Partners

Het ontwikkelen van een Natuurlijk Zonnepark doen we niet alleen.  Op allerlei aspecten hebben we hulp nodig van onze partners. We geloven in het werken met “vaste” partners in bijna al onze projecten.

 

Green Giraffe
Green Giraffe is een adviesbureau dat zich richt op de duurzame energiesector en is met name gespecialiseerd in de financiering van wind- en zonne-energieprojecten. Green Giraffe heeft tot nu toe meer dan 30 miljard financiering opgehaald. Ze ondersteunt Sunvest met haar expertise op project ontwikkeling, financiering en contractering.
BNG Bank
BNG bank is een betrokken partner voor een duurzamer Nederland. Zij financieren (decentrale) overheden en instellingen op het gebied van wonen, zorg, onderwijs, energie en infrastructuur. BNG bank financiert de door Sunvest ontwikkelde projecten.
Innax
INNAX is een Nederlands advies- en ingenieursbureau en richt zich op het verduurzamen van woningen, gebouwen en gebieden. Zij ondersteunt energiecoöperaties bij de vormgeving van lokale participatie. Naast zonne-obligaties kunnen bewoners en MKB-ers lid worden van een Zonne Coöperatie: via fiscale subsidiering ontstaat er naast CO2 reductie dan ook netto energielasten besparing.
Engie
ENGIE is een van de grootste energieleveranciers van Nederland. De geproduceerde stroom van onze zonneparken wordt tegen een gunstig tarief door ENGIE afgenomen. Engie en Sunvest bieden burgers uit de omgeving van het zonnepark de mogelijkheid om de lokaal opgewekte stroom tegen een gereduceerd tarief af te nemen.
Haver Droeze
Haver Droeze is een bureau voor advies, planning en vormgeving van de stedelijke en groene buitenruimte. Haver Droeze helpt Sunvest met de landschappelijke inpassing en ecologische maatregelen van haar zonneparken.
Ecogroen
Ecogroen is een ecologisch adviesbureau. Zij analyseert en adviseert ons op het gebied van ecologische inpassing van onze Natuurlijke Zonneparken. Hierdoor kunnen onze parken meerwaarde bieden aan flora en fauna.
Triodos Investment Management
Triodos Renewables Europe Fund biedt beleggers de mogelijkheid actief bij te dragen aan de energietransitie in Europa. Het fonds investeert aandelenvermogen en/of achtergestelde leningen met het doel projecten mogelijk te maken op het gebied van de Europese energie transitie. TREF wordt gemanaged door Triodos Investment Management.
Commerzbank
Commerzbank is sinds de jaren tachtig een actieve speler in de hernieuwbare energie en financiert projecten en bedrijven. Met een team van meer dan 50 professionals actief in Hamburg en New York, en een portefeuille van ca. 6 miljard euro, is Commerzbank een van Europa's grootste financiers van hernieuwbare energie. Ga voor meer informatie naar www.commerzbank.com.