In de hoogtijdagen van de vastgoedcyclus kochten projectontwikkelaars en woningcorporaties op grote schaal agrarische gronden voor de bouw van nieuwe woonwijken of bedrijfsterreinen. Een gedeelte van deze gronden, komt de komende decennia niet tot ontwikkeling tot woningbouw. Door de krimp van de bevolking, of andere planologische ontwikkelingen is in sommige regio's minder grond nodig dan destijds gedacht. Deze gronden brengen u als projectontwikkelaar geen of weinig rendement. De verhuur van grond voor de bouw van een zonnepark genereert een veel hogere opbrengst. Bovendien vergroot de bouw van een zonnepark vergroot de kansen om uiteindelijk wel de bestemming te wijzigen tot woningbouw of bedrijfsterrein.

Neem contact met ons op, wij staan u graag te woord!