Profijt voor iedereen!

Bij het ontwikkelen van haar zonneparken vindt Sunvest het belangrijk dat het zonnepark niet alleen duurzame energie opwekt, maar ook profijt oplevert voor de omgeving en inwoners. Zo worden de Natuurlijke Zonneparken altijd landschappelijk ingepast met aandacht voor dieren en natuur. Ook burgers worden betrokken bij de ontwikkeling van het zonnepark en kunnen mee participeren.

Op de volgende pagina's kunt u meer lezen over de voordelen van een zonnepark voor hoe de grondeigenaar, de gemeenschap en het landschap en de natuur.