiteren en, met eigen monteurs, zelf te onderhouden. Wij zijn dus niet uit op korte termijn gewin, maar op een duurzame samenwerking met alle betrokken partijen.

Oorsprong

Sunvest is een dochteronderneming van ProfiNRG. ProfiNRG is een succesvolle Nederlandse bouwer van zonnesystemen en heeft haar roots in de agrarische sector. De bundeling van de kennis van Sunvest en ProfiNRG maakt ons de ideale partner om samen uw eigen Natuurlijke Zonnepark te ontwikkelen.