Particuliere grondeigenaren

Vegetatie voor particuliere zonnepark

Aantrekkelijk rendement

Zonneparken op particuliere grond

U heeft grond die u nu (agrarisch) verpacht, of u heeft ooit grond gekocht als belegging. Wellicht was de grond ooit bedoeld voor woningbouw, maar komt de noodzakelijke bestemmingswijziging niet tot stand. Wij bieden u een aantrekkelijk rendement, wanneer u uw grond verhuurt voor de bouw van een zonnepark! Mocht u liever uw grond verkopen? Ook dan kunnen wij u een voorstel doen dat niet alleen financieel aantrekkelijk is maar ook een duurzame toekomst bewerkstelligt.

Een zonnepark als waardevolle investering

Sunvest gaat minimaal een 25-jarig recht van opstal contract aan met de grondeigenaar. Een zonnepark levert al snel jaarlijks € 5.000,- tot soms wel € 8.000,- per hectare op! En bij verkoop tot wel 2 keer de agrarische waarde. De retributie wordt jaarlijkse geïndexeerd. Sunvest organiseert het gehele proces van ontwerp tot installatie en onderhoud.

Contact

Genereer inkomsten met uw grond

Wilt u ook profiteren van onze kennis en ervaring? Wij kijken graag met u naar de mogelijkheden! Neem contact op met Jeroen Schmaal: 030 341 0999 of jeroen@sunvest.nl

Jeroen Schmaal