Percelen gezocht voor de bouw van zonneparken

Percelen gezocht voor de bouw van zonneparken. Sunvest ontwikkelt, financiert, bouwt en exploiteert zelf zonneparken. Daarom zijn wij voortdurend op zoek naar geschikte (landbouw)grond voor de bouw van een zonneweide. Heeft u een perceel dat u wilt verpachten of verkopen voor een zonnepark? Of kent u een grondeigenaar die grond beschikbaar heeft? Neem dan contact met ons op. Dan leggen wij u alles uit over de realisatie van een zonneweide op uw grond. Verdien een extra inkomen door grond te verpachten of te verkopen. Wij betalen een aantrekkelijke grondprijs / pacht die jaarlijks wordt geïndexeerd.

Om een zonnepark te kunnen bouwen, moet uw perceel aan enkele eisen voldoen namelijk:

  • Percelen groter dan 8 hectare
  • In de buurt van een middenspannings- of hoogspanningsstation van Tennet of andere netbeheerder
  • Liever geen natte veengronden
  • Geen natuurbeschermingsstatus (Natura2000 of Ecologische Hoofdstructuur)

Voldoet uw perceel aan deze criteria? Dan komen wij graag met u in contact!