Als projectontwikkelaar of woningcorporatie meer rendement met uw grond?

In de hoogtijdagen van de vastgoedcyclus kochten projectontwikkelaars en woningcorporaties op grote schaal agrarische gronden voor de bouw van nieuwe woonwijken of bedrijfsterreinen. Een gedeelte van deze gronden, komt de komende decennia niet tot ontwikkeling tot woningbouw. Door de krimp van de bevolking, of andere planologische ontwikkelingen is in sommige regio's minder grond nodig dan destijds gedacht. Deze gronden brengen u als projectontwikkelaar geen of weinig rendement. De verhuur van grond voor de bouw van een zonnepark genereert een veel hogere opbrengst. Bovendien vergroot de bouw van een zonnepark de kansen om uiteindelijk wel de bestemming te wijzigen tot woningbouw of bedrijfsterrein.

Zonnepark als inkomstenbron

Genereer nieuwe inkomsten met de grond waarmee op dit moment weinig wordt gedaan. Sunvest ontwikkelt, financiert, bouwt en exploiteert zonneparken. Wij onderscheiden ons als één van de weinige ontwikkelaars, door zelf parken te bouwen én te exploiteren. Onze projecten komen tot stand door goed overleg met overheden en in nauwe samenwerking met lokale belanghebbenden en omwonenden. Wij besteden veel aandacht aan een zorgvuldige landschappelijke inpassing, flora en fauna. Hierdoor worden planologische procedures soepel doorlopen.

Hoge inkomsten per hectare

Sunvest is altijd opzoek naar percelen grond om zonneparken te realiseren. Zonneparken kunnen voor u een interessante bron van inkomsten zijn. Een zonnepark levert al snel 5000 tot soms wel 8000 euro per hectare op!

Waarom Sunvest

  • Sunvest heeft planologen en agrarische specialisten in dienst om de beste mogelijkheden voor uw grond te bepalen en het ontwikkelingsproces zo efficiënt mogelijk te doorlopen;
  • 100% Nederlands: onze projecten worden met Nederlands geld ontwikkeld en gefinancierd;
  • Afspraak is afspraak: we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen;
  • Een toegewijd team met specialisten van Sunvest;
  • In tegenstelling tot andere ontwikkelaars hebben wij een lange termijn focus: Wij bouwen de zonneparken zelf, en houden ze ook in eigendom.

Inkomsten met uw grond genereren?

Dan komen wij graag met u in contact! U kunt ons bereiken op 030 265 8512 (optie 4) of mail naar info@sunvest.nl
Klik hier voor onze contactgegevens.