Wij zoeken grond voor de bouw van zonneparken.

Sunvest zoekt geschikte grond voor de bouw van zonneparken. Heeft u een perceel dat u wilt verhuren of verkopen voor een zonnepark of kent u een grondeigenaar die dat wil neem dan contact met ons op. Wij betalen een aantrekkelijke huur die jaarlijks wordt geïndexeerd.

Welke percelen zijn geschikt?

  • oppervlakte van meer dan 8 hectare
  • in de buurt van middenspanning- of hoogspanningstation van Tennet of van de netbeheerder
  • liever geen natte veengronden
  • Geen natuurbeschermingsstatus (Natura2000 of Ecologische Hoofdstructuur)

Voldoet uw perceel aan deze criteria dan komen wij graag met u in contact!