Recente berichten

Meer weten over Sunvest?​

Op deze website vindt u veel informatie over ons en onze groene strategie. Zijn uw vragen na het bekijken van de site nog niet beantwoord, neem dan contact op via onderstaande e-mail optie.

Radio Utrecht op zonnepark Cothen, interview Energieboswachter 1

Radio Utrecht interview met Energieboswachter op Zonnepark Cothen

Torenvalk kraakt steenuil verblijf

Op de vroege maandagochtend 8 april, onder het genot van de prachtige opkomende zon en fluitende vogels op zonnepark Cothen, werd een recent opgeleide Energieboswachter geïnterviewd door Radio Utrecht. Tijdens dit gesprek gingen ze dieper in op de wereld van natuurinclusieve zonneparken en hoe lokale gemeenschappen kunnen bijdragen aan een duurzame energietoekomst.

Energieboswachter trainingen van NMU

Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) biedt trainingen aan om opgeleid te worden tot burgerexpert, ook wel energieboswachter genoemd, voor natuur inclusieve zon- en windparken. Naar aanleiding van de nieuwe lichting trainingen kwamen Laura Smid, projectleider Duurzame Energie bij de NMU, en Energieboswachter Harrie Swarte naar zonnepark Cothen voor een interview met Radio Utrecht. De training is een intensief traject waar kennis over de ecologische meerwaarde van zon- en windprojecten wordt opgedaan. Naast de theoretische kennis worden er ook praktische tools aangereikt om locaties te beoordelen. Vaak hebben deelnemers al veel  kennis over hun omgeving, tijdens de Training leren zij om dit toe te passen  bij lokale ontwikkelingen van duurzame energie. De energieboswachters maken deel uit van een expertpool, dit netwerk is van belang voor toekomstige samenwerkingsmogelijkheden. Laura Smid benoemt dat “hoe eerder een energieboswachter aan tafel zit, hoe beter zij mee kunnen denken om ervoor te zorgen dat het ontwerp van het zonnepark een plus op de natuur kan realiseren.”

Natuurinclusief Zonnepark Cothen

Als onderdeel van de landschappelijke inpassing is er een brede groene bufferzone van 1 hectare aangelegd tussen het zonnepark en de woningen in Cothen. Alle bomen en struiken die geplant zijn, zijn inheems (bos)plantsoen. De energieboswachter benoemt deze natuurlijke zone als dé manier om de natuurwaarde van dit zonnepark te vergroten, het biedt ruimte voor de vogels en insecten. Naast de broed en foerrageerplek heeft deze landschappelijke inpassing ook een visueel voordeel, namelijk dat het zicht voor de omwonenden op de panelen wordt ontnomen. 

Daarbij is het zonnepark, een voormalige boomgaard met weinig natuurwaarde, gebouwd in het foerageergebied van de steenuil en daar zijn extra maatregelen voor getroffen, waaronder het plaatsen van enkele steenuil kasten in de omgeving van het zonnepark. Dit is gedaan in overleg met de steenuil werkgroep. De steenuil wordt regelmatig gespot. In de ochtend van het interview werd ’s ochtends ook een torenvalk gespot (zie afbeelding). Welke maatregelen goed werken hangt van de lokale omgeving af, daarom werkt Sunvest graag samen met lokale (werk)groepen die de omgeving goed kennen.

Vindt u de energietransitie belangrijk? Wilt u meer leren over de combinatie van zon- en windparken én natuur en biodiversiteit? Voor meer informatie kunt u terecht bij de Natuur en Milieufederatie Utrecht: https://www.nmu.nl/project/training-energieboswachter-2024/   

Benieuwd naar het interview, u vindt het hier: https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3719514/zo-moeten-energieboswachters-helpen-om-energieparken-natuurinclusief-te-maken

 

Tags :
Delen: